Tıp Fakültesi Dergisinin 2022 Yılı Aralık Sayısı Yayımlandı

Ulusal (TR Dizin) ve Uluslararası (EBSCO, DOAJ, İndex Copernicus) indekslerde taranan "SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi"nin 2022 yılı dördüncü sayısı 19 araştırma makalesi, 2 olgu sunumu ve 3 derleme olmak üzere toplam 24 makale ile yayımlanmıştır.

Dergimizin ilgili son sayısına ulaşmak için tıklayınız.

Link: https://dergipark.org.tr/tr/pub/sdutfd/issue/74282

Yayın Tarihi: 27/12/2022
Okunma Sayısı: 334