2023-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2. Dönem Ek Yerleştirme Sonuçları ÖSYM Tarafından 28.12.2023 tarihinde açıklanmıştır.

Başvurular Sağlık Bakanlığı Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden 29 Aralık 2023 - 12 Ocak 2024  tarihleri arasında alınacaktır.

 

ÖNEMLİ NOT:


Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri ile Sağlık Bakanlığı adına üniversite tıp fakültelerindeki uzmanlık eğitimi programlarına yerleştirilenler dışındaki (Adli Tıp Kurumu, Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, Vakıf Üniversiteleri, Yabancı Uyruklu Kontenjanı ile Üniversitelere yerleşenler) adayların yerleştirildikleri kuruma müracaat etmeleri gerekmektedir.
Adaylara önemle duyurulur.

*TUS-YDUS Müracaatları için tıklayınız.*

 

2023- TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) 2. DÖNEM EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI ÖSYM TARAFINDAN 28.12.2023 TARİHİNDE AÇIKLANMIŞTIR. ADAYLARIN DİKKATİNE…

Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri ile Sağlık Bakanlığı adına üniversitelerin tıp fakültelerine uzmanlık eğitimi yapmak üzere, ÖSYM tarafından yerleştirme işlemi yapılan adayların atama başvuru işlemleri 29 Aralık 2023-12 Ocak 2024 tarihleri arasında (on iş günü) aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacaktır.

 

GENEL USUL VE ESASLAR

1-Adaylar atama başvurularını Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e-devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile yukarıda belirtilen süre içinde giriş yapacaklardır.
2-Başvuru yapacak adaylar, yukarıda belirtilen tarihler arasında PBS üzerinden başvuru formunu elektronik ortamda doldurup başvuruyu kaydedip kesinleştireceklerdir. Kesinleştirme işlemi yapıldıktan sonra başvuru bilgilerinde değişiklik yapılamayacaktır. Kesinleştirilmeyen başvurular dikkate alınmayacaktır.
3-Kesinleştirilen başvuru formu ve eklenen belgeler ayrıca fiziki evrak olarak gönderilmeyecektir.
4-Atama başvurusunu kesinleştiren adaylardan başvurusunu iptal ettirmek isteyen adaylar aşağıda belirtilen adrese dilekçe ile başvuruda bulunabileceklerdir.
5-Sözleşmeli veya Aile Hekimliği statüsünde görev yapan hekimlerin kadrolu statüye geçiş işlemlerini yapmaları halinde atama işlemleri yapılacaktır.
6-Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları kadrolarına yerleşen adayların atama tebligatında, açıktan atanacak adaylar için başvuruda belirttiği yazışma adresi, kamuda görev yapan adayların ise görev yaptığı kurum adresi esas alınacaktır.
7- Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar kadrolarına yerleşen ve açıktan ataması yapılacak adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup, arşiv araştırmaları sonuçlandıktan sonra atamaları yapılacaktır. Arşiv araştırması olumsuz sonuçlananların ataması yapılmayacak olup, ataması yapılamayan adaylara ayrıca yazılı olarak bilgi verilecektir.
8- Sağlık Bakanlığı adına Üniversite Tıp Fakültelerine yerleşen adaylar ( Açıktan, Başka Kurumdan Nakil ve Bakanlığımız bünyesinde Tabip olarak görev yapanlar), yerleşmiş oldukları Üniversite Tıp Fakültelerinin bulunduğu ilde Eğitim ve Araştırma Hastanelerine (Eğitim Kliniği bulunan, uzmanlık eğitimi verilen), aynı ilde yoksa en yakın ilde bulunan Eğitim ve Araştırma Hastanelerine (Eğitim Kliniği bulunan, uzmanlık eğitimi verilen) atamaları yapılmaktadır. Hekimlerimizin atandıkları kadrolara başlamasına müteakip kazanmış oldukları üniversiteye görevlendirme işlemleri yapılacaktır.

 

BAŞVURU İÇİN SİSTEME YÜKLENECEK GEREKLİ BELGELER

1. ÖSYM 2023 TUS 2. Dönem Ek Yerleştirme Sonuç Belgesi
2. Askerlik Durum Belgesi
3. Adli Sicil Kaydı
4. İkinci ana dalda uzmanlık eğitimi yapmak üzere yerleşen ve devlet hizmet yükümlülüğü devam eden adayların il sağlık müdürlüklerinden alacakları (düzenlenen gün itibarıyla) kalan devlet hizmet yükümlülüğü (DHY) süresini gösterir belge
5. Yukarıdaki belgelere ilaveten sadece Yabancı Uyruklu adaylardan ayrıca;
-Türk Soylu Adaylar İçin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden Alınmış Yabancılara Mahsus Kimlik Belgesi Fotokopisi (Atanacağı gün itibariyle güncel olmasına dikkat edilecektir.)
-Kimlik Fotokopisi
-Pasaport (Türkçe tercümeli ve noter onaylı)
-İkamet Tezkeresi (Noter onaylı/bütün sayfaları, özellikle ikametgâh tezkeresinin numarası ve adres kısmı açık ve okunur olacak)
-Burs/Gider Belgesi (Uzmanlık eğitimi süresince kendilerine burs verileceğini veya Türkiye’de giderlerinin karşılanacağını belirten belge)

 

ÖNEMLİ NOT:

1-Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri ile Sağlık Bakanlığı adına üniversite tıp fakültelerindeki uzmanlık eğitimi programlarına yerleştirilenler dışındaki (Adli Tıp Kurumu, Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, Vakıf Üniversiteleri, Yabancı Uyruklu Kontenjanı ile Üniversitelere yerleşenler) adayların yerleştirildikleri kuruma müracaat etmeleri gerekmektedir. Adaylara önemle duyurulur.

ADRES: Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Birimi; (Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü) Üniversiteler Mah. 6001 Cadde No:9 06800 Bilkent - Çankaya / ANKARA

Yayın Tarihi: 20/11/2023
Okunma Sayısı: 727