Dokümanlar

EĞİTİM REHBERİ UZEM Yardımcı Dokuman Staj Kılavuzu Örneği YILLIK DERS PLAN TUS ASİSTAN EĞİTİMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI ÖĞRETİM ÜYESİNİN ANLATACAĞI DERS KONULAR Öğrenci Danışmanlığı Yönergesi 2019-2020 Danışma Atama Listesi Fizik Muayene Kitabı Danışman Öğretim Üyesi Bilgi Formu Kurumsal Sunu Örnekleri Sunum Örnek 8 Sunum Örnek 7 Sunum Örnek 6 Sunum Örnek 5 Sunum Örnek 4 Sunum Örnek 3 Sunum Örnek 2 Sunum Örnek 1 Muhasebe - Ek Ders Formları Sendika Listesi bes-otomatik-katilim-personel-bilgi-formu mal-bildirim-formu- Malzeme Talep Formu Aile Yardımı Bildirim Formu ÖĞRENCİ DUYURULARI 2023-2024-egitim-ogretim-yili-yatay-gecis-takvimi Mazeret Sınavı Dilekçesi Mazeretli Ders Kayit Yenileme Dilekcesi Maddi Hata İtiraz Dilekçesi Kimlik Kayıt Silme Dilekçesi Kayıt Dondurma Dilekçesi Dönem İçi Bütünleme Talebi Dönem 4-5-6 Kalan Staj Dilekçesi Devamsızlıktan Dolayı Staj Tekrarı Dilekçesi Bütünleme Bir Üst Sınıfa Geçme Dilekçesi Başarısızlıktan Dolayı Staj Tekrarı Dilekçesi BEYANNAME (Mezun Durumunda Olan Öğrenciler İçin) Personel Formları Sağlık Bakanlığı Görevlendirme Sonlandırma Talebi Personel Kimlik Kartı Talebi İstifa Talebi 7417 Sayılı Öğrenci Affı .pdf Başvuru Belgesi Doktor Ögretim Üyesi Kadrosuna Basvuru Formu ilisik-kesme-belgesi İşçi İzin Formu İşçi İzin Dönüş Formu Görev Tanımı Formu Yurtiçi-Yurtdışı Geçici Görevlendirme Formu İzin Dönüşü Formu Mahkeme Kararı ile Başvuranlar için Dilekçe Yabancı Uyruklu Başvuru Formu Görev Yeri Belgesi Dilekçe Jüri Üyeliği Ücretleri ile ilgili Bilgi Formu Yurt Dışında Çalışma Raporu Sınav Ücret Formu Uzmanlık Eğitimi Uzmanlık Öğrencisi Tez Bilgileri Formu Tez Degerlendirme Formu V4 tescil-konrol-formu-v4 rotasyon-bilgileri-v3 uzmanlik-sinav-tutanagi-başarılı uzmanlik-sinav-tutanagi-başarısız Tez Sınav Başvuru Formu V2.docx Bilim Sınavı Başvuru Formu v2.docx Uzmanlık Sınav Tutanağı v5.pdf Yabancı Uyruklular İçin İstenilen Belgeler