Dokümanlar

01-Personel İşleri Formları FR-127 Tıpta Uzmanlık Eğitimi (Ortak) Asistan Karnesi-2024 FR-126 Tez Savunma Sınavı Jürisi Tez İntihal Durumu Formu DKD-111 Uzmanlık Tescil Evrakı Kontrol Listesi (Uzmanlık Evrakları Listesi) DKD-110 Geçici Görev Yolluğu Formu (Jüri Üyeliği Ücreti Bilgi Formu) DKD-109 Eğitim Sorumlusu Kanaati Formu DKD-100 Mal Bildirim Beyannamesi Zarfı DD-100 Yabancı Uyruklu Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Başvuru Evrakları DKD-105 Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınavı Tutanağı (Başarılı) DKD-106 Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınavı Tutanağı (Başarısız) DKD-107 Tıpta, Diş Hekimliğinde, Eczacılıkta Uzmanlık Belgeleri Tescil Kontrol Formu DKD-108 Uzmanlık Tescil Sürecinde Tespit Edilen Aksaklıklara İlişkin Kılavuz FR-114 Uzmanlık Öğrencisi Tez Bilgileri Formu FR-115 Tez Değerlendirme Formu FR-116 Tez Savunma Sınavı Başvuru Formu FR-117 Bilim Sınavı Başvuru Formu FR-118 Tez Sonuç Bildirme Formu FR-119 Tez Sonuç Bildirme Formu (Tez Düzeltme Formu) FR-120 Tez Kontrol Listesi Beyan Formu FR-121 Rotasyon ve Yeterlilik Belgesi İA-100 Tez Hakkında Sıkça Sorulan Sorular (S.S.S) İA-101 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Tez Süreç Yönetimi KL-100 Tez Yazım ve Hazırlama Kılavuzu FR-122 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi 37. Madde İle Görevlendirilecek Personel İçin Başvuru Formu SZ-100 Süleyman Demirel Üniversitesi Tip Fakültesi Dekanlığınca 2547-37. Maddesine Göre Görevlendirilen Öğretim Elemanları İçin Görevlendirme Protokolü-Sözleşmesi FR-125 Öğretim Üyesinin Anlatacağı Ders Konuları FR-124 Asistan Eğitimi Haftalık Ders Programı FR-123 Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin Yıllık Ders Planı DKD-101 Mal Bildirim Beyannamesi DKD-102 Ek-1 Kamu Görevlileri Sendikalarına Üyelik Formu DKD-103 Ek-3 Kamu Görevlileri Sendikaları Kamu Görevlisinin Üyelikten Çekilme Bildirimi Formu DKD-104 Ek-4 Kamu Görevlileri Sendikaları Üyelikten Çekilme Dışındaki Diğer Nedenlerle Ayrılmalar ve İşyeri Değisikliği Bildirim Formu FR-100 Sağlık Bakanlığı Görevlendirme Sonlandırma Talep Formu FR-101 Personel Kimlik Kartı Talep Formu FR-102 İstifa Talep Formu FR-103 Sürekli İşçi İzin Formu FR-104 Görev Tanımı Formu FR-105 Yurtiçi-Yurtdışı Geçici Görevlendirme Talep Formu FR-106 Görev Yeri-Hizmet Belgesi Talep Formu FR-107 Tebliğ-Tebellüğ Belgesi FR-108 Dilek Şikayet Öneri Formu FR-109 İmza Tatbik Belgesi FR-110 Yabancı Uyruklu Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Evrak Teslim Formu FR-111 Yabancı Uyruklu Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Göreve Başlama Dilekçesi FR-112 Personel Nakil Bilgileri Formu (Mali İşler Biriminden Alınan Bilgiler) FR-113 Mecburi Hizmete Atanan Öğretim Elemanı İlişik Kesme Dilekçesi (YÖK ve SBA) 02-Öğrenci İşleri Formları FR-220 Ekle Sil Formu FR-219 Not Bildirim Formu Bağıl FR-218 Not Düzeltme Formu Bağıl FR-217 Not Bildirim Formu (Numerik) FR-201 Staj Tekrarı Alma Formu FR-202 Bir Üst Sınıfa Geçme Dilekçesi FR-203 Bütünleme Formu FR-204 Devamsızlıktan Dolayı Staj Tekrarı Formu FR-205 Kalan Staj Formu FR-206 Dönem İçi Bütünleme Talep Formu FR-207 İntörn Sgk Formu FR-208 Kayıt Dondurma Formu FR-209 Kayıt Silme Formu FR-210 Kimlik Talep Formu FR-211 Maddi-Hata-İtiraz-Formu FR-212 Mazeretli-Ders-Kayit-Yenileme-Formu FR-213 Mazeret-Sinavi-Formu FR-214 Beyanname FR-215 Maddi Hata (soruya itiraz) Formu FR-216 Kayıp Diploma Formu DD-01 UZEM Yardımcı Dokuman KL-201 Staj Kılavuzu Örneği YNR-201 Öğrenci Danışmanlığı Yönergesi DD-202 Fizik Muayene Kitabı 03-Muhasebe - Ek Ders Formları FR-302 Geçmişe Dönük Çocuk/Aile Yardımı Talep Formu FR-301 Malzeme Talep Formu 04-Yazı İşleri Formları FR-401 Etkinlik Proje Sonuç Bildirim Formu DD-438 Kurumsal Sunu Örneği DD-437 Kurumsal Sunu Örneği DD-436 Kurumsal Sunu Örneği DD-435 Kurumsal Sunu Örneği DD-434 Kurumsal Sunu Örneği DD-433 Kurumsal Sunu Örneği DD-432 Kurumsal Sunu Örneği DD-431 Kurumsal Sunu Örneği 05-Disiplin İşleri Formları FR-501 Tanık İfade Çağrı Yazısı FR-502 İnceleme Raporu Formu FR-503 Tebellüğ Tutanağı (Ceza Soruşturmasında) FR-504 Tanık İfade Tutanağı (Ceza Soruşturmasında) FR-505 Şüpheli Savunma Çağrı Yazısı (Ceza Soruşturmasında) FR-506 Şüpheli İfade Tutanağı (Müdafisiz) FR-507 Şüpheli İfade Tutanağı (Müdafili) FR-508 Şikayetçi İfadeye Çağrı Yazısı (Ceza Soruşturması) FR-509 Şikayetçi İfade Tutanağı (Ceza Soruşturması) FR-510 Soruşturma Raporu (Ceza Soruşturması) FR-511 İstinabe Usulü İle İfade Alma Talep Yazısı FR-512 Ek Süre İsteme Yazısı (Soruşturma İçin) FR-513 Ek Süre İsteme Yazısı (İnceleme için) FR-514 Disiplin Soruşturması Soruşturma Raporu FR-515 Disiplin ve Ceza Soruşturması Soruşturma Raporu FR-516 Disiplin Amirinin Savunma İsteme Yazısı FR-517 Disiplin Amirinin Ceza Verme Yazısı FR-518 Disiplin Amirinin Bir Alt Ceza Verme Yazısı FR-519 Soruşturma Dosyası Teslim Etme Yazısı FR-520 Yeminli Katip Tutanağı FR-521 Dizi Pusulası