Halk Sağlığı Anabilim Dalı

 

Anabilim.Dalı.Başkanı
Prof.Dr.Ahmet Nesimi KİŞİOĞLU
 
Akademik Kadro
Prof. Dr.Ahmet Nesimi KİŞİOĞLU
Prof.Dr.Ersin USKUN
Doç.Dr. Özgür ÖNAL
 
Arş.Gör.Murat DÜNDAR
Arş.Gör.Fatma Yağmur EVCİL
Arş.Gör.Kıymet BATMAZ
Arş.Gör. Betül ÇOBAN
Arş.Gör. Ayşe YILDIRIM
Arş.Gör. Merve GÜVEN
Arş.Gör. Edanur DOĞAN
Arş.Gör. Mustafa DEVELİ
Arş.Gör. Ömer KALAYCI
Arş.Gör. Eyup KAÇMAZ
Arş.Gör. Gufran ACAR
Arş.Gör. İsmail BOZVELİOĞLU
Arş.Gör. Ece ÜLKÜ
Arş.Gör. Fatih Mehmet KARTAL
Arş.Gör. Ramazan ÖZTOP
Arş.Gör. Gamze ALBAYRAK
Arş.Gör. Merve Hayrünisa AKYOL
İletişim
Prof.Dr.A.Nesimi KİŞİOĞLU
Tlf : + 90 246 211 36 30
 
Prof.Dr.Ersin USKUN
Tlf : + 90 246 211 36 33
Doç.Dr. Özgür ÖNAL
Tlf : + 90 246 211 36 53
 
Asistan Odaları
Tlf : + 90 246 211 36 34
Tlf : + 90 246 211 36 35
Tlf : + 90 246 211 36 36
Tlf : + 90 246 211 36 37

TARİHÇE
      Halk Sağlığı Anabilim Dalı 1997 yılında Dr. Mustafa Öztürk'ün Yardımcı Doçent  Kadrosuna atanması ile kurulmuştur. Anabilim dalımızda halen Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Ahmet Nesimi Kişioğlu, Prof.Dr.Ersin Uskun ve Doç. Dr. Özgür ÖNAL öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.
EĞİTİM
   Bölümümüz mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası eğitim vermektedir. Mezuniyet öncesi eğitim Tıp Fakültesi Dönem 1 ve Dönem 3 te teorik ağırlıklıyken Dönem 6 öğrencilerine pratik halk sağlığı eğitimine yöneliktir. Mezuniyet sonrası eğitim ise, araştırma görevlilerine ve yüksek lisans öğrencilerine yönelik eğitimi içerir. Halk sağlığı anabilim dalı, Öğrencilerine Halk sağlığı açısından önemli olan kurumlardan, sağlık müdürlüğü, TSM, verem savaş dispanseri, çöp deponi alanı, su arıtma tesisi, atık su arıtma tesisleri, KETEM, Huzurevi, Sevgi evleri, çevre sağlığı ve iş sağlığı teknik gezileri yaptırmaktadır.
Amacımız, bir hekime, hizmet verdiği toplumun sağlığını koruma, geliştirme ve iyileştirmeye yönelik bilgi ve beceri kazandırmaktır. Bunu mümkün olduğunca topluma dayalı eğitim şeklinde gerçekleştirmektedir

 
 
 
ANABİLİM DALI ÇALIŞMA ALANLARI

 Bölümümüzde verilen eğitimler; Halk Sağlığı Kavramı, Epidemiyoloji, Biyoistatistik, Sağlık Yönetimi ,Sağlık Politikaları ,İş Sağlığı , Çevre Sağlığı , Bulaşıcı Hastalıklar, Kadın Sağlığı, Üreme Sağlığı , Çocuk ve Adölesan Sağlığı , Okul Sağlığı, Yaşlanma ve Kronik Hastalıklar, Sağlığı Geliştirme, Sağlık Eğitimi, İletişim, Demografi, Sağlık Sosyolojisi ve Antropolojisi,Toplum, Ruh Sağlığı, Toplum Beslenmesi, Sağlık Ekonomisi, Olağanüstü Durumlar ve Afet Yönetimi, Halk Sağlığı Etiği  konularını içerir. Asistan eğitimi kuramsal eğitim, klinik rotasyonlar, saha çalışmaları  ve tez hazırlama süreçlerinden oluşur. Asistanlarımız akademik kurullarımızın uygun gördüğü durumlarda tıp fakültesi hastanesi ve sağlık müdürlüğünde filyasyon ve benzeri pratiklerede katımaktadırlar

   Bölümde ayrıca halk sağlığının güncel konularına yönelik epidemiyolojik çalışmalar planlanmakta ve yürütülmektedir.