Vizyon,Misyon

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesinin Genel Amaç ve Hedefleri:

Toplumun  sağlık sorunlarına hâkim ve çözümler üretebilen, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen, ulusal ve uluslararası düzeylerde yeterli hekimler yetiştirmek, sağlık alanına özgün katkılarda bulunacak araştırmaları yapacak altyapı ve donanıma sahip bir tıp fakültesi olmak, eğitsel ve bilimsel süreçlerin ayrılmaz bir parçası olan sağlık hizmeti sunumunda topluma örnek olabilecek nitelikli ve rekabet gücü bulunan bir kuruluş olmayı başarmaktır.  

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesinin Misyonu;

Evrensel bilim dünyasına katkıda bulunabilecek bilgi üretmek, toplumun sağlık gereksinimlerini karşılayabilecek ve yaşam kalitesini yükseltebilecek düzeyde hekimler yetiştirmektir.

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesinin Vizyonu;

Bilimsel ve teknolojik gelişmelere uluslararası ve ulusal bilim alanlarında öncülük eden bir eğitim ve araştırma kurumu olmaktır.

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesinin Eğitim Programının Amaç ve Hedefleri:

Bilimsel ve toplumsal gereksinimler ile hekimlik uygulamalarını bütünleştirip toplumun sağlık sorunlarına nitelikli koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmeti ile cevap verebilecek bilgi, beceri ve tutuma sahip, sürekli tıp eğitimi becerisi kazanmış, tıp bilimine katkıda bulunabilecek yeterlik ve yetkinlikte, etik değerlere bağlı ve insan haklarına saygılı hekimler yetiştirmektir.

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunundan Beklenen 7 Temel Rol

  • Hekimlik Alanında Uzman
  • Sağlık Savunucusu 
  • Analitik ve Bilimsel Düşünen
  • İletişimci
  • Ekip üyesi
  • Yönetici / Lider
  • Profesyonel

Bu 7 temel rol “SDÜTF Yetkinlikler Gülü” olarak sembolize edildi.

Yayın Tarihi: 20/03/2012
Okunma Sayısı: 10882
Asistan Bilgi Sistemi
Asistan Girişi
Asistan Bilgi Sistemi
Öğretim Üyesi Girişi
Döküman Arşivi
Akademik Takvim
Mesleki Beceri Laboratuvarı
Öğrenci Bilgi Sistemi
Özel Çalışma Modülü
Öğrenci Değerlendirme Sistemi
Öğrenme Yönetim Sistemi
Etik Kurul
SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi
İdari Kadro