Beceri Laboratuvarı

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi
Mesleksel Beceri Laboratuvarı

 

Mesleksel Beceri Laboratuvarı Sorumlu Kurul
MİBEK
Mesleksel Beceri Laboratuvarı Sorumlu Öğretim Üyesi
Doç.Dr. Mustafa SAYGIN (Dahili:3604) 
Laboratuvar Sorumlusu: 
Sğlk. Tek. B. Emine DURAN  (Dahili:3769)

Lab. Kullanım İstek Formu

 

Mesleksel Beceri Uygulamaları: Fakültemizde mesleksel beceri uygulamalarının organizasyonu için Mesleksel ve İletişim Becerileri Kurulu (MİBEK) oluşturulmuştur. Bu kurul UÇEP-2014 kapsamında yer alan Temel Hekimlik Uygulamaları kapsamında mesleksel becerilerin listesini ve öğretim üyelerini belirlemiştir. Dönem I, II ve III eğitim programındaki kurullara entegre mesleksel beceri uygulamaları adı altında bir dikey koridor oluşturmuştur. Mesleksel beceri eğitim konuları tabloda verilmiştir (Tablo.1). Mesleksel beceri uygulamalarında, öncelikle uygulamanın gerekliliğine dair bilgilendirme yapılmaktadır. Sonrasında uygulamanın örneği ve uygulama basamakları video ve/veya demonstrasyon yoluyla öğrenenlere aktarılmaktadır. Mesleksel beceri uygulamalarında tam öğrenme yaklaşımı benimsenmektedir. Bu yaklaşım gereğince, tüm öğrenenlere uygulamayla ilgili öz-yeterlik algısı oluşana kadar uygulamayı tekrar etme fırsatı sunulmaktadır. Kendini yeterli olarak değerlendiren öğrenenlerin eğitici tarafından rehberler eşliğinde değerlendirilmesi iş başında değerlendirme yöntemi kullanılarak yapılmaktadır, öğrenenlerin bu aşamada sergiledikleri beceriye yönelik eğiticiler tarafında geribildirim verilmektedir. Kurul sonunda bu uygulamalara yönelik düzenli geribildirim alınmaktadır. Ders programında MBU saatleri izlenmektedir.

 

Tablo.1. Evre 1 Mesleksel Beceri Eğitimi konuları


Dönem I

Temel İletişim Becerileri

El Yıkama

Eldiven Giyme, Maske ve Bone Takma, Temiz Gömlek Giyme

Steril El Yıkama, Steril Eldiven Giyme

Atıkları Muhafaza

Ateş Ölçme, Nabız ve Solunum Sayısı Sayma

Temel Yaşam Desteği (Yetişkin ve Pediatrik)

Dönem II

Kapiller Kan Örneği Alma ve Glukometre Kullanımı

Venöz Kan Alma

Kan Basıncı Ölçme (Yetişkin ve Pediatrik)

Ampul ve Flakon Şeklinde İlaç Hazırlama

IM, ID (intra dermal), SC (subkutan) Enjeksiyon Yapma

Damar Yolu Açma ve IV Enjeksiyon

Dönem III

İleri Yaşam Desteği (Yetişkin ve Pediatrik)

Boğaz Kültürü Alma

Anamnez Alma

Solunum Sistemi Muayenesi

Dolaşım Sistemi Muayenesi

Batın Muayenesi

NG Sonda Uygulaması

Nörolojik Muayene

Jinekolojik Muayene

Yüzeyel Sütür Atma ve Yara Bakımı Yapma

Kadın ve Erkek İdrar Kateteri Takma

 

Mesleksel Beceri Uygulamaları Öğrenme Hedefleri Ve UÇEP-2014 Karşılaştırma Tablosu 

 

Mesleksel Beceri Uygulamalarının Değerlendirilmesi: Mesleksel beceri uygulamalarında tam öğrenme yaklaşımı benimsenmektedir. Bu yaklaşım gereğince, tüm öğrenenlere uygulamayla ilgili öz-yeterlik algısı oluşana kadar uygulamayı tekrar etme fırsatı sunulmaktadır. Kendini yeterli olarak değerlendiren öğrenenlerin eğitici tarafından rehberler eşliğinde değerlendirilmesi iş başında değerlendirme yöntemi kullanılarak yapılmaktadır. MBU notu kurul sonu sınavına %5 oranında katkı sağlamaktadır.

 

Mesleksek Beceri Laboratuvarı: Fakültemizin Morfoloji binasında Mesleksel Beceri uygulamaları için ayrılmış 75 kişi kapasitesinde 2 adet “Mesleksel Beceri Laboratuvarı” ve 1 adet “İleri Yaşam Desteği Simülasyon Laboratuvarı” bulunmaktadır.

