17 Ocak 2019 Perşembe

Yazı İşleri

14410 defa okundu
 
Adı Soyadı: Hüseyin DEMİRTAŞ
Ünvanı: Şef
E-Posta: huseyindemirtas@sdu.edu.tr
Dahili Telefon: 3703
Görevi: Gelen/Giden Evrak-FYK,FK Sekreterliği-İdare Yazışmaları
Görev Tanımı: 

 

Adı Soyadı: Ayfer ÇELİKDEMİR
Ünvanı: Sürekli İşçi
E-Posta: ayfercelikdemir@sdu.edu.tr
Dahili Telefon: 3341
Görevi: Giden Evrak Kaydı-İdari Birimler Evrak Akışı
Görev Tanımı:

Adı Soyadı: Ömer Şeker
Ünvanı: Bilgisayar İşletmeni
E-Posta: omerseker@sdu.edu.tr
Dahili Telefon: 3703
Görevi: Gelen Evrak Kaydı
Görev Tanımı: