12 Aralık 2018 Çarşamba

Vizyon,Misyon

10489 defa okundu
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesinin Genel Amaç ve Hedefleri:
 
Toplumun  sağlık sorunlarına hâkim ve çözümler üretebilen, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen, ulusal ve uluslararası düzeylerde yeterli hekimler yetiştirmek, sağlık alanına özgün katkılarda bulunacak araştırmaları yapacak altyapı ve donanıma sahip bir tıp fakültesi olmak, eğitsel ve bilimsel süreçlerin ayrılmaz bir parçası olan sağlık hizmeti sunumunda topluma örnek olabilecek nitelikli ve rekabet gücü bulunan bir kuruluş olmayı başarmaktır.  
 
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp FakültesininMisyonu;
 
Evrensel bilim dünyasına katkıda bulunabilecek bilgi üretmek, toplumun sağlık gereksinimlerini karşılayabilecek ve yaşam kalitesini yükseltebilecek düzeyde hekimler yetiştirmektir.
 
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp FakültesininVizyonu;
 
Bilimsel ve teknolojik gelişmelere uluslararası ve ulusal bilim alanlarında öncülük eden bir eğitim ve araştırma kurumu olmaktır.
 
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp FakültesininEğitim Programının Amaç ve Hedefleri:
 
Bilimsel ve toplumsal gereksinimler ile hekimlik uygulamalarını bütünleştirip toplumun sağlık sorunlarına nitelikli koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmeti ile cevap verebilecek bilgi, beceri ve tutuma sahip, sürekli tıp eğitimi becerisi kazanmış, tıp bilimine katkıda bulunabilecek yeterlik ve yetkinlikte, etik değerlere bağlı ve insan haklarına saygılı hekimler yetiştirmektir.
 
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp FakültesiMezunundan Beklenen 7 Temel Rol
  • Hekimlik Alanında Uzman
  • Sağlık Savunucusu 
  • Analitik ve Bilimsel Düşünen
  • İletişimci
  • Ekip üyesi
  • Yönetici / Lider
  • Profesyonel
 
Bu 7 temel rol “SDÜTF Yetkinlikler Gülü” olarak sembolize edildi.