Dokümanlar

EĞİTİM REHBERİ ASİSTAN EĞİTİMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI ÖĞRETİM ÜYESİNİN ANLATACAĞI DERS KONULAR Öğrenci Danışmanlığı Yönergesi 2019-2020 Danışma Atama Listesi Fizik Muayene Kitabı Danışman Öğretim Üyesi Bilgi Formu Kurumsal Sunu Örnekleri Sunum Örnek 8 Sunum Örnek 7 Sunum Örnek 6 Sunum Örnek 5 Sunum Örnek 4 Sunum Örnek 3 Sunum Örnek 2 Sunum Örnek 1 Muhasebe - Ek Ders Formları Sendika Listesi bes-otomatik-katilim-personel-bilgi-formu mal-bildirim-formu- Malzeme Talep Formu Aile Yardımı Bildirim Formu ÖĞRENCİ DUYURULARI Mazeret Sınavı Dilekçesi Mazeretli Ders Kayit Yenileme Dilekcesi Maddi Hata İtiraz Dilekçesi Kimlik Kayıt Silme Dilekçesi Kayıt Dondurma Dilekçesi Dönem İçi Bütünleme Talebi Dönem 4-5-6 Kalan Staj Dilekçesi Devamsızlıktan Dolayı Staj Tekrarı Dilekçesi Bütünleme Bir Üst Sınıfa Geçme Dilekçesi Başarısızlıktan Dolayı Staj Tekrarı Dilekçesi BEYANNAME (Mezun Durumunda Olan Öğrenciler İçin) Personel Formları Uzmanlık Sınav Tutanağı Başvuru Belgesi doktor-ogretim-uyesi-kadrosuna-basvuru ilisik-kesme-belgesi İşçi İzin Formu İşçi İzin Dönüş Formu Görev Tanımı Formu Yurtiçi-Yurtdışı Geçici Görevlendirme Formu Sıhhı İzin Formu İzin Dönüşü Formu Mahkeme Kararı ile Başvuranlar için Dilekçe Yabancı Uyruklu Başvuru Formu İzin Onay Belgesi (Akademik-İdari) Öğretim Üyesi İzin Onay Belgesi Görev Yeri Belgesi Dilekçe Jüri Üyeliği Ücretleri ile ilgili Bilgi Formu Yurt Dışında Çalışma Raporu Sınav Ücret Formu