Personel İşlemleri

‍1- Görevlendirme Evrakı (Kadrosunun Bulunduğu Yerden Alınacak)
2- Kimlik Fotokopisi (2 Adet)
3- 10 Adet Fotoğraf ( 6 Ay İçerisinde Çekilmiş Olacak)
4- Halk Bankası SDÜ Uydu Şubesinden Açılacak Banka Hesap Numarası
5- Zorunlu Hekimlik Sigortası (Olanlar Zeyilname Yaptıracaktır)
6- TUS Sonuç Belgesi

7- TUS Yerleştirme Belgesi

8-Kurum Onaylı ve Mühürlü Yıllık İzin Durumunu Gösterir Belge

( Tüm bu evraklar göreve başlarken teslim edilecektir, öncesinde herhangi bir evrak teslim edilmeyecektir.)

1- Başvuru Belgesi

2- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Mezuniyet Belgesi

3- Fotoğraf (20 adet) (Göreve Başlarken Elden Getirilecek)

4- Mal Beyanı(Çıktı önlü-arkalı olarak alınmalıdır) (Göreve Başlarken Elden Getirilecek)

5-Hizmet Belgesi (istifa eden ve halen çalışanlar için)

6-Görev Belgesi   (halen çalışanlar için)

7-TUS/YDUS sonuç belgesi internet çıktısı

8-Askerlik Durum Belgesi

9-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

10-Sağlık Kurulu Raporu (Heyet Raporu yada Psikiyatriden alınacak tek hekim raporu (Üniversite ve Devlet Hastanelerinden Alınmış))

11-Adli Sicil Kaydı

12-Zorunlu Hekimlik Sigortası (Göreve başlanıldığı gün yaptırılması gerekmektedir.)


1)      Lisans/yüksek lisans diplomasının aslı  ya da noter tasdikli örneği

2)      Lisans mezuniyetine ilişkin transkriptin aslı

3)      Yerleştirmesine esas beyan ettiği ales sonuç belgesinin aslı

4)      Ales’ten muaf ise doktora eğitimini tamamladığına dair ya da öğretim elemanı olarak çalıştığına dair belge

5)      Yerleştirmesine esas beyan ettiği yabancı dil belgesinin aslı

6)      Başvuru Formu

7)      Özgeçmiş Formu

8)      Sağlık Kurulu Raporu

9)      Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

10)  Zorunlu Hekimlik Sigortası (Göreve başlanıldığı gün yaptırılması gerekmektedir.)

Yabancı Uyruklu Kadrosundan atanacaklar için istenen belgeler (TUS/YDUS)

İstenilen belgeler için tıklayınız.

5 Temmuz 2022 tarih ve 31887 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan öğrenci affına ilişkin olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından duyurulan “7417 Sayılı Kanunu ile 2547 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici Madde 83 kapsamında başvurular 01 Kasım 2022 tarihinde sona erecektir. Başvuru formu için tıklayınız.