Dokümanlar

01-Personel İşleri Formları FR-127 Tıpta Uzmanlık Eğitimi (Ortak) Asistan Karnesi-2024 FR-126 Tez Savunma Sınavı Jürisi Tez İntihal Durumu Formu DKD-111 Uzmanlık Tescil Evrakı Kontrol Listesi (Uzmanlık Evrakları Listesi) DKD-110 Geçici Görev Yolluğu Formu (Jüri Üyeliği Ücreti Bilgi Formu) DKD-109 Eğitim Sorumlusu Kanaati Formu DKD-100 Mal Bildirim Beyannamesi Zarfı DD-100 Yabancı Uyruklu Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Başvuru Evrakları DKD-105 Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınavı Tutanağı (Başarılı) DKD-106 Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınavı Tutanağı (Başarısız) DKD-107 Tıpta, Diş Hekimliğinde, Eczacılıkta Uzmanlık Belgeleri Tescil Kontrol Formu DKD-108 Uzmanlık Tescil Sürecinde Tespit Edilen Aksaklıklara İlişkin Kılavuz FR-114 Uzmanlık Öğrencisi Tez Bilgileri Formu FR-115 Tez Değerlendirme Formu FR-116 Tez Savunma Sınavı Başvuru Formu FR-117 Bilim Sınavı Başvuru Formu FR-118 Tez Sonuç Bildirme Formu FR-119 Tez Sonuç Bildirme Formu (Tez Düzeltme Formu) FR-120 Tez Kontrol Listesi Beyan Formu FR-121 Rotasyon ve Yeterlilik Belgesi İA-100 Tez Hakkında Sıkça Sorulan Sorular (S.S.S) İA-101 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Tez Süreç Yönetimi KL-100 Tez Yazım ve Hazırlama Kılavuzu FR-122 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi 37. Madde İle Görevlendirilecek Personel İçin Başvuru Formu SZ-100 Süleyman Demirel Üniversitesi Tip Fakültesi Dekanlığınca 2547-37. Maddesine Göre Görevlendirilen Öğretim Elemanları İçin Görevlendirme Protokolü-Sözleşmesi FR-125 Öğretim Üyesinin Anlatacağı Ders Konuları FR-124 Asistan Eğitimi Haftalık Ders Programı FR-123 Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin Yıllık Ders Planı DKD-101 Mal Bildirim Beyannamesi DKD-102 Ek-1 Kamu Görevlileri Sendikalarına Üyelik Formu DKD-103 Ek-3 Kamu Görevlileri Sendikaları Kamu Görevlisinin Üyelikten Çekilme Bildirimi Formu DKD-104 Ek-4 Kamu Görevlileri Sendikaları Üyelikten Çekilme Dışındaki Diğer Nedenlerle Ayrılmalar ve İşyeri Değisikliği Bildirim Formu FR-100 Sağlık Bakanlığı Görevlendirme Sonlandırma Talep Formu FR-101 Personel Kimlik Kartı Talep Formu FR-102 İstifa Talep Formu FR-103 Sürekli İşçi İzin Formu FR-104 Görev Tanımı Formu FR-105 Yurtiçi-Yurtdışı Geçici Görevlendirme Talep Formu FR-106 Görev Yeri-Hizmet Belgesi Talep Formu FR-107 Tebliğ-Tebellüğ Belgesi FR-108 Dilek Şikayet Öneri Formu FR-109 İmza Tatbik Belgesi FR-110 Yabancı Uyruklu Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Evrak Teslim Formu FR-111 Yabancı Uyruklu Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Göreve Başlama Dilekçesi FR-112 Personel Nakil Bilgileri Formu (Mali İşler Biriminden Alınan Bilgiler) FR-113 Mecburi Hizmete Atanan Öğretim Elemanı İlişik Kesme Dilekçesi (YÖK ve SBA)