Fakülte Yönetim Kurulu (F.Y.K.)

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Dekan Prof.Dr.Alim KOŞAR
Prof.Dr. Süleyman Serhat GÜRPINAR
Prof.Dr.Erdoğan OKUR
Prof.Dr.Muhammet Cem KOÇKAR
Doç.Dr.Filiz ALKAYA SOLMAZ
Dr.Öğr.Üyesi Girayhan ÇELİK
Raporatör: Fakülte Sekreteri Zafer DURAN
Kurul Sekreteri: Şef Hüseyin DEMİRTAŞ
Dahili Telefon  : 3703 
 

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI