Tıp Fakültesi Dergisinin 2022 Yılı Eylül Sayısı Yayımlandı

Ulusal (TR Dizin) ve Uluslararası (EBSCO, DOAJ, İndex Copernicus) indekslerde taranan "SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi"nin 2022 yılı üçüncü sayısı 26 araştırma makalesi ve 1 olgu sunumu olmak üzere toplam 27 makale ile yayımlanmıştır.

Dergimizin ilgili son sayısına ulaşmak için tıklayınız.

Link: https://dergipark.org.tr/tr/pub/sdutfd/issue/72867

Yayın Tarihi: 05/10/2022
Okunma Sayısı: 437