20 Ağustos 2017 Pazar

Beceri Laboratuvarı

17866 defa okundu

 

MESLEKİ BECERİ LABORATUVARI

    Tıp eğitiminde özellikle son yıllarda olan gelişme ve ilerlemeler sonucunda, dünyadaki birçok üniversite eğitim sistemlerinde köklü değişikliklere gitmeye başlamıştır. Ülkemizde de tıp fakültelerindeki standartları yükseltmeye yönelik çalışmalar giderek hızlanmış; birçok üniversite tıp eğitiminde daha etkili stratejilerin arayışına girmiştir. 

      Bu arayışlar sonucunda da tıp eğitimindeki dinamikler değişmeye başlamıştır. Birçok köklü eğitim kurumu, işbirlikçi ve katılımcı öğrenme tekniklerini ön planda uygulanmaya başlamıştır. İşte bu noktada Probleme Dayalı Öğrenim (PDÖ) en çok tartışılan eğitim metodlarından biri haline gelmiştir.

     Tıp eğitiminin ve özellikle Probleme Dayalı Öğrenimin önemli bir kısmını da laboratuvar uygulamaları oluşturur. Öğrencilerin bu uygulamalardan yararlanabilmeleri, bilimsel süreç becerilerine sahip olmaları ile mümkündür. Bilimsel süreç becerisi, öğrencinin laboratuvar uygulamalarında gözlemler yapması ve gözlemlerde elde ettiği verileri yorumlayabilmesi olarak tanımlanır.

     Diğer taraftan, bu eğitim becerilerini kazandırabilmek ve yapıcı öğrenmeyi sağlayabilmek için bazı özel sınıfların oluşturulması ihtiyacı da ortaya çıkmıştır. Bu değişimler doğrultusunda, öğrencilerin becerilerini geliştirebilecekleri Mesleki Beceri Laboratuarlarının kurulması da bir mecburiyet haline gelmiştir. Bu ortamlar, öğrencilerin temel becerileri yeterli düzeyde kazanabilmeleri için çok güzel bir fırsat oluşturmaktadır.

     Kuruluşundan beri klasik eğitim sistemi ile eğitim veren Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde de, tıp eğitimindeki çağdaş gelişmelere paralel olarak, 2006-2007 Eğitim Öğretim yılında Mesleki Beceri Laboratuvarı kurularak, öğrencilerin hasta ile karşılaşmadan önce maketler üzerinde deneyim kazanmaları (humanistik yaklaşım) sağlanmaya başlanmıştır. Tıp Fakültesi Mesleki Beceri Laboratuvarı, Morfoloji binasının eğitim bloğu kısmında yer almakta olup Laboratuar Sorumlusundan önceden randevu alınması gerekmektedir.

 

 
MESLEKİ BECERİ LABORATUARI MAKETLERİ
29-ERKEK KATETERİZASYON SİMÜLATÖRÜ
32-DİDAKTİK EĞİTİM SETİ
 
 
 
 
 

Laboratuardan Maket kullanımı ve derslik tahsisi için aşağıdaki irtibat telefonlarından lütfen randevu alınız.

Lab.Sorumlusu: Tekniker B.Emine DURAN
Tel:211 3769 GSM: 0 535 3936766