100. Yılında Milli Mücadele'de Sağlık Hizmetleri Sempozyumu (21-22 Kasım 2019)

 

100. Yılında Milli Mücadele’de Sağlık Hizmetleri Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı için tıklayınız. (ISBN : 978-605-9454-44-5)

 

Sempozyum kayıt linki. (Online kayıt için Tıklayınız)

 

Sosyal etkinlik katılım linki. (Formu doldurmak için tıklayınız.)

Sempozyum Tarihi :

21-22 Kasım 2019

21 Kasım 2019/Saat:10:00 (Açılış ve Bilimsel Program)

22 Kasım 2019 (Sosyal Etkinlik)

Sempozyum Yeri:

Prof.Dr. M.Lütfü ÇAKMAKÇI Kültür Merkezi SDÜ Batı Yerleşkesi Isparta

Yol tarifi için tıklayınız. 

Şehir merkezinden "Batı Kampüsü" yazan tüm halk otobüsleri ile sempozyum yerine ulaşmak mümkündür.

Sempozyum E-Posta:

sdu.millimucadelesaglikhizsemp@gmail.com

Sempozyum Daveti:
Değerli meslektaşlarımız, akademisyenlerimiz, sağlık profesyonellerimiz, araştırmacılarımız ve öğrencilerimiz,
100. Yılında Millî Mücadele’de Sağlık Hizmetleri Sempozyumuna sizleri davet etmekten mutluluk ve şeref duymaktayız.
Bilindiği üzere içinde bulunduğumuz 2019 yılı Millî Mücadele’nin başlamasının 100. yıldönümüdür. Tarihimizin en seçkin dönemlerinin başında yer alan Millî Mücadele dönemi tıp ve sağlık tarihimiz açısından da son derece önemlidir.
Sempozyumumuzda hekimlik, diş hekimliği, eczacılık, hemşirelik, fiziksel tedavi ve rehabilitasyon ve diğer sağlık bilimleri ile sağlık teşkilatlanması, bulaşıcı hastalıklarla mücadele, sivil halka ve askerlere verilen sağlık hizmetleri desteği, Kızılay ve sosyal yardımlar gibi sağlık hizmetleri ile ilgili tüm konularda Osmanlı son döneminin, Millî Mücadele’nin, Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki sağlık hizmetlerinin ve bunların günümüz tıbbına ve sağlık hizmetlerine etkilerinin ele alınması amaçlanmıştır. Bu nedenle sempozyumumuz tüm disiplinleri kapsayacak şekilde tam bir bilgi şöleni olarak düşünülmüş ve bu doğrultuda oturumlar planlanmıştır.
Ayrıca sempozyum kapsamında düzenleyeceğimiz “Tıp ve Sağlık Tarihi Araştırmalarında Bilimsel Araştırma Teknikleri Kursu” ile özellikle genç araştırmacılarımıza bu konuda katkı sağlamayı amaçlamaktayız.
Millî Mücadele’nin farklı bir yönünün “sağlık hizmetleri tarihinin” ele alınacağı kaliteli bir bilimsel program çerçevesinde, sıcak bir ortamda, birbirinden değerli konuşmacıları dinlemek ve kendi deneyimlerinizi paylaşmak amacıyla 21-22 Kasım 2019 tarihlerinde Süleyman Demirel Üniversitesi Prof. Dr. M. Lütfü ÇAKMAKÇI Kültür Merkezinde düzenleyeceğimiz sempozyumumuzda sizleri görmekten mutluluk duyarız.
En iyi dileklerimizle.

Dr. Öğr. Üyesi Fuat İNCE                      Prof. Dr. Alim KOŞAR
  Sempozyum Başkanı                           Tıp Fakültesi Dekanı

 

 
Sempozyum Onur Kurulu:

 • Isparta Valisi Sayın Ömer SEYMENOĞLU
 • Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin ÇARIKÇI
 • Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alim KOŞAR
 • Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Rasih YAZKAN

 
Sempozyum Düzenleme Kurulu:

 • Prof. Dr. Tolga ATAY
 • Prof. Dr. Ferdi BAŞKURT
 • Prof. Dr. Çetin Lütfi BAYDAR
 • Prof. Dr. Süleyman Serhat GÜRPINAR
 • Prof. Dr. Ahmet Nesimi KİŞİOĞLU
 • Prof. Dr. Ersin USKUN
 • Doç. Dr. Kanat GÜLLE
 • Doç. Dr. Abdullah Meriç ÜNAL
 • Dr. Öğr. Üyesi Sabriye ERCAN
 • Dr. Öğr. Üyesi Fuat İNCE
 • Dr. Öğr. Üyesi Pınar KARABACAK 
 • Dr. Öğr. Üyesi Adnan KARAİBRAHİMOĞLU
 • Dr. Öğr. Üyesi Giray KOLCU
 • Dr. Öğr. Üyesi M.İnci BAŞER KOLCU
 • Dr. Öğr. Üyesi Özgür ÖNAL
 • Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir YILDIZ

