Biyofizik Anabilim Dalı

 

Anabilim.Dalı.Başkanı

Prof.Dr.Ömer ÇELİK
 
Akademik Kadro

Prof. Dr. Mustafa NAZIROĞLU
Prof.Dr. Ömer ÇELİK
Dr. Öğr. Gör. Ahmi ÖZ

 

İletişim


+90 246 211 37 08
+90 246 211 37 21
+90 246 211 36 29
+90 246 211 36 44
Labor.: +90 246 211 36 41

 

e-Posta


   

TARİHÇE

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Biyofizik Anabilim Dalı 2005 yılında Dr. Mustafa NAZIROĞLU’nun Anabilim Dalı Başkanlığına atanması ile kurulmuştur. Halen, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü ve Isparta Meslek Yüksek Okulu Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümlerinin Tıbbi Fizik ve Biyofizik dersleri verilerek eğitim ve öğretim faaliyetlerine katkıda bulunulmaktadır. Kuruluşundan itibaren 4 Doktora ve 5 Yüksek Lisans Tezi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri danışmanlığında tamamlanmıştır. Anabilim Dalımızda halen 3 Doktora Öğrencisi eğitimine devam etmektedir.

YER ve KAPASİTE


Anabilim Dalımız bünyesinde Antioksidan Sistem ve Kalsiyum Sinyali Araştırma Laboratuvarı, Western-Blot Laboratuvarı, Hücre Kültürü Laboratuvarı, Biyopotansiyel Kayıt ve Patch-Clamp (Yama-Menteşe) Laboratuvarı olmak üzere 4 araştırma laboratuvarı mevcuttur.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ EĞİTİM SÜRECİ


Araştırma Görevlisi eğitim süresi 2 yıl ders ve 2 yıl tez dönemi olmak üzere toplam 4 yıldır. Her hafta Pazartesi ve Perşembe günleri düzenli olarak lisansüstü dersler yapılmaktadır. Her hafta Salı günü Anabilim Dalı genel toplantısı ve seminer sunumu yapılmaktadır. Doktora öğrencileri tarafından ayda bir (1) seminer verilmektedir. Erasmus+ Programı çerçevesinde RWTH Aachen Üniversitesi (Almanya), Universidad de Extremadura (İspanya),Universita’ Politecnica Delle Marche (İtalya) ve Université de Lille (Fransa) ile ikili anlaşmalarımız bulunmaktadır. Akademik personel ve öğrenci değişimi karşılıklı olarak gerçekleştirilmektedir.


ANABİLİM DALI ÇALIŞMA ALANLARI


TRP Katyon Kanal Araştırmaları

Oksidatif Stres Araştırmaları

Nöronal Hücrelerde Kalsiyum Sinyali ve Patofizyolojik Mekanizmaların (Nöropatik Ağrı, Migren, Fibromyalji ve Epilepsi) Araştırılması
 
Nörodejeneratif Hastalıkların (Alzheimer Hastalığı ve Parkinson Hastalığı)
 
Moleküler Yolaklarının Araştırılması
 
Hücre Biyofiziği

Radyasyon Biyofiziği

Tıbbi Görüntüleme Cihazlarının Çalışma Prensipleri ve Biyolojik Zararları

Deneysel Hastalık Modelleri (In vivo ve In vitro)

 

ANABİLİM DALI LABORATUVAR OLANAKLARI


Patch-Clamp (Yama-Menteşe) Seti (1 adet)
 
Plate Reader (Kuyucuk Okuyucu) Cihazı
 
Santrifüj

Soğutmalı Santrifüj

Hematokrit Santrifüjü

pH Metre

Spektroflorometre (Fura-2, Fluo-3 ve Fluo-4)
 
UV-Vis Spektrofotometre
 
CO2 İnkübatörü (1 Adet)

Buz Yapma Cihazı

Laminar Akım Kabini (2 adet)

Inverted Mikroskop (Floresan eklentisi ile birlikte)

Stereo Mikroskop (Görüntüleme sistemi ile birlikte)

Çalkalamalı Su Banyosu (2 adet)

Isıtma Bloğu

Distile Su Cihazı
 
Mikrodalga Fırın
 
Kurutma Cihazı
 
Ultrasonik Parçalama Cihazı
 
-30 °C Derin Dondurucu (2 adet)
 
Buzdolabı (4 adet)
 
Jel Görüntüleme Cihazı
 
Elektroforez Ekipmanları
 
Azot Tankı

 

ANABİLİM DALINDA YAPILABİLEN ANALİZLER


Spektroflorometre Cihazı ile Hücre İçi Serbest Ca+2 Tayini

Doku ve Ekstraselüler Sıvılarda A, C, E Vitaminleri ve β-Karoten Düzeyleri Tayini

İndirgenmiş Glutatyon (GSH) ve Glutatyon Peroksidaz (GSH-Px) Seviyeleri Tayini

Lipit Peroksidasyon Analizi ile Oksidatif Stres Tayini

Biyopotansiyel Ölçüm ve Kayıtları (Poligraf Uygulamaları: Deney Hayvanlarında EEG vs.)

