Eğitim Programını Değerlendirme Kurulu (E.P.D.K.)

EPDK Çalışma Esasları

EĞİTİM PROGRAMINI DEĞERLENDİRME KURUL ÜYELERİ

Prof. Dr. Alim KOŞAR
Doç. Dr. Emine Elif ÖZKAN
Doç. Dr. Kanat GÜLLE

Eğitim Öğretim Başkoordinatörlüğü
Prof.Dr. Mekin SEZİK
Doç.Dr. Mehtap SAVRAN

Dönem 1 Koordinatörlüğü
Doç. Dr. Kuyaş HEKİMLER ÖZTÜRK
Dr. Öğr. Üyesi Halil ÖZBAŞ
Dr. Öğr. Üyesi M. Yusuf TEPEBAŞI

Dönem 2 Koordinatörlüğü
Prof. Dr. Mustafa SAYGIN
Doç. Dr. Rahime ASLANKOÇ
Doç. Dr. Server YAĞCI

Dönem 3 Koordinatörlüğü
Doç. Dr. Fatma Nihan CANKARA
Dr. Öğr. Üyesi Cennet AK
Dr. Öğr. Üyesi Ümran AYDEMİR SEZER

Dönem 4 Koordinatörlüğü
Doç. Dr. Ali BAĞCI
Doç. Dr. Alparslan MERDİN
Dr. Öğr. Üyesi İsa SÖZEN

Dönem 5 Koordinatörlüğü
Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Emre AKIN
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet BİNDAL
Dr. Öğr. Üyesi Furkan Çağrı OĞUZLAR

Dönem 6 Koordinatörlüğü
Doç.Dr. Filiz ALKAYA SÖNMEZ
Dr.Öğr.Üyesi Girayhan ÇELİK
Doç.Dr. Demircan ÖZBALCI

Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Prof.Dr.Ersin USKUN

Tıp Eğt. ve Bilşmi Anabilim Dalı
Doç.Dr. M. İnci B. KOLCU 

Dr. Öğr. Üyesi  Giray KOLCU

Öğrenci Temsilcileri
Dönem 1 Temsilcisi
Dönem 2 Temsilcisi
Dönem 3 Temsilcisi
Dönem 4 Temsilcisi
Dönem 5 Temsilcisi
Dönem 6 Temsilcisi

 

 
KURUL SEKRETERİ :
Bilg.İşlt. Funda KOBAN
Dahili:3327
 
 
KURUL KARARLARI
 1. 6 Şubat 2018
 2. 20 Şubat 2018
 3. 26 Şubat 2018
 4. 6 Mart 2018
 5. 15 Mart 2018
 6. 03 Nisan 2018
 7. 25 Nisan 2018
 8. 02 Mayıs 2018
 9. 12 Haziran 2018
 10. 03 Temmuz 2018
 11. 11 Eylül 2018
 12. 02 Ekim 2018
 13. 06 Kasım 2018
 14. 13 Kasım 2018
 15. 04 Aralık 2018
 16. 08 Ocak 2019
 17. 05 Şubat 2019
 18. 05 Mart 2019
 19. 02 Nisan 2019
 20. 07 Mayıs 2019
 21. 11 Haziran 2019
 22. 02 Temmuz 2019
 23. 06 Ağustos 2019
 24. 03 Eylül 2019
 25. 01 Ekim 2019
 26. 05 Kasım 2019
 27. 04 Aralık 2019
 28. 09 Ocak 2020
 29. 04 Şubat 2020
 30. 05 Şubat 2020
 31. 10 Şubat 2020
 32. 11 Şubat 2020
 33. 12 Şubat 2020
 34. 13 Şubat 2020
 35. 13 Şubat 2020
 36. 13 Şubat 2020
 37. 14 Şubat 2020
 38. 18 Şubat 2020
 39. 19 Şubat 2020
 40. 20 Şubat 2020
 41. 24 Şubat 2020
 42. 03 Mart 2020
 43. 02 Şubat 2021
 44. 10 Şubat 2021
 45. 03 Mart 2021
 46. 06 Nisan 2021
 47. 04 Mayıs 2021
 48. 01 Haziran 2021
 49. 06 Temmuz 2021
 50. 03 Ağutos 2021
 51. 31 Ağustos 2021
 52. 05 Ekim 2021
 53. 02 Kasım 2021
 54. 07 Aralık 2021
 55. 11 Ocak 2022
 56. 08 Şubat 2022
 57. 08 Mart 2022
 58. 12 Nisan 2022
 59. 10 Mayıs 2022
 60. 18 Mayıs 2022
 61.  23 Mayıs 2022
 62. 05 Temmuz 2022
 63. 02 Ağustos 2022
 64. 06 Eylül 2022
 65. 04 Ekim 2022
 66. 01 Kasım 2022
 67. 13 Aralık 2022
 68. 03 Ocak 2023
 69. 23 Ocak 2023
 70. 07 Mart 2023
 71. 04 Nisan 2023
 72. 02 Mayıs 2023
 73. 22 Ağustos 2023

