Personel İşlemleri

 


 Açıktan, Naklen, Yeniden  atanacaklardan istenen belgeler (TUS/YDUS) 

  • 2- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Mezuniyet Belgesi
  • 3- Fotoğraf (20 adet) (Göreve Başlarken Elden Getirilecek)
  • 5-Hizmet Belgesi (istifa eden ve halen çalışanlar için)
  • 6-Görev Belgesi   (halen çalışanlar için)
  • 7-TUS/YDUS sonuç belgesi internet çıktısı
  • 8-Askerlik Durum Belgesi
  • 9-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  • 10-Sağlık Kurulu Raporu (Heyet Raporu yada Psikiyatriden alınacak tek hekim raporu (Üniversite ve Devlet Hastanelerinden Alınmış))
  • 11-Adli Sicil Kaydı

12-Zorunlu Hekimlik Sigortası (Göreve başlanıldığı gün yaptırılması gerekmektedir.)


 

 Öğretim üyesi yetiştirme (öyp) projesi kapsamında istihdam edilecek araştırma görevlilerinin atama için gerekli belgeler

1)      Lisans/yüksek lisans diplomasının aslı  ya da noter tasdikli örneği

2)      Lisans mezuniyetine ilişkin transkriptin aslı

3)      Yerleştirmesine esas beyan ettiği ales sonuç belgesinin aslı

4)      Ales’ten muaf ise doktora eğitimini tamamladığına dair ya da öğretim elemanı olarak çalıştığına dair belge

5)      Yerleştirmesine esas beyan ettiği yabancı dil belgesinin aslı

6)      Başvuru Formu

7)      Özgeçmiş Formu

8)      Sağlık Kurulu Raporu

9)      Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

10)  Zorunlu Hekimlik Sigortası (Göreve başlanıldığı gün yaptırılması gerekmektedir.)

 

Yabancı Uyruklu Kadrosundan atanacaklar için istenen belgeler (TUS/YDUS)