Primer Hücre Kültürü (Arka Kök Gangliyonu, Mikroglia ve Hipokampüs Hücreleri İzolasyonu)

Sekonder Hücre Kültürü (Nöronal Hatlar: SH-SY5Y ve PC12; Göz Hücre Hattı: ARPE-19; Kalp Hücre Hattı: HCM; Kanser Hatları: DBTRG, MCF-7, R2C, DU-145, Saos-2 vs.)
 
Western-Blot Sistemi ile Protein Tespiti

Hücre Canlılığı (MTT) Testi

Apoptozis Tayini
 
Mitokondriyal Depolarizasyon Tayini
 
Hücre İçi Reaktif Oksijen Türleri Üretim Tayini
 
Kaspaz-3 ve Kaspaz-9 Enzim Aktivitesi Tayini
 
Bradford Reaktifi ile Protein Miktar Tayini
 
Hücrelerden Patch-Clamp (Yama-Menteşe) Sistemiyle Elektriksel Akım Kayıtlarının Alınması

 

ANABİLİM DALI TARAFINDAN DÜZENLENEN BİLİMSEL ETKİNLİKLER


Anabilim Dalımız koordinatörlüğünde 6 uluslararası ve 1 ulusal (uluslararası katılımlı) kongre düzenlenmiştir. Ayrıca 2013 yılında 5. Ulusal Sinirbilim Günleri toplantısı da Anabilim Dalımız ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir. Anabilim Dalımızın başlıca çalışma alanı olan Nörobiyofizik araştırmalarından ilhamla kurulduğu günden bu yana artan bilimsel birikimi ülkemizin çeşitli üniversitelerinden araştırmacılara aktarmak adına 2015 yılından itibaren her yıl Sinirbilim Okulu düzenlenmektedir. Okulun ana teması Beyin Araştırmaları olarak belirlenmiştir. Okul süresince katılımcılara alanında yetkin yerli ve yabancı bilim insanları, klinisyenler ve araştırmacılar tarafından teorik eğitimler verilmektedir. Sinirbilime ilgi duyan katılımcılara günümüzün en modern araştırma teknikleri de uygulamalı olarak anlatılmakta ve pratik yapma olanağı sunulmaktadır.

 

ULUSLARARASI KONGRELER


7. Oksidatif Stres, Kalsiyum Sinyali ve TRP Kanalları Dünya Kongresi, 20-23 Nisan 2018, Alanya, Antalya (https://2018.cmos.org.tr/)

6. Oksidatif Stres, Kalsiyum Sinyali ve TRP Kanalları Dünya Kongresi, 24-27 Mayıs 2016, Isparta (https://www.cmos.org.tr/2016/tr/)

5. Uluslararası Hücre Zarları ve Oksidatif Stres Kongresi: Kalsiyum Sinyali ve TRP Kanalları, 9-12 Eylül 2014, Isparta (https://www.cmos.org.tr/2014/)

4. Uluslararası Hücre Zarları ve Oksidatif Stres Kongresi: Kalsiyum Sinyali ve TRP Kanalları, 26-29 Haziran 2012, Isparta (https://www.cmos.org.tr/2012/)

3. Uluslararası Hücre Zarları ve Oksidatif Stres Kongresi: Kalsiyum Sinyali ve TRP Kanalları, 22-27 Haziran 2010, Isparta (https://www.cmos.org.tr/2010/)

2. Uluslararası Hücre Zarları ve Oksidatif Stres Kongresi: Kalsiyum Sinyali ve TRP Kanalları 25-28 Haziran 2008, Isparta (https://www.cmos.org.tr/2008/index-turkce.html)

 

ULUSAL KONGRELER (Uluslararası Katılımlı)


1. Ulusal İyon Kanalları ve Oksidatif Stres Kongresi, 14-16 Eylül 2006, Isparta (https://www.sdu.edu.tr/sempozyum/2006/biophysics/)

 

ULUSLARARASI SİNİRBİLİM OKULLARI


4. Uluslararası Beyin Araştırmaları Okulu, 24-30 Haziran 2019, Isparta (https://2019.brs.org.tr/)

3. Uluslararası Beyin Araştırmaları Okulu, 25 Haziran-1 Temmuz 2018, Isparta (https://2018.brs.org.tr//index.php/home-page/)

2. Uluslararası Beyin Araştırmaları Okulu, 6-12 Kasım 2017, Isparta (https://www.cmos.org.tr/brs2017/en/)

1. Uluslararası Beyin Araştırmaları Okulu, 24 Ağustos-4 Eylül 2015, Isparta (https://www.cmos.org.tr/brs2015/en/)