Türk Kardiyoloji Derneği Kurum Uzmanlık Eğitimi Yeterlilik Belgesi

Fakültemiz Kardiyoloji Anabilim Dalı, Türk Kardiyoloji Yeterlilik Kurulunun yaptığı ziyaret, inceleme ve denetleme sonucu Kardiyoloji Uzmanlık Eğitimi konusunda evrensel gereklilik ve ulusal standartlara uyduğu saptanmış ve Kardiyoloji alanında Uzmanlık Eğitimi vermeye yeterli olduğu görülerek akredite olmuştur.

Yayın Tarihi: 25/11/2021
Okunma Sayısı: 1464