Fizyoloji Anabilim Dalı

Anabilim.Dalı.Başkanı

Prof.Dr.Nurhan GÜMRAL
 

AKADEMİK KADRO

Prof. Dr. Nurhan GÜMRAL

Prof. Dr. Mustafa SAYGIN

Doç. Dr. Rahime ASLANKOÇ

Doç.Dr. Onur ELMAS

Dr. Öğr. Üyesi Cennet AK

Arş. Gör. Dr. Oğuzhan KAVRIK

Arş. Gör. Bayram Talay DENİZ

Arş. Gör. Elif Selin KARANFİL

Arş. Gör. Sena Üner KARAKÖSE

Arş. Gör. Rumeysa YORULMAZ

Arş. Gör. Fatma ÇANKAYA

 

ADRES

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji ABD, Dekanlık Binası, Doğu Yerleşkesi,  Çünür Mah. 3260 Isparta-TÜRKİYE.

İLETİŞİM

Prof. Dr. Nurhan GÜMRAL

e-mail: nurhangumral@sdu.edu.tr

Tel: 0 (246) 211 36 03

 

Doç. Dr. Mustafa SAYGIN

mustafasaygin@sdu.edu.tr

(0246) -211 36 04

Doç. Dr. Rahime ASLANKOÇ

rahimeaslankoc@sdu.edu.tr

(0246) -211 36 11

Dr. Öğr. Üyesi Cennet AK

cennetak@sdu.edu.tr

(0246) -211 36 12

Arş. Gör. Oğuzhan KAVRIK

oguzhankavrik@sdu.edu.tr

(0246) -211 36 10

Arş. Gör. Bayram Talay DENİZ

bayramdeniz@sdu.edu.tr

(0246) -211 36 05

Arş. Gör. Elif Selin KARANFİL

elifkaranfil@sdu.edu.tr

(0246) -211 36 06

Arş. Gör. Sena Üner KARAKÖSE

senakarakose@sdu.edu.tr

(0246) -211 36 06

Arş. Gör. Rumeysa YORULMAZ

rumeysayorulmaz@sdu.edu.tr

(0246) -211 36 06

Arş. Gör. Fatma ÇANKAYA

fatmacankaya@sdu.edu.tr

(0246) -211 36 06

TARİHÇE

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Fizyoloji Ana Bilim Dalı 17 Temmuz 1993 tarihinde kuruldu. Prof. Dr. Sadettin ÇALIŞKAN Ana Bilim Dalında ilköğretim üyesi ve Anabilim Dalı Başkanı olarak 07.03.1994 tarihinde göreve başlamıştır. Sonra sırasıyla Prof. Dr. Halis KÖYLÜ, Prof. Dr. Ahmet KOYU, Prof. Dr. M. Fehmi ÖZGÜNER, Doç. Dr. Nurhan GÜMRAL, Doç. Dr. Mustafa SAYGIN Ana Bilim Dalı Başkanlığı görevini yürütmüştür. Halen Prof. Dr. Nurhan GÜMRAL Ana Bilim Dalı Başkanlığı görevini devam ettirmektedir.  Ana Bilim Dalımızdan 3 Fizyoloji uzmanı, 10 bilim doktoru ve 8 bilim uzmanı yetişmiştir. Ana Bilim Dalımızda halen 4 öğretim üyesi, 6 Araştırma Görevlisi, 10 doktora ve 11 yüksek lisans öğrencisi bulunmaktadır.

YER ve KAPASİTE

Ana Bilim Dalımız Tıp Fakültesi Dekanlık Binasında bulunmaktadır. Ana Bilim Dalımızda Genel Fizyoloji Öğrenci Laboratuvarı, Biyoanaliz, Elektrofizyoloji ile Biyoelektromanyetik Araştırma Laboratuvarı ve Öğrenme-Bellek Laboratuvarı olmak üzere 3 adet araştırma laboratuvarı bulunmaktadır.

