2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı İntörn Çalıştayı Yapıldı

     

Fakültemiz Dekanlığı tarafından düzenlenen İntörn Çalıştayı, Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Alim KOŞAR, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Rasih YAZKAN ve  Doç. Dr. Kanat GÜLLE ile Fakültemiz Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Süleyman Serhat GÜRPINAR, Doç. Dr. Gonca SANDAL, Dr. Öğretim Üyesi Hamit Hakan ARMAĞAN, Dr. Öğretim Üyesi Demircan BALCI, Dr. Öğretim Üyesi Giray KOLCU ve Dr. Öğretim Üyesi M. İnci BAŞER KOLCU ile Dönem VI öğrencilerimizin katılımıyla gerçekleştirildi.

     Çalıştayda Fakültemiz Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Süleyman Serhat GÜRPINAR “İntörn Hekim Olmanın Yasal ve Etik Boyutu”, Dönem VI Koordinatörü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gonca SANDAL “İntörn Eğitim Programına Genel Bakış”, Tıp Eğitimi ve Bilişimi Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi M. İnci BAŞER KOLCU “İntörnlükte Ölçme ve Değerlendirme” ve “İntörnlükte Karşılaşılan Sorunlar” konu başlıklarında sunum yaptı. Çalıştayda, intörn hekimlerin çalışma koşulları, meslek sorunları, eğitim sürecinin olumlu tarafları tartışılırken, geliştirilmesi gereken konu başlıklarında fikir alışverişinde bulunuldu.

 

 

Yayın Tarihi: 11/09/2019
Okunma Sayısı: 766