7417 Sayılı Af Kanunu Kapsamında Kayıt Yaptıracakların Dikkatine!

18/07/2022 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında, 05/07/2022 tarih ve 31887 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 35 inci maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen Geçici Madde 83’ün uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar kabul edilmiş olup, müracaat dilekçesi için tıklayınız...

Yayın Tarihi: 14/09/2022
Okunma Sayısı: 311