Fakülte Sekreterliği
Eğitim Öğretim Koord. ve Kurullar Sekreterliği
Kalite ve Akreditasyon Birimi-Klinik Araştırmalar Etik Kurul Sekreterliği
Disiplin İşleri
Bölüm Sekreterliği