Fizyoloji Anabilim Dalı

Anabilim.Dalı.Başkanı

Prof.Dr.Nurhan GÜMRAL
Akademik Kadro

Prof.Dr.Nurhan GÜMRAL
Doç.Dr.Mustafa SAYGIN
Dr.Öğr.Üyesi Cennet AK
Öğr.Gör.Rahime ASLANKOÇ
Arş.Gör.Dr.Oğuzhan KAVRIK
 
 
İletişim

Anabilimdalı.Başkanlığı
( 0246 ) - 211 36 03


Araştırma Görevlileri
(0246) -211 36 06
(0246 ) -211 36 10
(0246 ) -211 36 11
 

TARİHÇE


Fizyoloji Anabilim Dalı 17 Temmuz 1993 tarihinde kuruldu. 07.03.1994 tarihinde Prof. Dr. Sadettin ÇALIŞKAN Anabilim Dalında ilköğretim üyesi ve Anabilim Dalı Başkanı olarak göreve başlamıştır. 2011 yılı Ekim ayında Prof. Dr. Sadettin ÇALIŞKAN’ın Anabilim Dalı’mızdan ayrılmasından sonra 2012 yılı kasım ayına kadar Prof. Dr. Halis KÖYLÜ Anabilim Dalı başkanlığı yürütmüştür. Daha sonra Prof. Dr. Ahmet KOYU görevi devralmış ve Eylül 2015 yılına kadar görevi yürütmüştür. Sonrasında Anabilim Dalı Başkanımız Prof. Dr. Nurhan GÜMRAL olmuştur. Anabilim Dalımızda halen 3 öğretim üyesi, 1 öğretim görevlisi, 1 Araştırma Görevlisi, 7 doktora ve 1 yüksek lisans öğrencisi bulunmaktadır. Anabilim dalımızdan 5 Fizyoloji uzmanı, 8 bilim doktoru ve 3 bilim uzmanı yetişmiştir.

 

YER ve KAPASİTE


Anabilim Dalımız Tıp Fakültesi Morfoloji Binasında bulunmaktadır. 3 adet laboratuvarı (Genel Fizyoloji Öğrenci Laboratuvarı, Biyoanaliz, Elektrofizyoloji ve Biyoelektromanyetik Araştırma Laboratuvarı ile Öğrenme ve Bellek Laboratuvarı) mevcuttur.

 

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ EĞİTİM SÜRECİ


Yüksek lisans eğitim süresi bir yılı ders ve bir yılı tez aşaması olarak toplam 2 yıldır. Tıp haricinde lisans eğitimi almış olanlar 1 yıl bilimsel hazırlık dersleri aldıktan sonra yüksek lisans eğitimine başlayabilmektedirler. Fizyolojide doktora ve uzmanlık eğitimi alan araştırma görevlilerin eğitim süresi 4 yıldır. İlk iki yıl İleri Fizyoloji dersleri görülmektedir. Daha sonraki  2 yılda tez çalışmaları yapılmaktadır. Her hafta Çarşamba günü seminer ve makale saati yapılmaktadır.

 

ANABİLİM DALI ÇALIŞMA ALANLARI


Elektromanyetik alan Çalışmaları
(900 MHz, 1800 MHz, 2450 MHz)
 
50 Hz Elektrik Alan Çalışmaları
 
Ghrelin hormonu
 
Melatonin hormonu
 
Elektrofizyoloji
 
EEG, EKG ve EMG çalışmaları
 
İskemi reperfüzyon
 
Uyku Fizyolojisi
 
Deneysel uyku bozuklukları modelleri
 
Oksidatif Stres
 
Öğrenme ve Bellek analizleri
 
ANABİLİM DALI OLANAKLARI
 
Soğutmalı santrifüj
Poligraf Cihazı Deneysel araştırmalar için
 
Poligraf Cihazı Öğrenci Deneyleri için
 
-20 0C Dondurucu
 
Hemotokrit Santrifüjü
 
pH Metre
 
Spektrofotometre
 
Faraday Kafesi
 
Hassas Terazi
 
Doku Mikseri
 
Benmari
 
Kas dinamometresi
 
Western Blot Yürütme ve Blotlama tankı
 
Western Blot analiz cihazı (ECL)
 
YAPILABİLEN ANALİZLER
 
İndirgenmiş Glutatyon (GSH) ve Glutatyon Peroksidaz (GSH-Px)
 
Lipit peroksidasyon (MDA)
 
Paraksonaz (PON)
 
Nitrik Oksit (NO)
 
Süper Oksit Dismutaz (SOD)
 
Katalaz (CAT)
 
Hemoglobin Tayini
 
Protein Tayini
 
Elektrofizyolojik ölçüm ve kayıtları (Örneğin deney hayvanlarında EEG, EKG, EMG, sinir ileti hızı, kan basıncı ölçümü)
 
Wester Blot ile protein reseptör tayini

 

BİLİMSEL KONGRE AKTİVİTELERİ


Anabilim Dalımız koordinatörlüğünde 11.12.2012 I. Uluslararası Uyku Bozuklukları SEMPOZYUMU düzenlenmiştir.