Fakülte Sekreterliği
Eğitim Öğretim Koord. ve Kurullar Sekreterliği
Tıp Fakültesi Dergisi-Kalite ve Akreditasyon Birimi-Etik Kurul Sekreterliği
Bölüm Sekreterliği