Birim Kalite Sayfası

MİSYON

Evrensel bilim dünyasına katkıda bulunabilecek bilgi üretmek, toplumun sağlık gereksinimlerini karşılayabilecek ve yaşam kalitesini yükseltebilecek düzeyde hekimler yetiştirmektir.

Vizyon

Bilimsel ve teknolojik gelişmelere uluslararası ve ulusal bilim alanlarında öncülük eden bir eğitim ve araştırma kurumu olmaktır.

 • Prof. Dr. Nilgün ŞENOL (Dekan, Kalite Komisyon Başkanı)
 • Doç. Dr. Mehtap SAVRAN (Dekan Yardımcısı, Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı )
 • Doç. Dr. Sabriye ERCAN (Dekan Yardımcısı, Spor Hekimliği Ana Bilim Dalı)
 • Prof. Dr. Mekin SEZİK (Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı)
 • Prof. Dr. Ersin USKUN (Halk Sağlığı  Ana Bilim Dalı)
 • Doç.Dr. M. İnci BAŞER KOLCU (Tıp Eğitimi ve Bilişimi Ana Bilim Dalı)
 • Doç. Dr.  Giray KOLCU (Tıp Eğitimi ve Bilişimi Ana Bilim Dalı)
 • Doç.Dr. Fevziye Burcu ŞİRİN (Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı)
 • Doç. Dr. Gökçe İŞCAN (Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı)
 • Dr. Öğretim Üyesi Dilek AŞCI ÇELİK (Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı)
 • Arş.Gör. Dr. Deniz ÇATAKLI (Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı)
 • Arş. Gör. Yasin İNAL (Araştırma Görevlisi Temsilcisi)
 • Muhammet Emin AĞIR (Tıp Fakültesi Öğrenci Temsilcisi)
 • Dilek TOLA OLGUN (İdari Personel Temsilcisi)

Prof. Dr. Özgür PİRGON 

SDÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Tıp Fakültesi Birim AR-GE Ekibi

 

Prof. Dr. Nilgün ŞENOL                                           Tıp Fakültesi Dekanı

Doç. Dr. Mehtap SAVRAN                                       Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı

(AR-GE’den Sorumlu )

Doç. Dr. Sabriye ERCAN                                          Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı

Doç.Dr. Giray KOLCU                                              Tıp Eğitimi ve Bilişimi Ana Bilim Dalı Başkanı

 

Tıp Fakültesi Bölüm AR-GE Ekipleri

 

Dahili Tıp Bilimleri AR-GE Ekibi

Prof. Dr. Süleyman Serhat GÜRPINAR                  Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Mustafa Özgür PİRGON                           Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Sevim Süreyya ŞENGÜL                          Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkan Yardımcısı

Doç.    Dr. Özgür ÖNAL                                          Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi

 

Cerrahi Tıp Bilimleri AR-GE Ekibi

Prof. Dr.Pakize KIRDEMİR                                     Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Evrim ERDEMOĞLU                                Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Levent DUMAN                                       Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkan Yardımcısı

Doç. Dr. Yusuf Çağdaş KUMBUL                           Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü KBB Hastalıkları  Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi

Temel Tıp Bilimleri AR-GE Ekibi

Prof. Dr. Nilüfer ŞAHİN CALAPOĞLU                  Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Cem ŞİRİN                                                Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkan Yardımcısı

Doç. Dr.  M. İnci BAŞER KOLCU                             Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkan Yardımcısı

Dr. Öğretim Üyesi Adnan KARAİBRAHİMOĞLU Temel Tıp Bilimleri Bölümü Biyoistatistik ve  Tıbbi Bilişim Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesinin Genel Amaç ve Hedefleri “Toplumun  sağlık sorunlarına hâkim ve çözümler üretebilen, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen, ulusal ve uluslararası düzeylerde yeterli hekimler yetiştirmek, sağlık alanına özgün katkılarda bulunacak araştırmaları yapacak altyapı ve donanıma sahip bir tıp fakültesi olmak, eğitsel ve bilimsel süreçlerin ayrılmaz bir parçası olan sağlık hizmeti sunumunda topluma örnek olabilecek nitelikli ve rekabet gücü bulunan bir kuruluş olmayı başarmaktır.” olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda araştırma, hizmet ve eğitim alt başlıklarında hedefler belirlenmiş ve faaliyetlerimiz bu hedefler doğrultusunda planlanmaktadır. Bu bağlamda toplum ve diğer kurum ve kuruluşlarla dinamik bir ilişki içerisinde bulunmayı kurum kültürümüzün önemli bir parçası olarak değerlendirmekteyiz.
Bu amaçla eğitim, hizmet ve araştırma hedeflerimize ulaşırken görüşleri ile gelişimimize katkı sağlayacak çeşitli birimlerin katkı ve destekleri ile danışma kurulumuzu oluşturduk. Danışma kurullarımızda yer alan sağlık hizmet sunumunda ve mezuniyet öncesi eğitim programı içerisinde kurum dışı faaliyetlerimizde bizleri destekleyerek danışman rolüne ek olarak eğitici rolü üstlenmiş kurul üyelerimiz öncelikli olarak belirlenen danışma kurulu üyelerimiz aşağıda listelenmiştir.
Kurum Görevi Adı Soyadı
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü 
Isparta İl Sağlık Müdürlüğü
Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
Isparta Şehit Yunus Emre Devlet Hastanesi 
Özel Davraz Yaşam Hastanesi 
Isparta Barosu
Isparta Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD)
Türk Kızılay 
Yeşilay 
Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV)
Sosyal Hizmet Derneği
Göller Yöresi Tip-1 Diyabet Derneği
Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği
Isparta Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği
İl Emniyet Müdür Yardımcısı 
İl Sağlık Müdürlüğü V. ( Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı )
İl Milli Eğitim Müdürü
Şube Müdürü V.
Başhekim
Yönetim Kurulu Başkanı
Baro Başkanı
Şube Müdür V.
Isparta Şube Başkanı
Isparta Şube Başkanı
Dr. Öğretim Üyesi 
Dernek Başkan Yardımcısı
Dernek Başkan Yardımcısı
Dernek Başkanı
Dr. 
Volkan GÜNEŞ
Dr. Mehmet Nazif AYDIN
Erhan BAYDUR
İsmail TOĞAR
Dr. Ergün CEYLAN
Dr.Bayram GÜVEN
Av. Ünsal ÇANKAYA
Nuri Erkan KARAKURT
Ramazan BÜYÜKKÜPCÜ
Fatih Hakkı MEYDAN
Pınar  KARABACAK
Ramazan ÇELİK
Hemşire Ayşe OKTAY
Prof. Dr. M. Kemal ALİMOĞLU
Emin ESEN
 
İçerik metinlerini buraya yazabilirsiniz.

Halk Sağlığı Stajı İntern Dr. Geri Bildirim Formu

Öğretim Üyesi Geri Bildirim

Spor Hekimliği Seçmeli Stajı Refleksiyon Raporu

Erasmus Koordinatörlüğü Geribildirim Formu

Kariyer Danışmanlığı Değerlendirme Formu

Simüle Hasta Laboratuvarı Memnuniyet Anketi /Geri Bildirim Formu

Meslekler Arası Uygulamalı Eğitim Laboratuvarı

Tıpta Uzmanlık Öğrencisi için Eğitimi Değerlendirme Formu

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Geri Bildirim Anketi

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi İdari Personel Geri Bildirimi Anketi