 

 

 

EPDK Çalışma Esasları

 

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ

EĞİTİM PROGRAMINI DEĞERLENDİRME KURULU (EPDK)

ÇALIŞMA ESASLARI

 

1.AMAÇ VE KAPSAM 

1.1.Bu esaslar Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Eğitim Programını sürekli ve sistematik olarak değerlendirmek üzere kurulan Eğitim Programını Değerlendirme Kurulunun oluşturulma ve çalışma esaslarını tanımlamak için hazırlanmıştır. 

TANIMLAR 

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesinde toplumun öncelikli sağlık sorunlarına yönelik, organ sistemlerine dayalı yatay ve dikey entegre, eğitim programı uygulanmaktadır. Bu eğitim programını sürekli ve sistematik olarak değerlendirmek üzere Eğitim Programını Değerlendirme Kurulu kurulmuştur. 

2.EPDK' nın Yapısı

2.1 Kurul, Dekan, Dekan yardımcıları, Eğitim-Öğretim Baş Koordinatörü, Başkoordinatör yardımcıları, Dönem Koordinatörleri, Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinden oluşur. Kurul; klinik ve temel bilimler, dikey koridorlar ve Tıp Eğitimi Anabilim Dalını (TEAD) temsil eden öğretim üyelerinin eğitim programındaki rolleri esas alınarak dengeli dağılım ile oluşturulur. 

2.2 Kurul Üyeleri Dekan tarafından 3 (üç) yıl süre ile görevlendirilir. Kurul üyelerinin herhangi bir nedenle kuruldan ayrılması halinde ayrılan kurul üyesinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir kurul üyesi atanır.

2.3 Kurulun sekreterya hizmetleri Eğitim-Öğretim Başkoordinatörlük sekreteryası tarafından yerine getirilir.

3.EPDK’NIN AMACI 

3.1Fakültenin mezuniyet öncesi tıp eğitimi programının ve işleyişinin değerlendirilmesi, önerilerde bulunulması ve izlenmesidir. Bu amaçla, çalışmalarını sürdürür; öneri ve raporlarını Mezuniyet Öncesi  Tıp Eğitimi Kuruluna sunar.

4.EPDK’NUN GÖREVLERİ 

a)Eğitim programının etkinliğini değerlendirmek ve iyileştirmeleri sağlamak amacıyla; 

b)Eğitim programının değerlendirilmesine uygun yöntem ve araçları tanımlamak ve gereğinde düzenlemek. 

c)Eğitim programının iyileştirilmesi için veri sağlamak ve değerlendirmek.

d)Eğitim programının işleyişini değerlendirmek.

e)Gerekli düzenlemeleri yapmak, dikey ve yatay entegrasyonun sağlanmasına yönelik çalışmaları yapmak.

f)Eğitim programının Ulusal Çekirdek Eğitim Programı ve Türkiye’deki diğer ulusal düzenlemeler ve uluslararası gelişmelerle uyumlu hale getirilmesi ve izlenmesi için gerekli çalışmaları yapmak 

5.EPDK’NIN ÇALIŞMA İŞLEYİŞİ 

5.1.Kurul gündem doğrultusunda düzenli olarak en az ayda bir kez toplantı yapar. Kurul başkanı gerekli gördüğünde belirli aralıklarla toplanarak gündemdeki konuları görüşür ve alınan kararları Dekanlık Makamına sunar. 

5.2.Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Kurulu tarafından üzerinde çalışılması önerilen konuları da programına alır. 

5.3.Rapor haline getirdiği çalışma sonuçlarını Dekanlık Makamına sunar.

6. YÜRÜRLÜK

6.1 SDÜTF-EPDK’nn işbu çalışma esasları SDÜTF Fakülte Kurulu’nda onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. Gerektikçe söz konusu çalışma esaslarının revize edilerek güncellenmesi Fakülte Kurulu’nun yetkisindedir.

7. YÜRÜTME

7.1.Bu çalışma esaslarının uygulanmasından SDÜTF Dekanı sorumludur.

* Kurulumuz 26.01.2018 tarih ve 107/1  sayılı Fakülte Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir.

* 20.06.2019 tarih, 121/01 Sayılı Fakülte Kurulu Kararı ile Güncellenmiştir.