S.D.Ü. Tıp Dergisi Kurulu (S.D.Ü.T.F.D.K.)

Editör

Prof.Dr.Alim KOŞAR

Yardımcı Editörler

Prof.Dr.Rasih YAZKAN

Prof.Dr. Tolga ATAY

Doç.Dr.Kanat GÜLLE

Dr.Öğr.Üyesi Giray KOLCU

Dr.Ögr.Üyesi M.İnci BAŞER KOLCU

Dr.Öğr.Üyesi Sabriye ERCAN 

Bölüm Editörleri

Prof.Dr.Evrim ERDEMOĞLU (SDÜ Tıp F. Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D.)

Prof.Dr.Pakize KIRDEMİR (SDÜ Tıp F. Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D.)

Prof.Dr.Mustafa NAZIROĞLU (SDÜ Tıp F. Biyofizik A.D.)

Prof.Dr.Mekin SEZİK (SDÜ Tıp F. Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D.)

Prof.Dr.Taylan OKSAY (SDÜ Tıp F. Üroloji A.D.)

Prof.Dr. İbrahim Metin ÇİRİŞ (SDÜ Tıp F. Patoloji A.D.)

Doç.Dr.Levent DUMAN (SDÜ Tıp F. Çocuk Cerrahisi A.D.)

Prof. Dr. Rasih Yazkan (Göğüs Cerrahisi AD)

Prof.Dr.İnci Meltem Atay (Psikiyatri AD)

Doç.Dr.Kanat GÜLLE (Histoloji ve Embriyoloji A.D.)

Doç.Dr. Hakan Korkmaz (İç Hastalıkları A.D.),

Doç.Dr. Selma Korkmaz (Dermatoloji A.D.), 

Dr.Öğr.Üyesi Giray KOLCU (Tıp Eğitimi ve Bilişim A.D.)

Doç.Dr.A.Meriç ÜNAL(Spor Hekimliği A.D.),

Dr.Öğr.Üyesi Mehtap Savran (Farmakoloji A.D.)

Dr.Öğr.Üyesi Emine Elif Özkan (Radyasyon Onkolojisi A.D.)

İstatistik Editörü

Prof.Dr.Hikmet Orhan

Dizgi Grafik

Öğr. Gör. Serdağ Dağlı

Dergi Sekreteryası

Dr.Öğr.Üyesi Giray KOLCU (giraykolcu@sdu.edu.tr)

Dilek TOLA OLGUN (Dahili: 3230)

Kurul Sekreteri

Dilek TOLA OLGUN (Dahili: 3230)

Yayın Tarihi: 20/03/2012
Okunma Sayısı: 15728