 
Davetli Konuşmacılar:

Milli Mücadelede (1919-1923) Askeri Sağlık Hizmetleri

Milli Mücadele Dönemi Sağlık Hizmetleri ve Diğer Anılası Olaylar

Atatürk'ten Günümüze Tıp Eğitimi

Kurtuluşa Giden Yolda Veteriner Hekimler ve Veteriner Hekimlik

 

Sempozyum Bilim Kurulu:

 • Prof. Dr. Tolga ATAY
 • Prof. Dr. Ferdi BAŞKURT
 • Prof. Dr. Çetin Lütfi BAYDAR
 • Prof. Dr. Metin Lütfi BAYDAR
 • Prof. Dr. Süleyman Serhat GÜRPINAR
 • Prof. Dr. Vecihi KIRDEMİR
 • Prof. Dr. Ahmet Nesimi KİŞİOĞLU
 • Prof. Dr. Ersin USKUN
 • Doç. Dr. Zeliha BAŞKURT
 • Doç. Dr. Kanat GÜLLE
 • Doç. Dr. Abdullah Meriç ÜNAL
 • Dr. Öğr. Üyesi Altun BAKSİ
 • Dr. Öğr. Üyesi Sabriye ERCAN
 • Dr. Öğr. Üyesi Gülşen GÖNEY
 • Dr. Öğr. Üyesi Arzu GÜRDAL
 • Dr. Öğr. Üyesi Şerife TUTAR GÜVEN
 • Dr. Öğr. Üyesi Fuat İNCE
 • Dr. Öğr. Üyesi Hilal YAKUT İPEKOĞLU
 • Dr. Öğr. Üyesi Ümit KARA
 • Dr. Öğr. Üyesi Pınar KARABACAK
 • Dr. Öğr. Üyesi Adnan KARAİBRAHİMOĞLU
 • Dr. Öğr. Üyesi Giray KOLCU
 • Dr. Öğr. Üyesi Mukadder İnci BAŞER KOLCU
 • Dr. Öğr. Üyesi Ali Kemal NURDOĞAN
 • Dr. Öğr. Üyesi Özgür ÖNAL
 • Dr. Öğr. Üyesi Tangül AYTUR ÖZEN
 • Dr. Öğr. Üyesi Nalan Damla YILMAZ USTA
 • Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir YILDIZ
 • Öğr. Gör. Serhat BAL
 • Öğr. Gör. Dr. Sıddıka ERSOY
 • Öğr. Gör. Faruk Yaşar GÜRDAL
 • Öğr. Gör. Nadir Tayfun ÖZCAN

 
Sempozyum Başkanı:
Dr. Öğr. Üyesi Fuat İNCE

Sempozyum Sekretaryası:

 • Sempozyum Genel Sekreteri Dr. Öğr. Üyesi Giray KOLCU
 • Sempozyum Bilimsel Sekreteri Dr. Öğr. Üyesi M. İnci BAŞER KOLCU
 • Sempozyum İdari Sekreteri Zafer DURAN
 • Sempozyum İdari Sekreter Yardımcısı Dilek TOLA OLGUN


Bildiri Özeti Gönderimi Son Tarihi :
11 Kasım 2019

Bildiri Özeti Yazım Kuralları:
Genel İlkeler:

 • Sempozyumda derleme, orijinal araştırma, örnek olay vb. tüm çalışmalar ile ilgili poster ve sözel bildirilere yer verilecektir.
 • Sempozyum dili Türkçe/İngilizce olup; bildiriler her iki dilde de gönderilebilir.
 • Poster ve sözel bildiri adaylarının öncelikle bildirilerinin bir özetini Microsoft Office word formatında yollamaları gerekmektedir.
 • Bildiriler yalnızca sdu.millimucadelesaglikhizsemp@gmail.com adresi üzerinden yollanacaktır.
 • Gönderilen özetler, Sempozyum Bilim Kurulunca ve en az iki bilimsel hakem tarafından değerlendirilecek; bildirilerin uygunluğu ile kabulüne ve sunum şekline (poster veya sözel) bilim kurulunca karar verilecektir.

Yazım ilkeleri:

 • Özetlerin hatasız yazılmasına özen gösterilmeli ve varsa tablo ve grafikler sayılmadan en fazla 300-400 kelimeden oluşmalıdır.
 • Her özetin bir başlığı olmalı, büyük harflerle yazılmalı ve başlıkta kısaltma kullanılmamalıdır.
 • Başlık sonrası yazarların adı- soyadı ve kurumları belirtilmelidir. Ancak uzun adresler metinde belirtilmemelidir.
 • Eğer gönderilecek özet araştırma konulu ise özetlerin Amaç / Yöntem / Bulgular / Sonuç şeklinde yapılandırılması gereklidir.
 • Metin tek aralıklı, 12 punto, Times New Roman karakteriyle yazılmalıdır.
 • Sorumlu yazara ait iletişim adresi (telefon ve e-posta) özet sonunda mutlaka yer almalıdır.
 • Bir adet tablo ve bir adet grafik metinde uygun yerinde yer verilmek üzere eklenebilir. Bunlar kelime sayısı sınırına dâhil edilmeyecektir.