 

Mesleksek Beceri Laboratuvarı Fotoğrafları:

 

 

İleri Yaşam Desteği Simülasyon Laboratuvarı Fotoğrafları:

 
 

Mesleki Beceri Laboratuvarı Simülatör Listesi


Ana Depo Simülatör Listesi

A Salonu Simülatör Listesi

B  Salonu Simülatör Listesi

 1-Testis Muayene Simülatörü

1-Yeni Doğan İleri Bakım Simülatörü

1-Yeni Doğan İleri Bakım Simülatörü

2-Pediatrik Enjeksiyon Simülatörü

2-Sütür Uygulama Simülatörü (Kol)

2-Sütür Uygulama Simülatörü (Bacak)

3-Pediatrik Enjeksiyon Maketi (Kafa Modeli)

3-Sütur atma aparatları (Maket Değil)

3-Sütur atma aparatları (Maket Değil)

4-Intramüsküler Enjeksiyon Simülatörü

4-Epizyotomi Sütür Maketi

4-Epizyotomi Sütür Maketi (A Salonunda)

5-Santral Venöz Kanülasyon

5-Kadın Tuşe Modeli

5-Kadın Tuşe Modeli (A Salonunda)

6-Kan Basıncı Simülatörü

6-Sütur Atma Aparatları (Maket Değil)

6-Sütur Atma Aparatları (Maket Değil)

7-Kulak Zarı Muayene Modeli

7-Steteskop Muayene Maketi

7-Foley Sonda Katater Maketi (Kadın & Erkek) 

8-Kadın Kateterizasyon Modeli

8-Kan Alma Maketi

8-Arteriyal Kol Maketi

9-Baş Gelişle Doğum Modeli

9-Çok Fonksiyonlu I.V. Eğitim Maketi

9-Yüksek Nitelikli Enjeksiyon Beceri Geliştirme Kol Simülatörü

10-Jinekolojik Muayene Simülatörü

10-Yüksek Nitelikli Enjeksiyon Beceri Geliştirme Kol Simülatörü-2Adt.

10-Yüksek Nitelikli Enjeksiyon Beceri Geliştirme Kol Simülatörü

11-Advanced Child Birth Simülatörü

11-Yüksek Nitelikli Enjeksiyon Beceri Geliştirme Kol Simülatörü-2 Adt.

11-Yüksek Nitelikli Enjeksiyon Beceri Geliştirme Kol Simülatörü

12-Doğum Yaptırma Modeli (obstetrik)

12-Yarım Beden Yetişkin TYD Simülatörü (Elektronik Göstergeli)

12-Yarım Beden Yetişkin TYD Simülatörü

13-Bebek CPR Maketi

13-Yarım Beden Yetişkin TYD Simülatörü

13-Yarım Beden Yetişkin TYD Simülatörü

14-Prostat Muayenesi Simülatörü

14-Yarım Beden Çocuk TYD Simülatörü (Elektronik Göstergeli)

14-Yarım Beden Çocuk TYD Simülatörü

15-Erkek Kateterizasyon Simülatörü

15-Yarım Beden Çocuk TYD Simülatörü

15-Yarım Beden Çocuk TYD Simülatörü

16-Çok Amaçlı Havayolu Eğitim Maketi

16-21- Çeşitli Sarf Malzemeleri

16-NG Sonda Maketi-2 Adt.

17-Pnömotoraks Simülatörü

 

17-Kalp ve Solunum Sesleri Maketi

18-Spinal Enjeksiyon Simülatörü

 

18-Kalp ve Solunum Sesleri Maketi

19-Meme Muayene Simülatörü

 

19-21-Çeşitli Sarf Malzemeleri

20-Trakeostomi Simülatörü

 

 

21-Cricothyrotomi Simülatörü

 

 

22-Göz Retinopati Muayene Simülatörü

 

 

23-Kulak Yıkama Simülatörü

 

 

24-İntravenöz Enjeksiyon Simülatörü

 

 

25-Entübasyon Simülatörü

 

 

26-Gelişmiş Çocuk Trakial Entubasyon Simülatörü

 

 

27-Yenidoğan Havayolu Simülatörü

 

 

28-Yenidoğan Entubasyon simülatörü

 

 

29-Didaktik Eğitim Maketi

 

 

30-NG Sonda Maketi-2 Adt.

 

 

31-Foley Sonda Katater Maketi (Kadın & Erkek) 

 

 

32-Kalp ve Solunum Sesleri Maketi-2 Adt.

 

 

 

 

 

İleri Yaşam Desteği Simülasyon Laboratuarı

1-İleri Yaşam Desteği Eğitim Maketi

2-İleri Yaşam Desteği Eğitim Maketi

3-İleri Yaşam Desteği Eğitim Maketi

4-İleri Yaşam Desteği Eğitim Maketi

 

 

 

Mesleksel Beceri uygulamaları konusundaki akademik çalışmalar
Mesleki Beceri Eğitim Düzeyi: Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Deneyimi

Yayın Tarihi: 20/03/2012
Okunma Sayısı: 23354