Birim Kalite Çalışmaları


 • SDÜ Tıp Fakültesi Dekanlığı Kalite Komisyon Üyeleri

  Adı Soyadı  Görevi
  Prof.Dr. Alim KOŞAR Dekan
  Doç.Dr. Emine Elif ÖZKAN Dekan Yrd.
  Doç.Dr. Kanat GÜLLE Dekan Yrd.
  Prof.Dr. Rasih YAZKAN SDÜ Arş.Uyg.Hast. Başhekimi
  Prof.Dr. Münire ÇAKIR Göğüs Hast. A.D. Öğr.Üyesi
  Prof.Dr. Ersin USKUN Halk Sağlığı A.D. Öğr.Üyesi
  Doç.Dr. Sabriye ERCAN Spor Hekimliği A.D. Öğr.Üyesi
  Dr.Öğr.Üyesi Giray KOLCU Tıp Eğitimi ve Bilişimi A.D. Öğr.Üyesi
  Dr.Öğr.Üyesi M.İnci BAŞER KOLCU Tıp Eğitimi ve Bilişimi A.D. Öğr.Üyesi
  Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ERDOĞAN Nükleer Tıp A.D. Öğr.Üyesi
  Dr.Öğr.Üyesi Zümrüt Arda KAYMAK Radyasyon Onkolojisi A.D. Öğr.Üyesi
  Dr.Öğr.Üyesi Adnan KARAİBRAHİMOĞLU Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim A.D. Öğr.Üyesi
  Arş.Gör.Dr. Mehmet CİRİT Dermatoloji A.D.
  Dilek TOLA OLGUN Tıp Fakültesi Dekanlığı
SDÜ Tıp Fakültesi Danışma Kurulu Üyeleri
Dr.Mehmet KARAKAYA
Dr.Ergün CEYLAN
Dr.Bayram GÜVEN
Dr.Zeliha SALMAN
Dr.Emin ESEN