UTEK 2020 En iyi Araştırma Birincilik Ödülü Dr.Öğr.Üyesi M.İnci BAŞER KOLCU ya verildi.

 

      Fakültemii Tıp Eğitimi ve Bilişimi Ana Bilim Dalı öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Mukadder İnci Başer Kolcu, Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği tarafından “Yılın En İyi Araştırma Makalesi” ödülüne layık görüldü. Her yıl tıp eğitimi alanında araştırmacıları özendirmek ve bilimsel araştırmalara teşvik etmek amacıyla Tıp Eğitimini Geliştirme Derneğince hazırlanan “Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği Araştırma Ödülü” sahiplerini buldu. 

     Acıbadem Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen ödül töreninde Dr. Öğr. Üyesi Mukadder İnci Başer Kolcu ve arkadaşlarının Journal of Dental Education dergisinde Ocak 2020’de basılan “Evaluation of a Distance Education Course Using the 4C-ID Model for Continuing Endodontics Education” isimli çalışmaları, “Yılın En İyi Araştırma Makalesi” ödülünü almaya hak kazandı.

      Konu ile ilgili bilgi veren Dr. Öğr. Üyesi Kolcu, “Çalışmada, uzaktan eğitim ortamında gönüllü katılımcılarla düzenlenen rejeneratif endodontik tedavilerin öğretildiği sürekli mesleki gelişim kursunun değerlendirilmesini konu aldık. Bu çalışmadaki tedavinin öğrenebilmesi amacıyla kullanılacak bir maket-modelin olmaması nedeniyle çalışmamıza özel bir eğitim modeli tasarladık, bu model katılımcılarca üç boyutlu yazıcı aracılığıyla bastırılarak kullanıldı, bu sayede her katılımcının bulunduğu yerden bu beceriyi uygulayabilmesi sağlanmış oldu. Çalışmamız, alan yazında görece az bir nokta olan çevrimiçi bir kursta bilginin yanı sıra psikomotor beceriye yönelik eğitim verilebilmesi yönünden alana katkı sağlayacak özelliktedir.” dedi.

        Öğretim üyemizi tebrik eder akademik yaşamınızda başarılar dileriz.

Yayın Tarihi: 15/10/2020
Okunma Sayısı: 352