Beceri Laboratuvarı

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi
Mesleksel Beceri Laboratuvarı

 

Mesleksel Beceri Laboratuvarı Sorumlu Kurul
MİBEK
Mesleksel Beceri Laboratuvarı Sorumlu Öğretim Üyesi
Doç.Dr. Mustafa SAYGIN (Dahili:3604) 
Laboratuvar Sorumlusu: 
Sğlk. Tek. B. Emine DURAN  (Dahili:3769)

Lab. Kullanım İstek Formu

 

Mesleksel Beceri Uygulamaları: Fakültemizde mesleksel beceri uygulamalarının organizasyonu için Mesleksel ve İletişim Becerileri Kurulu (MİBEK) oluşturulmuştur. Bu kurul UÇEP-2014 kapsamında yer alan Temel Hekimlik Uygulamaları kapsamında mesleksel becerilerin listesini ve öğretim üyelerini belirlemiştir. Dönem I, II ve III eğitim programındaki kurullara entegre mesleksel beceri uygulamaları adı altında bir dikey koridor oluşturmuştur. Mesleksel beceri eğitim konuları tabloda verilmiştir (Tablo.1). Mesleksel beceri uygulamalarında, öncelikle uygulamanın gerekliliğine dair bilgilendirme yapılmaktadır. Sonrasında uygulamanın örneği ve uygulama basamakları video ve/veya demonstrasyon yoluyla öğrenenlere aktarılmaktadır. Mesleksel beceri uygulamalarında tam öğrenme yaklaşımı benimsenmektedir. Bu yaklaşım gereğince, tüm öğrenenlere uygulamayla ilgili öz-yeterlik algısı oluşana kadar uygulamayı tekrar etme fırsatı sunulmaktadır. Kendini yeterli olarak değerlendiren öğrenenlerin eğitici tarafından rehberler eşliğinde değerlendirilmesi iş başında değerlendirme yöntemi kullanılarak yapılmaktadır, öğrenenlerin bu aşamada sergiledikleri beceriye yönelik eğiticiler tarafında geribildirim verilmektedir. Kurul sonunda bu uygulamalara yönelik düzenli geribildirim alınmaktadır. Ders programında MBU saatleri izlenmektedir.

 

Tablo.1. Evre 1 Mesleksel Beceri Eğitimi konuları


Dönem I

Temel İletişim Becerileri

El Yıkama

Eldiven Giyme, Maske ve Bone Takma, Temiz Gömlek Giyme

Steril El Yıkama, Steril Eldiven Giyme

Atıkları Muhafaza

Ateş Ölçme, Nabız ve Solunum Sayısı Sayma

Temel Yaşam Desteği (Yetişkin ve Pediatrik)

Dönem II

Kapiller Kan Örneği Alma ve Glukometre Kullanımı

Venöz Kan Alma

Kan Basıncı Ölçme (Yetişkin ve Pediatrik)

Ampul ve Flakon Şeklinde İlaç Hazırlama

IM, ID (intra dermal), SC (subkutan) Enjeksiyon Yapma

Damar Yolu Açma ve IV Enjeksiyon

Dönem III

İleri Yaşam Desteği (Yetişkin ve Pediatrik)

Boğaz Kültürü Alma

Anamnez Alma

Solunum Sistemi Muayenesi

Dolaşım Sistemi Muayenesi

Batın Muayenesi

NG Sonda Uygulaması

Nörolojik Muayene

Jinekolojik Muayene

Yüzeyel Sütür Atma ve Yara Bakımı Yapma

Kadın ve Erkek İdrar Kateteri Takma

 

Mesleksel Beceri Uygulamaları Öğrenme Hedefleri Ve UÇEP-2014 Karşılaştırma Tablosu 

 

Mesleksel Beceri Uygulamalarının Değerlendirilmesi: Mesleksel beceri uygulamalarında tam öğrenme yaklaşımı benimsenmektedir. Bu yaklaşım gereğince, tüm öğrenenlere uygulamayla ilgili öz-yeterlik algısı oluşana kadar uygulamayı tekrar etme fırsatı sunulmaktadır. Kendini yeterli olarak değerlendiren öğrenenlerin eğitici tarafından rehberler eşliğinde değerlendirilmesi iş başında değerlendirme yöntemi kullanılarak yapılmaktadır. MBU notu kurul sonu sınavına %5 oranında katkı sağlamaktadır.

 

Mesleksek Beceri Laboratuvarı: Fakültemizin Morfoloji binasında Mesleksel Beceri uygulamaları için ayrılmış 75 kişi kapasitesinde 2 adet “Mesleksel Beceri Laboratuvarı” ve 1 adet “İleri Yaşam Desteği Simülasyon Laboratuvarı” bulunmaktadır.

 

Mesleksek Beceri Laboratuvarı Fotoğrafları:

 

 

İleri Yaşam Desteği Simülasyon Laboratuvarı Fotoğrafları:

 
 

Mesleksel Beceri uygulamaları konusundaki akademik çalışmalar
Mesleki Beceri Eğitim Düzeyi: Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Deneyimi

Yayın Tarihi: 20/03/2012
Okunma Sayısı: 24018