Fakültemiz Hakkında

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi (SDÜTF) 15 Nisan 1993 tarihinde kurulmuş ve 1993-1994 Eğitim-Öğretim Yılında öğrenci almaya başlamıştır. Kuruluş yıllarında bir süre Sümerbanktan ve Isparta İl Sağlık Müdürlüğünden devralınan binaların bir bölümünde hizmet vermiş, 2002 yılından itibaren ise Doğu Kampüsünde yapımı tamamlanan binalarda hizmet vermektedir. Fakültemiz 1993-1994 Eğitim-Öğretim Yılında 37 öğrenci ile eğitime başlamıştır. 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılında toplam öğrenci sayımız 1597’ye ulaşmıştır.
Fakültemizde Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü ve Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü olmak üzere üç bölüm bulunmaktadır. Bu bölümlerden Temel Tıp Bilimlerinde 10 ana bilim dalı, Dahili Tıp Bilimlerinde 20 ana bilim dalı, Cerrahi Tıp Bilimlerinde 13 ana bilim dalı olmak üzere toplam 43 ana bilim dalı vardır. Bunların altında 23 bilim dalı faaliyet göstermektedir. Fakültemiz öğretim kadrosu 95 Profesör, 52 Doçent, 46 Dr. Öğretim Üyesi, 4 Öğretim Görevlisi ve 541 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 738 öğretim elemanından oluşmaktadır. Ayrıca 40 idari personel görev yapmaktadır.
Fakültemizin eğitim ortamları kapsamında 3 adet amfi, 14 derslik, 18 laboratuvar, 2 adet mesleki beceri uygulama salonu, 1 adet simüle hasta laboratuvarı, 2 adet toplantı salonu, 4 adet öğrenci çalışma salonu ve 1 adet öğrenci kantini bulunmaktadır.
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi 2010 yılında akreditasyon başvurusunda bulunmuş, başvurusu Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulunun 15 Ocak 2010 tarihli toplantısında kabul edilmiştir. 4 Şubat 2010 tarihinde Ulusal Tıp Eğitimi Kurulu Prof. Dr. İskender SAYEK başkanlığında Fakültemizi danışmanlık ziyareti gerçekleştirmiştir. Öz değerlendirme raporu gönderilmesinin ardından akreditasyon süreci sonlandırılmıştır. 2018 yılı başında akreditasyon süreci yeniden başlatılmıştır. Bu başvuru sonucunda 01.01.2019 tarihi itibariyle akredite edilmiş olup 2022 yılında ara değerlendirme yapılmıştır.
Fakültemiz eğitim programı, toplumun öncelikli sağlık sorunlarına yönelik, sistem temelli, mezuniyet hedeflerine dayalı (outcome based) ve yatay-dikey entegre eğitim programı modelindedir. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesinde klasik sınıf dersleri, interaktif eğitimler, küçük grup çalışmaları, entegre oturumlar, laboratuvar uygulamaları ve klinik beceri eğitimi gibi bir çok farklı yöntem uygulanmaktadır.

Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesi 15 Haziran 1994 tarihinde poliklinik hizmeti, 31 Ekim 1994 tarihinde ise 30 yatak kapasiteyle klinik hizmeti vermeye başlamıştır. 2 Ocak 2001 tarihinde hizmet vermeye başlayan Süleyman Demirel Üniversitesi Doğu Kampüsü içindeki 400 yataklı yeni hastanemiz, SDÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi olarak Isparta ve çevre halkının sağlık ihtiyaçlarına cevap vermeye devam etmiştir. Gerek fiziki gerekse teknolojik açıdan her geçen gün gelişen hastanemiz, bugün 595 yatak kapasitesine ulaşmış olup, 33 Anabilim Dalı, geniş ve güçlü akademik kadrosu ile en kaliteli sağlık hizmetini sunma bilinci ile hizmet vermektedir. Çağın gerektirdiği son teknolojiyle donatılan Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, sunduğu hizmet kalitesi ve her biri alanında uzmanlaşmış akademik kadrosu ile hizmet vermeye devam ediyor.