Fakülte Yönetim Kurulu (F.Y.K.)

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Dekan Prof.Dr.Nilgün ŞENOL
Prof.Dr. Süleyman Serhat GÜRPINAR
Prof.Dr.Erdoğan OKUR
Prof.Dr.Muhammet Cem KOÇKAR
Doç.Dr.Filiz ALKAYA SOLMAZ
Doç.Dr. Ali Serdar OĞUZOĞLU
Dr.Öğr.Üyesi Girayhan ÇELİK
Raporatör: Fakülte Sekreteri Zafer DURAN
Kurul Sekreteri: Şef Hüseyin DEMİRTAŞ
Dahili Telefon  : 3703 
 

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI