Tıp Eğitiminde Sosyal Güvenirlik (Hesap Verebilirlik)

Temel hedefi toplumun sağlık sorunlarını bilen, sağlığı koruyan ve geliştiren “iyi hekim” yetiştirmek olan tıp fakültelerinin sosyal sorumlulukları; sosyal sorumluluk, sosyal duyarlılık ve sosyal güvenirlik (hesap verebilirlik) olarak üç düzeyde değerlendirilmektedir.  Sosyal güvenirlik (hesap verebilirlik) bu düzeylerin en üst basamağıdır. Sosyal güvenilir bir tıp fakültesi eğitim, araştırma ve hizmet etkinliklerini toplumun sağlık gereksinimleri doğrultusunda planlamalı uygulamalı ve ilgili taraflarla çalışarak bunların toplum için geçerli, yüksel nitelikli eşit ve maliye etkin sonuçlar verdiğini göstermelidir. Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (TEPDAD) tarafından bu kapsamda ülkemizdeki tıp fakülteleri için sosyal güvenilir (hesap verebilir) tıp fakültelerinin belirleyicilerinin belirlenmesi sürecinde bir dizi bilimsel etkinlik düzenlenmiştir. Bu sürece ve süreç sonunda TEPDAD tarafından hazırlanan “Türkiye Sosyal Güvenilir (Hesap Verebilir) Tıp Fakültesi Belirleyicileri Ulusal Belgesi” ne Tıp Eğitimi ve Bilişimi Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Giray Kolcu Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi adına katkı sağlamıştır. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi tıp eğitiminde ulusal politika belirleyici olarak tıp fakülteleri arasındaki hakkettiği saygın yeri almıştır.

Yayın Tarihi: 05/11/2019
Okunma Sayısı: 276
Uzaktan Eğitim Duyuruları
Asistan Bilgi Sistemi
Öğretim Üyesi Girişi
Asistan Bilgi Sistemi
Asistan Girişi
Döküman Arşivi
Akademik Takvim
Mesleki Beceri Laboratuvarı
Öğrenci Bilgi Sistemi
Özel Çalışma Modülü
Öğrenci Değerlendirme Sistemi
Öğrenme Yönetim Sistemi
Etik Kurul
SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi
İdari Kadro
Etkinliklerimiz
MESBEC Lab.Kullanım Formu