Ukrayna'dan Fakültemize Yatay Geçiş Yapan Öğrencilerimizin Dikkatine !

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Kurulu’nun 26/05/2022 tarihli, 272766 sayılı yazıları eki toplantı tutanağının 5. Maddesinde belirtilen “Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle Ukrayna’daki yükseköğretim kurumlarında eğitim gören  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerden Yükseköğretim Genel Kurulunun 28.03.2022 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda Fakültemize yatay geçiş hakkı kazanan öğrencilerin intibak yapılacağı sınıfların belirlenmesi amacıyla yapılacak olan sınav tarihlerinin belirlenmesi” konusu görüşüldü.

 

Yapılan görüşme neticesinde; Ukrayna’daki yükseköğretim kurumlarından almış oldukları ders ve kredileri her bir program bazında intibak komisyonları marifetiyle değerlendirme ve ilgili sınıflara yerleştirme yapılabilmesi, öğrencinin intibakının yapılacağı sınıf ve alt sınıflara ilişkin teorik/uygulamalı ders kazanımları ve yeterlilikleri belirlenebilmesi için fakültemiz sınav koordinatörlüğünce ölçme ve değerlendirme yoluyla yapılacak sınavların 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Akademik takviminde belirlenen Dönem I (22/06/2022 tarihinde) , Dönem II (23/06/2022 tarihinde) ve Dönem III (24/06/2022 tarihinde) Yıl Sonu Final Sınavları ile birlikte, Dönem IV ve Dönem V Dersleri için ise koordinatörlüklerince belirlenen saat ve yerde sınavların yapılmasına,

  • Öğrencilerin hangi sınıfta olursa olsun öncelikle Dönem I Yıl Sonu sınavına katılmasına,
  • Dönem I den başarılı olunması durumunda Dönem II Yıl sonu sınavına, Dönem II den başarılı olunması durumunda Dönem III yıl sonu sınavına, Dönem III den başarılı olunması halinde, Dönem IV dersleri için belirlenen günlerdeki sınavlara, Dönem IV derslerinden başarılı olunması durumunda Dönem V dersleri için sınavlara katılmalarına,
  • Öğrencilerin Dönem ve Derslerden başarılı olabilmeleri için en az 60 (CC) puan almalarına ve başarı durumlarına göre ilgili sınıflara intibakının yapılmasına,
  • Söz konusu sınavlara mazeret sınav hakkı verilmemesine,
  • Sınavlara herhangi bir sebeple katılmayan öğrencilerin hangi sınıfta olursa olsun intibaklarının doğrudan birinci sınıfa yapılmasına, karar verilmiştir.
Yayın Tarihi: 30/05/2022
Okunma Sayısı: 167