Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

 

Anabilim.Dalı.Başkanı

PROF.DR.BUKET ARIDOĞAN
Akademik Kadro
PROF.DR.EMEL SESLİ ÇETİN
YRD.DOÇ.DR.MÜMTAZ CEM ŞİRİN
ARŞ.GÖR.DR.MERVE KÖLE
 
 
İletişim
Bakteriyoloji.Laboratuvarı: (0246)211 9460-9457
 
 
Seroloji:
(0246)211 9450-51
 
Sekreterlik:
 
(0246)211 9460-9461
(0246)211 2120
 
Asistan odası:
(0246)211 9457
TARİHÇE

1993 tarihinden bu yana Tıp Fakültesi bünyesinde hizmet veren Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, SDÜ Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinin mikrobiyoloji eğitimi yanı sıra, Araştırma görevlilerinin Tıpta Uzmanlık Eğitim hizmetini vermektedir. Anabilim Dalımızın Öğretim üyesi kadrosunda, 2 Profesör, 1 Yardımcı Doçent bulunmakta olup asistan doktor sayıları TUS dönemlerine göre değişiklik göstermektedir.

YER ve KAPASİTE


Anabilim Dalımızın 1 Bakteriyoloji laboratuvarı (numune alımı, kültür ve mikobakteri laboratuvarından oluşan), 1 Parazitoloji laboratuvarı, 1 seroloji laboratuvarı, 3 odadan oluşan moleküler mikrobiyoloji laboratuvarı ve 1 adet eğitim amaçlı kullanılan laboratuvarı bulunmaktadır.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ EĞİTİM SÜRECİ

Araştırma Görevlileri dört yıllık Tıpta Uzmanlık Eğitimi süresince bölüm içinde bakteriyoloji, seroloji, parazitoloji, mikoloji ve moleküler tanı rotasyonlarının yanı sıra bölüm dışında biyokimya, enfeksiyon hastalıkları, pediatri ve halk sağlığı rotasyonları bulunmaktadır. Araştırma Görevlileri eğitim süreleri boyunca her yıl en az bir seminer sunumu ve en az iki literatür sunumu yapmak zorundadır. Eğitim öğretim dönemi içinde ayrıca, öğretim üyeleri tarafından gerek teorik, gerekse cihaz başında pratik uygulama dersleri yapılmaktadır. Anabilim Dalımızın bakteriyoloji laboratuvarında bakteri kültürü ve tanımlaması, antibiyotik duyarlılık testleri, tüberküloz kültürü ve antibiyotik duyarlılık testleri yapılmaktadır. Ayrıca çeşitli boyama teknikleri ve mikroskop kullanımı eğitimi verilmektedir. Seroloji laboratuvarında nefelometrik ve turbidometrik yöntemlerle çalışan cihazlar, alerji ve otoimmün cihazları ve akım sitometri cihazlarının eğitimi verilmektedir. Bunların yanı sıra immünflorasan ve ELISA tekniklerinin eğitimi ile moleküler tanı amaçlı PCR eğitimi de verilmektedir.

ANABİLİM DALI ÇALIŞMA ALANLARI

Bakteriyoloji

Viroloji

Parazitoloji

Mikoloji

İmmünoloji

Moleküler mikrobiyoloji


OLANAKLARI

Anabilim Dalımız eğitim hizmeti yanı sıra, SDÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarında Seroloji, Bakteriyoloji, Parazitoloji, Otoimmün, Akım Sitometri, Alerji ve Moleküler Tanı Laboratuvarları ile klinik hizmeti vermektedir. Laboratuvarımızda çalışılan testlerin listesine ve sonuç alma zamanlarına https://hastaneler.sdu.edu.tr/?kat=mikrobiyoloji internet adresinden ulaşılabilir.
 
 
Yayın Tarihi: 28/03/2012
Okunma Sayısı: 9188