Uzmanlık Bitirme Evrakları

 

1-Fotoğraf (2 Adt)
2-Tez Sonuç Formu
3-Uzmanlık Sınav Tutanağı
4-Kanaat Formu
5-Rotasyon Bilgileri (Düzenleyen İlgili A.D. Sekreteri, Onaylayan A.D. Başkanı)
6-Rotasyon Başarı Belgeleri FORM-V
7-İhtisas Vesikası Harç Makbuzu (Maliyeye Harç Yatırılıp Makbuzu getirilecektir.)
8-TUS/YDUS Sonuç Belgesi
9-Nüfus Cüzdan Fotokopisi
10-Tescil Kontrol Formu (Düzenleyen İlgili A.D. Sekreteri, Onaylayan A.D. Başkanı)
11-Tez Değerlendirme Formu