Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

 

Anabilim.Dalı.Başkanı

Prof.Dr.Nilüfer ŞAHİN CALAPOĞLU
 
Akademik Kadro

Prof.Dr. Nilüfer ŞAHİN CALAPOĞLU
Prof Dr. Nilgün GÜRBÜZ
Prof.Dr. Pınar ASLAN KOŞAR
Doç. Dr. Vehbi Atahan TOĞAY
Doç. Dr. Dilek AŞCI ÇELİK
Öğr. Gör. Dr. İbrahim ONARAN
Arş.Gör. Dr. Gülçin YAVUZ TÜREL
 
İletişim

Prof.Dr.Nilüfer ŞAHİN CALAPOĞLU
0 ( 246 ) 211 3330
Prof. Dr. Pınar ASLAN KOŞAR
0 ( 246 ) 211 3243
Prof.Dr. Nilgün GÜRBÜZ
0 ( 246 ) 211 3335
Doktor Öğr. Üyesi Vehbi Atahan TOĞAY
0 ( 246 ) 211 3313
Doktor Öğr. Üyesi Dilek AŞCI ÇELİK
( 246 ) 211 3336
Arş.Gör.Gülçin YAVUZ TÜREL
( 246 ) 211 3311
Öğr.Gör. Dr.İbrahim ONARAN
0 ( 246 ) 211 3670

TARİHÇE


Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı 1993 yılında Prof. Dr. Nurten ÖZÇELİK tarafından kurulmuştur. İlk yıllarında devlet hastanesi içerisinde faaliyet gösteren birim, 1997-1998 eğitim ve öğretim yılında Sümerbank depolarının restorasyonuyla yenilenen morfoloji binasına, 2002 yılı nisan ayında ise SDÜ Tıp Fakültesi Doğu kampüsünde yer alan Tıp Fakültesi Morfoloji binasına taşınmıştır ve halen burada bulunmaktadır.
 

LİSANS EĞİTİMİ


Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı başta Tıp Fakültesi olmak üzere sağlık alanında eğitim veren fakülte ve yüksekokulların bünyesinde yer alan bölümlerde Tıbbi Biyoloji ve Genetik teorik ve pratik derslerini vermektedir.
 

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM


Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde örgün tezli yüksek lisans ve doktora programlarına sahiptir. Minimum öğrenim süresi yüksek lisans için 2 yıl, doktora için 4 yıldır. Gerekli görüldüğü takdirde eğitim öncesi öğrencilere bilimsel hazırlık uygulanmakta ve bu sürelere eklenmektedir. Öğrencilerden bu süreler içerisinde derslerin ve tezinin yanı sıra seminerler hazırlaması, pratik eğitimlere katılması ve laboratuvar çalışmalarında yer alması beklenmektedir.

ARAŞTIRMA


Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalının ana amaçlarından biri araştırma – geliştirme çalışmaları yapmaktır. Sitogenetik, Moleküler Biyoloji, Hücre Kültürü ve Western Blot laboratuvarlarında halk sağlığına ve çeşitli hastalıklara yönelik araştırmalarda gen ve protein ekspresyonları, DNA hasar analizleri, mutasyon ve polimorfizm analizleri yapılmaktadır.