Mez. Öncesi Tıp Eğitimi Koord.

MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

YÜRÜTME KURULU :

DANIŞMA KURULU :

Dekan
Dekan Yrd.
Dekan Yrd.
Baş koordinatör
Baş koordinatör yrd
Dönem 1 koordinatörü
Dönem 2 koordinatörü
Dönem 3 koordinatörü
Dönem 4 koordinatörü
Dönem 5 koordinatörü
Dönem 6 koordinatörü
Yürütme Kurulu
Dönem koordinatör yardımcıları
Bölüm başkanları
Anabilim Dalı Başkanları
Bilim Dalı Başkanları
 
 
KOORDİNATÖRLER
BAŞKOORDİNATÖR             : Prof.Dr.Münire ÇAKIR
BAŞKOORDİNATÖR YRD.    : Doç.Dr. İbrahim Metin ÇİRİŞ
BAŞKOORDİNATÖR: YRD.   : Doç.Dr. Pınar ASLANKOŞAR
DÖNEM 1 KOORDİNATÖRÜ : Doç.Dr.Duygu KUMBUL DOĞUÇ
DÖNEM 1 KOORD. YRD.     : Dr.Öğr.Üyesi Fevziye Burcu ŞİRİN
DÖNEM 1 KOORD. YRD.     : Dr.Öğr. Üyesi İlter İLHAN

DÖNEM 2 KOORDİNATÖRÜ : Prof.Dr. Soner ALBAY
DÖNEM 2 KOORD. YRD.     : Dr.Öğr.Üyesi Ahmet DURSUN
DÖNEM 2 KOORD. YRD.     : Dr.Öğr.Üyesi Yadigar KASTAMONİ
 

DÖNEM 3 KOORDİNATÖRÜ : Dr.Öğr.Üyesi Mümtaz Cem ŞİRİN
DÖNEM 3 KOORD. YRD.     : Dr.Öğr.Üyesi Mehtap SAVRAN
DÖNEM 3 KOORD. YRD.     : Dr.Öğr.Üyesi Özgür ÖNAL
 

DÖNEM 4 KOORDİNATÖRÜ :Prof.Dr.M.Özgür PİRGON
DÖNEM 4 KOORD. YRD.     : Dr.Öğr.Üyesi Atalay DOĞRU
DÖNEM 4 KOORD. YRD.     : Dr.Öğr.Üyesi Dudu Dilek YAVUZ
DÖNEM 5 KOORDİNATÖRÜ : Doç.Dr. Nilgün ŞENOL
DÖNEM 5 KOORD. YRD.     : Doç.Dr. Selma KORKMAZ
DÖNEM 5 KOORD. YRD.     : Dr.Öğr.Üyesi Melike DOĞAN ÜNLÜ
DÖNEM 6 KOORDİNATÖRÜ :Doç.Dr.Gonca SANDAL
DÖNEM 6 KOORD. YRD.     : Dr.Öğr.Üyesi H.Hakan ARMAĞAN
DÖNEM 6 KOORD. YRD.     : Dr.Öğr.Üyesi Demircan ÖZBALCI
Kurul Sekreteri                : Rana AKBULUT
Dahili Telefon                  : 3741           
 
Yayın Tarihi: 20/03/2012
Okunma Sayısı: 14125
Asistan Bilgi Sistemi
Asistan Girişi
Asistan Bilgi Sistemi
Öğretim Üyesi Girişi
Döküman Arşivi
Akademik Takvim
Mesleki Beceri Laboratuvarı
Öğrenci Bilgi Sistemi
Özel Çalışma Modülü
Öğrenci Değerlendirme Sistemi
Öğrenme Yönetim Sistemi
Etik Kurul
SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi
İdari Kadro