Uzmanlık Bitirme Evrakları

 

UZMANLIK TESCİL EVRAKI KONTROL LİSTESİ

 

 

1)      DKD-107 Tıpta, Diş Hekimliğinde, Eczacılıkta Uzmanlık Belgeleri Tescil Kontrol Formu (Tüm sayfaları üç imzalı ve kurum mührü onaylı)

2)      Vergi Dairelerine yatırılmış ad-soyad, ıslak imzalı, vezne kaşeli onaylı vergi dairesi alındısı (uzmanlık harç makbuzu) aslı

3)      T.C. Kimlik Numarası içeren Nüfus cüzdanı/Kimlik Kartı fotokopisi

4)      Yabancı uyruklular için onaylı pasaport fotokopisi

5)      Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

6)      Uzmanlık eğitiminin alındığı kurum tarafından ÖSYM sonuç belgesi kontrol kodu ile “Doğruluğu kontrol edilmiştir.” onaylı TUS / YDUS / DUS / EUS Yerleştirme Sonuç Belgesi

7)      DKD-105 Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınavı Tutanağı (Başarılı)

8)      FR-118 Tez Sonuç Bildirme Formu

9)      FR-126 Tez Savunma Sınavı Jürisi Tez İntihal Durumu Formu

10)    FR-115 Tez Değerlendirme Formu (3 aylık periyotlarda düzenlenmiş Tez İzleme-Gelişim-Takip-Değerlendirme)

11)  Onaylı Hizmet Döküm Belgesi

12)  Uzmanlık eğitim sürecinde uzatma, önceki kurumdaki & geçmiş eğitimdeki süreyi saydırma ve yurt dışında mevzuata uygun eğitim alma durumu varsa; uzmanlık eğitimi kurumunca kabulüne dair kararın aslı ya da onaylı örneği

13)  Eğitim Kurumu ve program değişikliği olması durumunda uzmanlık eğitimin sürdürüleceği son kurumca aktarılan uzmanlık eğitimi kurumunca kabulüne dair (varsa af ile dönüş ve mahkeme kararları) karar asılları ya da onaylı örnekleri

14) FR-121 Rotasyon ve Yeterlilik Belgesi

15) DKD-109 Eğitim Sorumlusu Kanaati Formu

16)  Tez veya Bitirme Sınavı jürisinde yer alınmasını sağlayan ilgili dalda uzmanlık tescili olmayan ancak 18/7/2009 tarihinden önce 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre en az doçent unvanını almış olan eğiticilere ait ilgili dalda kazanılmış eğitici yetkisi olduğunu gösterir belgeler:

·    Alanında onaylı doçentlik belgesi (önlü-arkalı) örnekleri

·   Alanında eğitici olarak görevlendirilmiş olup anılan tarih itibariyle (18.07.2009 öncesi) ilgili uzmanlık dalında eğitim verdiklerine ilişkin “ilgili makama” yazı asılları

17)  İki adet güncel vesikalık fotoğraf.