24 Eylül 2018 Pazartesi

FAKÜLTEMİZİN İLK TÜBİTAK 4004 DOĞA VE BİLİM OKULLARI PROJESİ

21 Haziran 2018 Perşembe 15:46 tarihinde eklendi | 489 defa okundu

FAKÜLTEMİZİN İLK TÜBİTAK 4004 DOĞA VE BİLİM OKULLARI PROJESİ

SOLUNUM OKULU (SİGARA VE KOAH)

Fakültemiz Fizyoloji ABD Başkanı Doç. Dr. Mustafa SAYGIN ve Göğüs Hastalıkları ABD Öğretim Üyesi Doç. Dr. Önder ÖZTÜRK’ün yürütücülüğünü yaptığı 4004-Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Projesi kapsamında Solunum Okulu (Sigara ve KOAH) başlıklı proje Mesleki Beceri Laboratuvarı Salonunda gerçekleştirilmektedir. Projede ayrıca; Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. İlker GÜNYELİ, Dr. Öğr. Üyesi Adnan KARAİBRAHİMOĞLU, Dr. Öğr. Üyesi Funda YILDIRIM BAŞ, Dr. Öğr. Üyesi Faruk KILIÇ, Öğr. Gör. Dr. Rahime ASLANKOÇ, YL Öğrencisi Arzu YALÇIN, YL Öğrencisi Ülker YAĞCI,  Eğitim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Ömer ÇELİKKOL, Hukuk Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Süleyman DOST, Uluborlu MYO Öğr. Gör. Dilara PALA ÖZTÜRK, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof Dr. Özlem ÖZMEN, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi İshak Suat ÖVEY, Isparta Şehir Hastanesinden Uzm. Dr. Taner GONCA, İl Halk Sağlığı Müdürlüğünden Uzm. Dr. Aydın TAPALI, İl Milli Eğitim Müdürlüğünden, Vildan ÇETİN ve Ebru YALÇIN görev almaktadır.Ayrıca YEŞİLAY CEMİYETİ ve TÜRK TORAKS DERNEĞİ gibi sivil toplum örgütleride proje paydaşı olarak yer almaktadır.

Öğretmenlerin; hem toplum ve özellikle de çocuklar tarafından rol model olarak kabul görmesi hem de çocuklardan başlayarak topluma ulaşmalarının kolaylığı nedeniyle projede ortaokul ve lise öğretmenleri hedef kitle olarak tercih edilmiştir. Isparta Milli Eğitim müdürlüğüne bağlı devlet okullarında görev yapan 250 öğretmen eğitime alınmıştır. Toplumun sigara alışkanlığını azaltmaya yönelik olarak öncelikle öğretmenlerin sigara ve ilişkili hastalıklar hakkında farkındalık düzeylerinin artırılması ve bilimsel bir temele oturtulması amaçlanmaktadır.

Projenin amacı ve hedef kitlenin amaca uygunluğu açısından değerlendirildiğinde sigara kullanımının uzun dönemde organ, doku ve sistemlerde daha genel bir ifade ile insan organizması üzerindeki etkileri tartışılmaktadır. Konu ile ilgili doğru bilgiye ulaşmış öğretmenlerin bu bilgiyi topluma aktarımı aşamasında bilimsel desteğin inandırıcılığı artıracağı düşünülmektedir.