Meslekler Arası Uygulamalı Eğitim Laboratuvarı

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi
Meslekler Arası Uygulamalı Eğitim Laboratuvarı

 

Meslekler Arası Uygulamalı Eğitim Laboratuvarı Sorumlu Kurul
MUEK

Meslekler Arası Uygulamalı Eğitim Laboratuvar Sorumlusu: 
Sğlk. Tek. B. Emine DURAN  (Dahili:3769)

MUEL Kullanım İstek Formu

 

Meslekler Arası Uygulamalı Eğitimi Uygulamaları: Fakültemizde meslekler arası uygulamalarının organizasyonu için Meslekler Arası Uygulamalı Eğitimi Kurulu (MUEK) oluşturulmuştur. Bu kurul UÇEP-2014 kapsamında yer alan Temel Hekimlik Uygulamaları kapsamında mesleksel becerilerin listesini ve öğretim üyelerini belirlemiştir. Dönem I, II ve III eğitim programındaki kurullara entegre mesleksel beceri uygulamaları adı altında bir dikey koridor oluşturmuştur. Mesleksel beceri eğitim konuları tabloda verilmiştir (Tablo.1). Mesleksel beceri uygulamalarında, öncelikle uygulamanın gerekliliğine dair bilgilendirme yapılmaktadır. Sonrasında uygulamanın örneği ve uygulama basamakları video ve/veya demonstrasyon yoluyla öğrenenlere aktarılmaktadır. Mesleksel beceri uygulamalarında tam öğrenme yaklaşımı benimsenmektedir. Bu yaklaşım gereğince, tüm öğrenenlere uygulamayla ilgili öz-yeterlik algısı oluşana kadar uygulamayı tekrar etme fırsatı sunulmaktadır. Kendini yeterli olarak değerlendiren öğrenenlerin eğitici tarafından rehberler eşliğinde değerlendirilmesi iş başında değerlendirme yöntemi kullanılarak yapılmaktadır, öğrenenlerin bu aşamada sergiledikleri beceriye yönelik eğiticiler tarafında geribildirim verilmektedir. Kurul sonunda bu uygulamalara yönelik düzenli geribildirim alınmaktadır. Ders programında MBU saatleri izlenmektedir.

 

Tablo.1. Evre 1 Mesleksel Beceri Eğitimi konuları


Dönem I

Temel İletişim Becerileri

El Yıkama

Eldiven Giyme, Maske ve Bone Takma, Temiz Gömlek Giyme

Steril El Yıkama, Steril Eldiven Giyme

Atıkları Muhafaza

Ateş Ölçme, Nabız ve Solunum Sayısı Sayma

 

Dönem II

Kapiller Kan Örneği Alma ve Glukometre Kullanımı

Venöz Kan Alma

Kan Basıncı Ölçme (Yetişkin ve Pediatrik)

Ampul ve Flakon Şeklinde İlaç Hazırlama

IM, ID (intra dermal), SC (subkutan) Enjeksiyon Yapma

Damar Yolu Açma ve IV Enjeksiyon

Dönem III

İleri Yaşam Desteği (Yetişkin ve Pediatrik)

Boğaz Kültürü Alma

Anamnez Alma

Solunum Sistemi Muayenesi

Dolaşım Sistemi Muayenesi

Batın Muayenesi

NG Sonda Uygulaması

Nörolojik Muayene

Jinekolojik Muayene

Yüzeyel Sütür Atma ve Yara Bakımı Yapma

Kadın ve Erkek İdrar Kateteri Takma

 

Temel Yaşam Desteği (Yetişkin ve Pediatrik)

 

Havayolunun Sağlanması ve Kullanılan Araçlar

 

 

Meslekler Arası Uygulamalı Eğitimin  Değerlendirilmesi: Mesleksel beceri uygulamalarında tam öğrenme yaklaşımı benimsenmektedir. Bu yaklaşım gereğince, tüm öğrenenlere uygulamayla ilgili öz-yeterlik algısı oluşana kadar uygulamayı tekrar etme fırsatı sunulmaktadır. Kendini yeterli olarak değerlendiren öğrenenlerin eğitici tarafından rehberler eşliğinde değerlendirilmesi iş başında değerlendirme yöntemi kullanılarak yapılmaktadır. MBU notu kurul sonu sınavına %5 oranında katkı sağlamaktadır.

 

Meslekler Arası Uygulamalı Eğitim Laboratuvarı: Fakültemizin Morfoloji binasında Mesleksel Beceri uygulamaları için ayrılmış 75 kişi kapasitesinde 2 adet “Mesleklar Arası Uygulamalı Eğitim Laboratuvarı” ve 1 adet “İleri Yaşam Desteği Simülasyon Laboratuvarı” bulunmaktadır.

 

Meslekler Arası Uygulamalı Eğitim Laboratuvarı Fotoğrafları:

 

 

İleri Yaşam Desteği Simülasyon Laboratuvarı Fotoğrafları: