Fakültemizden TUMS’a ziyaret

Tahran Tıp Bilimleri Üniversitesi (Tehran University of Medical Sciences-TUMS), Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Alim Koşar ve Dekan Yardımcımız Doç. Dr. Kanat Gülle ile Fakültemiz Tıp Tarihi ve Etik Ana Bilim Dalı Başkanı ve Mevlana Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Fuat İnce tarafından ziyaret edildi.

Aramızda hem Mevlana hem de İkili İşbirliği Mutabakat Zaptı (Memorandum of Understanding-MoU) imzalanan TUMS’a gerçekleştirilen ziyarette anlaşmalar gereğince; karşılıklı işbirliğinin artırılması, öğrenci ve öğretim elemanı değişimi, öğrenciler için staj olanağı, yaz okulu, kısa süreli eğitim programları, partner üniversite ile proje yazımı, KA171 projesi için zemin oluşturma, ortak yayın yapma ve çift diploma programı gibi konularda çalışılması hususlarında mutabık kalındı.

Ziyarette ilk olarak bünyesinde orijinal el yazması tıp kitapları ile çok sayıda tarihi materyal bulunduran Tıp Tarihi Müzesine (TUMS-Museum of History of Medicine) gidildi. Burada Müze Uzmanı Fatemeh Ahmadi ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Dr. Arman Zargaran tarafından müze ve müzedeki eserler hakkında detaylı bilgiler verildi.

TUMS-Tıp Tarihi Müzesinin resmi web sayfası: https://museum.tums.ac.ir/

Ardından TUMS bünyesindeki iki tıp fakültesinden birisi olan İran Tıp Fakültesine (School of Persian Medicine) geçildi. Burada Fakülte Dekanı Prof. Dr. Roja Rahimi ve Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Roodabeh Bahramsultani tarafından fakülte ve fakültenin hem eğitim hem de bilimsel faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapıldı. İran Tıbbı Ana Bilim Dalı, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Ana Bilim Dalı ve Tıp Tarihi Ana Bilim Dalına ait laboratuvar, kütüphane, derslik, araştırma birimleri  ve sosyal imkanlar yerinde görüldü.

İran Tıp Fakültesinin resmi web sayfası: https://spm.tums.ac.ir/en/index.html

İran’ın ilk modern tıp okulu olan Tahran Tıp Fakültesine (School of Medicine) gerçekleştirilen ziyarette ise Dekan Prof. Dr. Mohammad Taghi Beigmohammadi ile Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Mohammad Reza Keramati, Prof. Dr. Seyed Hasan Inanloo ve Prof. Dr. Mohammad Reza Salehi tarafından bilgilendirme yapıldı.  TUMS bünyesinde ülkenin en büyük ve donanımlı sağlık teşkilleri olan 14 hastane bulunmakta. Bu hastanelerin ikisi çocuk sağlığı ve hastalıkları, ikisi kadın hastalıkları ve doğum, biri de kardiyoloji-kalp damar cerrahisi üzerine uzmanlaşmış durumda. Bunların yanında 12 adet araştırma merkezi ve enstitü de Tahran Tıp Fakültesine bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmekte.

Brifingin ardından eski ve yeni inşa edilen hastane binaları ve yerleşkeler gezildi. Buralarda idari birimler, ders salonları, laboratuvarlar, hibrid ameliyathane ve örnek servis olarak Üroloji Ana Bilim Dalı ziyaret edildi.

Tahran Tıp Fakültesinin resmi web sayfası: https://en.tums.ac.ir/en/content/74/school-of-medicine

 

Tahran Tıp Fakültesi ve Fakülte Merkez Hastanesinin ardından İleri Tıp Teknolojileri Enstitüsüne geçildi. Burada Enstitü Müdürü Prof. Dr. Sayid Sarkar ve ekibi ile tıbbi cihazlar ve sistemler geliştirilip üretilen firma temsilcilerince bilgilendirme yapıldı. Yerli üretim cihazların ve sistemlerin sergilendiği merkezde sunumlar ve demo uygulamalar yapıldı.

 

İleri Tıp Teknolojileri Enstitüsünün ardından Tıp Eğitimi Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyeleri Maryam Alizadeh ve Roghayeh Gandomkar tarafından Dekanlık Binasında ülkelerinde uygulanan tıp eğitimi ve lisansüstü eğitim programları ile uluslararası işbirlikleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

TUMS tarafından gerçekleştirilen tele-sağlık (tele-health, tele-medicine)) uygulamaları ve gerçekleştirilen projeler ile ilgili olarak Dr. Öğr. Üyesi Ardalan Shairat tarafından oldukça ayrıntılı bir bilgilendirme sunumu yapıldı.

Tıp Tarihi Ana Bilim Dalı Binasına ve yerleşkesine gerçekleştirilen ziyarette ise Dr. Öğr. Üyeleri Arman Zargaran ve Roodabeh Bahramsoltani ile doktorantları tarafından Ana Bilim Dalı tarafından yürülen faaliyetler ve gerçekleştirilen uluslararası etkinlikler ile projeler hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Ana Bilim Dalı Binasında yer alan Tıp Tarihi Kütüphanesinde Ana Bilim Dalı Sekreteri ve tarihçi Ali Vatanperest tarafından birbirinden değerli kitaplar ve diğer dokümanlar hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

 

Ziyaret Rektörlük binasında gerçekleştirilen değerlendirme toplantısı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mohammed H. Ayati’nin kabulüyle son buldu.

 

Yayın Tarihi: 20/06/2023
Okunma Sayısı: 519