S.D.Ü. Tıp Dergisi Kurulu (S.D.Ü.T.F.D.K.)


Editör

Prof.Dr.Alim KOŞAR


Yardımcı Editörler

Prof.Dr.Rasih YAZKAN

Prof.Dr. Tolga ATAY

Doç.Dr.Kanat GÜLLE

Dr.Öğr.Üyesi Giray KOLCU

Dr.Ögr.Üyesi M.İnci BAŞER KOLCU

Dr.Öğr.Üyesi Sabriye ERCAN 


 

Dergi Sekreteryası

Arş.Gör. Vehbi Atahan TOĞAY (atahantogay@sdu.edu.tr) (atahantogay@gmail.com)


Kurul Sekreteri 

Arş.Gör. Vehbi Atahan TOĞAY 

Telefon: 0 246 211 3285

Bilg.İşlt. Funda KOBAN

Telefon: 0 246 211 3327