Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı

 

Anabilim.Dalı.Başkanı

Prof.Dr.Meral ÖNCÜ
Akademik Kadro

Doç.Dr. Kanat GÜLLE
Doç.Dr. Dilek BAYRAM
Dr. Öğr. Üyesi.Dilek U.KARATOPUK
Dr. Öğr. Üyesi İlkay ARMAĞAN
Arş.Gör.Meltem.ÖZGÖÇMEN
Arş.Gör.Dr.Murat SEVİMLİ
Arş.Gör.Dr.Berrin ÖZDİL
 
İletişim

Prof.Dr.Meral ÖNCÜ
211 3242
Doç.Dr.Kanat GÜLLE
211 3292
Dr. Öğr. Üyesi Dilek BAYRAM
211 3244
Dr.Öğr.Üyesi Dilek U.KARATOPUK
211 2101 - 211 3389
Dr.Öğr. Üyesi  İlkay ARMAĞAN
211 3291
Arş.Gör.Meltem.ÖZGÖÇMEN
211 3380 

TARİHÇE


Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı 1993 tarihinde Prof.Dr.Erdal KARAÖZ tarafından kurulmuştur. Anabilim dalımızda bir öğretim üyesi ve 4 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Bölümümüz bugüne dek 4 Uzmanlık, 3 Doktora ve 10 Yüksek Lisans mezunu vermiştir.

YER ve KAPASİTEAnabilim Dalımızda, öğretim üyelerinin kullandığı eğitim bloğuna ek olarak bir adet Rutin Araştırma ve bir adet Kök Hücre Laboratuvarı olmak üzere iki araştırma laboratuvarı ile 60 kişi/mikroskop kapasiteli öğrenci laboratuvarı bunmaktadır.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ EĞİTİM SÜRECİ


Anabilim dalımızda Yüksek Lisans (2 yıl), Doktora (4 yıl) ve Tıpta Uzmanlık (3 yıl) eğitimi verilmektedir. Yüksek Lisans öğrencileri bir yıl, doktora öğrencileri ise iki yıl süre boyunca bölüm derslerini ve ilgili bölüm dışı dersleri almakta ve ardından tez çalışmalarını yürütmektedir. Lisansüstü eğitimler, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre gerçekleştirilmektedir. Uzmanlık öğrencileri de Histoloji ve Embriyoloji Derneğinin ve Tıpta Uzmanlık Yönetmeliğinin belirlediği kurallar çerçevesinde iki yıl süre ile alan derslerini almakta, son yıllarında da tez çalışmalarını yürütmekte ve rotasyonlarını tamamlamaktadır. Asistanların eğitimi, her hafta pazartesi günleri gerçekleştirilen seminer ve makale sunumları ile pekiştirilmektedir. Uzmanlık öğrencileri mecburi olarak, Lisansüstü öğrencileri ise isteğe bağlı olarak Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında Yardımcı Üreme Teknikleri (Tüp Bebek) Laboratuvarında 6 aylık rotasyon yapmaktadır. Erasmus/Sokrates Programı çerçevesinde Polonya (Lublin Üniversitesi), Almanya (Leipzig Üniversitesi) ve Bulgaristan (Sofia ve Varna Üniversiteleri) ile araştırma görevlileri değişimi için anlaşmalar bulunmaktadır. Erasmus kapsamı dışında da Öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri gerek kendi imkanları gerekse TÜBİTAK destekli projeler kapsamında 3 aydan bir yıla kadar değişen sürelerle Fransa ve ABD gibi ülkelere ziyaretlerde bulunmuşlarıdır.

ANABİLİM DALI ÇALIŞMA ALANLARI


Kök Hücre

Üreme Biyolojisi

Embriyo ve Doku Kültürü

Toksikoloji

İmmünohistokimya


OLANAKLARIHistoloji ve Embriyoloji Rutin Araştırma Laboratuarı

Florasan Fotomikroskop

Kök Hücre ve Doku Kültürü Laboratuvarı

 

VERİLEN HİZMETLER


Anabilim Dalımızda, bu güne dek, yoğunlukla Tıp Fakültesi olmak üzere, Diş Hekimliği, Mühendislik, Fen-Edebiyat, Su Ürünleri ve Ziraat Fakültelerinden çeşitli araştırmalara ve tezlere ait çalışmaların rutin histolojik kısımları ve/veya hücre kültür çalışmaları yürütülmüştür. Çalışılacak konunun uygunluğu ve Anabilim Dalındaki çalışmaların yoğunluğu görüşüldükten sonra dışarıdan çeşitli çalışmalar kabul edilmeye devam edilmektedir.
Verilen hizmetlerden bazıları şunlarıdır:

Rutin histolojik incelemeler

İmmünohistokimya

İmmün florasan

Hücre ve doku kültürü

Biyouyumluluk testler

 


 

Yayın Tarihi: 28/03/2012
Okunma Sayısı: 15408