Fakültemizin öğrencileri proje ödevini uluslararası kongrede sözlü bildiri olarak sundu

Fakültemizin öğrencilerinden Sümeyye BALKAYA’nın, Merve BÖREKÇİ’nin, Erkan AKSOY’un, Sueda DANIŞMAN’ın ve Hatice Hafsa KESKİN’in, 2022-2023 eğitim-öğretim yılında proje uygulama dersi kapsamında hazırladıkları proje ödevi, sözlü bildiri olarak hazırlanıp 3-5 Kasım 2023 tarihinde Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleşen 19. Uluslararası Katılımlı Türk Spor Hekimliği Kongresi’nde sunuldu. 
Spor Hekimliği Ana Bilim Dalında görevli Doç. Dr. Sabriye ERCAN ve Arş. Gör. Dr. Ramazan Kürşat ERDAŞ danışmanlığında yürütülen çalışma, ‘Üniversite Öğrencilerinin Akdeniz Diyetine Bağlılığının, Tükenmişlik, Yorgunluk ve Uyku Kalitesi ile İlişkisi’ başlığı ile kongre bildiri kitabında özet metin olarak yayımlandı.
Öğrencilerimizi ve öğretim elemanlarımızı kutlar, başarılarının devamını dileriz.

Yayın Tarihi: 02/01/2024
Okunma Sayısı: 217