Fakültemizin öğrencileri proje ödevini uluslararası kongrede sözlü bildiri olarak sundu

Fakültemizin öğrencilerinden İrem Nur EROL’un ve İzzet Ozan ACAR’ın, 2022-2023 eğitim-öğretim yılında proje uygulama dersi kapsamında hazırladıkları proje ödevi, sözlü bildiri olarak hazırlanıp 3-5 Kasım 2023 tarihinde Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleşen 19. Uluslararası Katılımlı Türk Spor Hekimliği Kongresi’nde sunuldu. 
Spor Hekimliği Ana Bilim Dalında görevli Doç. Dr. Sabriye ERCAN ve Arş. Gör. Dr. Ahmet Said UYAN danışmanlığında yürütülen çalışma, ‘REGICOR Kısa Fiziksel Aktivite Anketi’nin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması’ başlığı ile kongre bildiri kitabında özet metin olarak yayımlandı.
Öğrencilerimizi ve öğretim elemanlarımızı kutlar, başarılarının devamını dileriz.

Yayın Tarihi: 02/01/2024
Okunma Sayısı: 201