EĞiTiM ve ÖĞRETiM

Lisans

Ana Bilim Dalımız tarafından;

Tıp Fakültesi (Dönem II)

Diş Hekimliği Fakültesi (Dönem II)

Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü (Dönem I)

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü (Dönem I)

Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü (Dönem I) öğrencilerinin teorik ve pratik dersleri yürütülmektedir.

Lisansüstü

Ana Bilim Dalımızda Yüksek Lisans (1,5 yılı ders dönemi ve bir yılı tez dönemi olmak üzere toplam 2,5 yıl), Doktora (4 yıl) ve Tıpta Uzmanlık (3/4 yıl) eğitimi verilmektedir. Öğrencilerin gerekli durumlarda (tamamlamış olduğu lisans ya da yüksek lisans eğitim programlarına göre) Ana Bilim Dalımızda başlayacakları lisansüstü programı derslerine başlamadan önce Bilimsel Hazırlık Programı alması sağlanır. Lisansüstü Yüksek Lisans ve Doktora eğitimleri, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yönergesinde belirtilen esaslara göre, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Türk Fizyolojik Bilimler Derneğinin ve Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre gerçekleştirilmektedir. Lisansüstü öğrencilerin eğitimi, ilgili programlarında bulunan derslere ilave olarak her hafta yapılan seminer ve makale sunumları ile desteklenmektedir.

ARAŞTIRMA

Ana Bilim Dalı Çalışma Alanları

Elektrik ve elektromanyetik alan çalışmaları (50 Hz elektrik alan, 900 MHz, 1800 MHz, 2450 MHz)

Ghrelin,melatonin, kalsitriol hormonu, eser elementler

Elektrofizyoloji çalışmaları (EKG, EEG, ve EMG)

İskemi reperfüzyon çalışmaları

Uyku fizyolojisi çalışmaları

Deneysel uyku bozuklukları modelleri

Oksidatif stres

Öğrenme ve bellek analizleri

İnflamatuar hastalıklar

Nörodejeneratif hastalıklar ve deneysel modelleri

Probiyotik ve postbiyotik çalışmaları

Aromaterapi araştırma ve uygulama

Fitoterapi araştırma ve uygulama 

Apiterapi araştırma ve uygulama 

Anabilim Dalı Olanakları

Soğutmalı santrifüj

Poligraf cihazı deneysel araştırmalar için

Poligraf cihazı öğrenci deneyleri için

-200C dondurucu

Hemotokrit santrifüjü

pH metre

Spektrofotometre

Faraday kafesi

Hassas terazi

Doku mikseri

Benmari

Kas dinamometresi

Western blot yürütme ve blotlama tankı

Western blot analiz cihazı (ECL)

Comet assay cihazı

Yapılabilen Analizler

İndirgenmiş glutatyon (GSH) ve glutatyon peroksidaz (GSH-Px)

Lipit peroksidasyon (MDA)

Paraksonaz (PON)

Nitrik oksit (NO)

Süper oksit dismutaz (SOD)

Katalaz (CAT)

Hemoglobin tayini

Protein tayini

Elektrofizyolojik ölçüm ve kayıtları (Örneğin deney hayvanlarında EEG, EKG, EMG, sinir ileti hızı, kan basıncı ölçümü)

Wester blot ile protein reseptör tayini

Pole testi

Öğrenme-bellek testleri (Water Maze)

 

AKADEMİK VE BİLİMSEL AKTİVİTELER

Sempozyum ve Proje

Ana Bilim Dalımız koordinatörlüğünde 11.12.2012 I. Uluslararası Uyku Bozuklukları Sempozyumu düzenlenmiştir.

Ana Bilim Dalımız tarafından 2018 yılında TÜBİTAK-4044 Projesi: Solunum Okulu projesi yürütülmüştür.

Erasmus Öğretim Üyesi Değişimi Programı:

İsveç-2012-2014

Sırbistan-2022

Öğrenci Değişim Programları:

Mısır: 2019

Tunus: 2019

Malezya: 2022

Bosna Hersek: 2022