8 Mart Dünya Kadınlar Gününe Özel Senaryo ile Simule Hasta Görüşmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi olarak;

8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle, toplumun bir parçası olarak sorumluluklarımızı ön planda tutarak, şiddet mağduru kadınların yaşadığı zorluklara dikkat çekmek istiyoruz. Bu bağlamda, şiddet mağduru kadınların sağlık hizmetlerine erişiminde ve intörn/stajyer hekimlerin mesleki deneyimlerinde karşılaşacakları bu gibi durumlardaki mesleki rol ve sorumluluklarına odaklanan bir simülasyon eğitiminin düzenledik, bu eğitim etkinliğinin temel amacı farkındalık ve dayanışmanın yaratılmasıdır.

Simülasyonlar, sağlık profesyonellerinin empati kurma ve etkili iletişim becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabilir. Makyaj ve mulaj uygulamaları ise bu eğitimleri daha dikkat çekici, çarpıcı ve gerçekçi kılmaktadır. Eğitimimiz, katılımcılara ve sizlerin aracılığıyla topluma şiddet mağduru kadınların karşılaştığı güçlükleri anlama fırsatı sunar. Bu, toplumun genelinde kadın haklarına ve sağlık sistemine yönelik farkındalığı artırabilir.

Türk sağlık ve hukuk sistemi içerisinde devletin önemli bir yeri vardır ve şiddet mağduru kadınlar asla yalnız değildir, Hekimlerin primer rol ve sorumlulukları değerlendirildiğinde, yasalar ve uluslararası sözleşmelerle düzenlenir nitelikte, şiddet konusunda etkin görev aldıkları sorumluluklarının olduğu biliyoruz. Aslında Dönem 5’te öğrencilerimiz Adli Tıp Stajı içerisinde bu eğitimleri detaylı olarak almakta ve rol-oynama etkinlikleri ile üzerinde uygulama yapma fırsatı bulmaktalar fakat hem simule bir hasta ile daha gerçekçi bir versiyonu ile karşılaşmaları ve eğitimlerinde pekiştireç rol oynamayı hem intörn hekimlerin, şiddet mağduru kadınları destekleme konusunda daha etkin bir rol oynamalarına olanak tanımak hem de her mahallede bulunan aile sağlığı merkezleri aracılığıyla kadınlarımızın devlet temsili olarak hekimlerimizle iletişim kurabileceklerinin altını çizmek adına bu eğitimi düzenledik.

Toplumumuzun kadınların yaşadığı zorluklara duyarlılık göstermesi ve sağlık sektöründe çalışan profesyonellerin bu konuda daha bilinçli olmaları için adım atması önemlidir. Simülasyon eğitimleri, bu adımlardan biri olarak öne çıkarken, daha adil, eşit ve destekleyici bir toplumun temellerini atmamıza katkıda bulunabilir.

Bu temenni ve dileklerimizle tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutluyor, bizlere bu yönlü açılımlar yaratabilmemizi sağlayan Üniversite ve Fakülte yönetimimize, eğitimimize katkı sağlayan Adli Tıp Anabilim dalına, eğitimimize katılan intörn hekimlerimize, simüle hastalarımıza ve toplumla etkileşim yaratmamızı sağlayan Akademixtv ailesine teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Doç.Dr. M.İnci Başer Kolcu

Doç.Dr.Giray Kolcu

Tıp Eğitimi ve Bilişimi AD

https://youtu.be/iV9FMC83Z-s?feature=shared

Yayın Tarihi: 11/03/2024
Okunma Sayısı: 206