Fakültemiz Öz Değerlendirme Raporu Hazırlandı.

   
    Fakültemizde verilen tıp eğitiminin kalitesini yükseltmek, bilim ve toplumdaki gelişmeler ile hekimlik uygulamalarını bütünleştirip toplumun sağlık sorunlarına yüksek nitelikli sağlık hizmeti ile cevap verebilecek bilgi, beceri ve tutuma sahip, mesleki yaşamı boyunca bildiklerinden daha fazlasını öğrenme isteği ve becerisi kazanmış, bilimsel gelişmelere katkıda bulunabilecek yeterlik ve yetkinlikte hekimler yetiştirerek toplumun sağlık düzeyinin ileri götürülmesi amacı ile sekiz ay önce başladığımız Uluslararası Tıp Eğitimi Programlarına Akreditasyon çalışmaları kapsamında Fakültemiz Öz Değerlendirme Raporu Hazırlandı.
  Raporun hazırlanmasında emeği geçen tüm öğretim üyelerimize ve idari personelimize teşekkür ederiz.
Yayın Tarihi: 31/08/2018
Okunma Sayısı: 1610