 

Bildiri Tam Metin Gönderimi Son Tarihi:
02 Mart 2020


Bildiri Tam Metin Yazım Kuralları:
https://dergipark.org.tr/tr/pub/sdutfd/writing-rules adresinde belirtilen SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi yazım kuralları esas alınacaktır.

 
Ödüller:
Sempozyum kapsamında Sözlü sunum ve poster sunum alanlarında değerlendirme yapılacak olup, değerlendirme sonucunda sözlü ve poster sunum derece belgeleri ve ödülleri verilecektir.

 
Sempozyum Konuları: 

 • Osmanlı’nın son döneminde sağlık hizmetleri, sağlık teşkilatlanması, sağlık eğitimi vb. konular
 • 1. Dünya Savaşı sırasında ve sonunda ülkede sağlık durumu, eğitimi ve sağlık hizmetleri
 • Mütareke yıllarında sağlık hizmetleri (Sağlık teşkilatı, hastaneler, sıhhiye depoları, Hilal-i Ahmer (Kızılay), hastalıklar, Tıbbiye vd. konular)
 • Millî Mücadelenin Başlaması ve sağlık hizmetleri yapılanması (İstanbul, Trakya ve Anadolu’da mevcut sağlık hizmetleri yapılanması ve yaşanan gelişmeler, Hilal-i Ahmer vd. konular)
 • Millî Mücadele sağlık teşkilatının kurulması (Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekâletinin kurulması, Müdafaayı Milliye Vekâleti Sıhhiye Dairesi, hastaneler, bulaşıcı hastalıklarla mücadele, sağlık personeli ihtiyacının karşılanması, yaralı ve hasta işlemleri, Hilal-i Ahmer vd. Konular)
 • Savaş süresince sağlık hizmetleri ve istatistikler (Cepheler, sivil halk, Sıhhiye Vekâletinin ve Sıhhiye Dairesinin faaliyetleri, Hilal-i Ahmer, gelen yardımlar, sağlık personeli, hasta ve yaralı sayıları, bulaşıcı hastalıklar ve alınan tedbirler vb. konular ile adli tıp raporlamaları ve istatistik bilgileri ve diğer konular)
 • Savaş şartlarında sağlık hizmetleri, diğer savaşlarda sağlık hizmetleri, bunların Türk Kurtuluş Savaşı ile mukayesesi
 • Cumhuriyet’in ilk yıllarında sağlık teşkilatlanması, bulaşıcı hastalıklarla mücadele, tıp ve sağlık eğitimi ve sağlık hizmetleri ile ilgili diğer konular
 • Cumhuriyet dönemi Türk Tıbbında gelişmeler
 • Sempozyum konularıyla ilgili diğer konular
 • Tıp Tarihi ve Etik Konularını ilgilendiren tüm çalışmalar sözel bildiri veya poster bildiri olarak değerlendirilmeye alınacaktır


Sempozyum Programı:
Sempozyum programı için tıklayınız *

SDÜ Akademik Oda Orkestrası Müzik Dinletisi Programı için tıklayınız*

Kayıt:

Sempozyum kayıt linki. (Online kayıt için Tıklayınız)


Sempozyuma kayıt ve katılım ücretsizdir.

Ulaşım, konaklama vd. giderler kişilerin kendisine aittir.

 

Sosyal Etkinlik:

Sosyal etkinlik katılım linki. (Formu doldurmak için tıklayınız.)

Tüm giderleri katılımcılar tarafından karşılanmak üzere yeterli sayıya ulaşıldığı takdirde

22 Kasım 2019 tarihinde sosyal etkinlik (Isparta ve civarı kültür gezisi) düzenlenecektir. 


Kurs Bilgileri:
Sempozyumun ilk günü 21 Kasım 2019’da saat 13:30’da Prof.Dr. M. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi "B" Salonunda “Tıp ve Sağlık Tarihi Araştırmalarında Bilimsel Araştırma Teknikleri Kursu (Temel Nitel Araştırmalar Kursu)" düzenlenecektir.  Kursa katılım ücretsiz olup, kontenjan 20 kişidir. Kursa katılmak isteyenler kayıt masasında kurs kayıtlarını da yaptıracaklardır.

   
Sponsorluk:
Sempozyumumuza sponsor olmak isteyen kişi ve kuruluşlar, Süleyman Demirel Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TR060001000132448078965723 IBAN numaralı hesabına “100. Yılında Millî Mücadele’de Sağlık Hizmetleri Sempozyumuna Bağış” olarak belirterek sponsor olabileceklerdir.

 

İletişim:
Dr. Öğr. Üyesi Fuat İNCE

Cep Tel.: 0 532 495 20 87

Dr. Öğr. Üyesi Giray KOLCU

Cep Tel.: 0 505 530 61 79

Yayın Tarihi: 04/10/2019
Okunma Sayısı: 5983