Fakülte Kurulu (F.K.)

FAKÜLTE KURULU
Dekan Prof.Dr. Nilgün ŞENOL
Prof. Dr. Nilüfer ŞAHİN CALAPOĞLU         (Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı)
Prof. Dr. Süleyman Serhat GÜRPINAR       (Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı)
Prof. Dr. Pakize KIRDEMİR                       (Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı)
Prof. Dr. Erdoğan OKUR
Prof. Dr. Muhammet Cem KOÇKAR
Prof. Dr. Önder ÖZTÜRK
Doç.Dr. Ali Serdar OĞUZOĞLU
Doç. Dr. Filiz ALKAYA SOLMAZ
Dr.Öğr. Üyesi Girayhan ÇELİK
Kurul Sekreteri : Şef Hüseyin DEMİRTAŞ
Dahili Telefon : 3703