Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Programı Akredite Oldu

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Programı Akredite Oldu

 

Mezuniyet öncesi Tıp Eğitimi Programlarında Akreditasyon eğitim veren fakültelerin eğitim programlarının uluslararası ve ulusal düzeyde standartlarda eğitim durumunu değerlendiren bir kalite sürecidir. Ülkemizde Tıp fakültelerinin mezuniyet öncesi tıp eğitimi programlarının ulusal akreditasyonu YÖK tarafından yetkilendirilmiş bağımsız bir kurum olan “Ulusal Tıp Eğitim Akreditasyon Kurulu” (UTEAK) tarafından sağlanmaktadır.

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi 2016 yılında başladığı akreditasyon sürecini 2019 yılı sonu itibarı ile başarı ile tamamlamıştır.

Tıp Fakültemiz bu süreçte eğitim programında birçok önemli gelişmeyi sağlamıştır.

Bu kapsamda

 • Fakültemiz amaç hedefi, eğitim programı amaç ve hedefi güncellendi.
 • Kurul/staj tanıtım rehberleri, yönergeler, laboratuvar kuralları güncellendi.
 • Eğitim programı UÇEP-2014 ile tam uyumlu hale getirildi.
 • Eğitim programına modern eğitim etkinlikleri ilave edildi.

Kanıta dayalı tıp dersleri

Tıpta insan bilimleri ve sanat dersleri

İletişim becerileri dersleri

Mesleksel beceri uygulamaları

Entegre oturumlar

Özel çalışma modülleri

Kliniğe giriş dersleri

Simüle hasta uygulamaları

Saha ziyaretleri

Yapılandırılmış bağımsız çalışma saatleri

Yaz gözlem ziyaretleri

 • Ölçme değerlendirme alanında modern uygulamalara geçildi.

Ölçme/değerlendirme koordinatörlük odası

Öğrenci değerlendirme sistemi

Ölçüm araçlarının analizleri

Kurul sonu değerlendirme oturumları

Geribildirimler

İntörn karnesi uygulaması

 • Tüm eğitim etkinliklerinde öğrenci temsiliyeti sağlandı.
 • Danışmanlık sistemi revize edildi.
 • Sosyal sorumluluk projeleri yapılmaktadır.
 • Öğrenci Değişim Programları aktif olarak sürdürülmektedir. 
 • Her yıl düzenli program değerlendirme yapılmakta ve raporlanmaktadır.
 • Öğretim üyeleri için sürekli mesleki gelişim etkinlikleri düzenlenmektedir.
 • Alt yapı ve olanaklar geliştirilmektedir.

Engelli Dostu fakülte kapsamında yenileme çalışmaları yapıldı.

Fakülte girişi düzenlenmesi yapıldı.

Çalışma salonları / Okuma alanları düzenlendi.

Bilgisayar laboratuvarı kuruldu.

İleri yaşam desteği simülasyon laboratuvarı kuruldu.

 

Tıp fakültemiz akreditasyon ile başlattığı sürecin sürdürülebilirliğini sağlama ve uluslararası tıp eğitimi vizyonu ile geliştirme kararlılığındadır.

Akreditasyonumuzun kurumumuza hayırlı olması dileği ile emeği geçen Rektörlüğümüze, Fakülte Yönetimimize, Başhekimliğimize, Öz Değerlendirme Kurul Üyelerimize, Tüm Öğretim Üyelerimize, Araştırma Görevlilerimize, Öğrencilerimize ve İdari Personelimize teşekkür ederim.

Prof. Dr. Alim Koşar

           Dekan     

Yayın Tarihi: 23/12/2019
Okunma Sayısı: 2852