Fakülte Disiplin Kurulu (F.D.K.)

FAKÜLTE DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ
Prof.Dr.Nilgün ŞENOL (Dekan)
Prof.Dr. Süleyman Serhat GÜRPINAR
Prof.Dr.Erdoğan OKUR
Prof.Dr.Muhammet Cem KOÇKAR
Doç.Dr.Filiz ALKAYA SOLMAZ
Doç.Dr. Ali Serdar OĞUZOĞLU
Dr.Öğr.Üyesi Girayhan ÇELİK

Kurul Sekreteri: Şef Hilal AYTEKİN
DahiliTelefon   : 3322