Anatomi Anabilim Dalı

Anabilim.Dalı.Başkanı


Prof.Dr.Soner ALBAY

Akademik Kadro


Prof.Dr.Soner ALBAY
Doç.Dr. Yadigar KASTAMONİ
Uzm.Dr. İhsan HIZ
Doç.Dr. Kenan ÖZTÜRK
Arş.Gör. Sadık BAYLER
Arş.Gör. Gökçenur ÖZER
Arş.Gör. Rabia SARIKAYA

İletişim


Sekreterlik :  0 246 2113714 

TARİHÇE


Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi 17 Temmuz 1993 tarihinde kuruldu. 1994 yılında Yrd. Doç. Dr. Ahmet SALBACAK Anatomi Anabilim Dalında ilk öğretim üyesi ve Ana Bilim Dalı Başkanı olarak göreve başladı. Doç. Dr. Ahmet SALBACAK Haziran 1999 tarihinde görevinden ayrılarak Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Ana Bilim Dalına atandı. Ana Bilim Dalı 2002 yılında, şehir merkezinden Doğu Yerleşkesindeki Tıp Fakültesi Dekanlık (Morfoloji) Binasındaki yerine taşındı. Anatomi Ana Bilim Dalı Laboratuvarı öğrenci diseksiyon salonu ve maket çalışma salonu olarak düzenlendi. Halen Anatomi teorik ve pratik uygulamaları bu binada yürütülmektedir.

YER ve KAPASİTE


Anatomi Anabilim dalımıza ait laboratuvarımızda 108 m2’lik bir adet öğrenci diseksiyon salonu, 183 m2’lik öğrenci maket salonu, iki adet öğretim üyelerine ait kadavra diseksiyon salonu, 14 erişkin kadavranın saklandığı bir adet kadavra odası, morg ünitesi ve 346 adet fetal kadavraların saklandığı birimler mevcuttur.

EĞiTiM ÖĞRETiM


Lisans Eğitimi yürütülen bölümler :

  • Tıp Fakültesi (Dönem I)
  • Tıp Fakültesi (Dönem II)
  • Diş Hekimliği Fakültesi (Dönem II)
  • Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü (Dönem I)
  • Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü (Dönem I)
  • Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü (Dönem I)
  • Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü (Dönem II)
  • Eczacılık Fakültesi (Dönem II)
  •  

1-TIP FAKÜLTESI DERSLERI :


Dönem 1’de 60 saat teorik ve 30 saat uygulama olmak üzere toplam 90 saat ders bahar döneminde verilmektedir. Bu dersler: Anatomiye Giriş, Terminoloji, Osteologia ve Arthrologia dersleridir.
Dönem 2’de 140 saat teorik ve 66 saat uygulama olmak üzere toplam 202 saat ders verilmektedir. Bu dersler Myologia, Systema Cardiovasculare, Systema Respiratorium, Systema Alimentarium, Systema Urinarium, Systema Genitalia, Systema Nervosum ve Glandulae Endocrinae dersleridir.

2-DIŞ HEKIMLIĞI FAKÜLTESI DERSLERI


Dönem II Anatomi: Diş hekimliği 2. Sınıfta güz ve bahar döneminde 134 saat teorik 32 saat uygulama olmak üzere toplam 165 saat baş-boyun anatomisi ağırlıklı olmak üzere, Anatomiye giriş, Terminoloji, Osteologia, Arthrologia, Myologia, Systema Cardiovasculare, Systema Respiratorium, Systema Alimentarium, Systema Urinarium, Systema Genitalia, Systema Nervosum ve Glandulae Endocrinae dersleri verilmektedir.


3- SAĞLIK BILIMLERI FAKÜLTESI DERSLERI :


Ebelik Bölümü:
İnsan Anatomisi: 1. Sınıfta güz döneminde 56 saat teorik 30 saat uygulama olmak üzere toplam 86 saat sistematik anatomi konuları ile ilgili dersler verilmektedir.
Hemşirelik Bölümü:
İnsan Anatomisi: 1. Sınıfta güz döneminde 56 saat teorik 30 saat uygulama olmak üzere toplam 86 saat sistematik anatomi konuları ile ilgili dersler verilmektedir.
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
Anatomi I ve II: 1. Sınıfta güz ve bahar döneminde 122 saat teorik 62 saat uygulama olmak üzere toplam 184 saat Anatomiye giriş, Terminoloji, Osteologia, Arthrologia, Myologia, Systema Cardiovasculare, Systema Respiratorium, Systema Alimentarium, Systema Urinarium, Systema Genitalia, Systema Nervosum ve Glandulae Endocrinae dersleri verilmektedir.
Fonksiyonel Nöroanatomi: 2.sınıfta Güz döneminde toplam 28 saat teorik, fonksiyonel nöroanatomi konuları verilmektedir.
Eczacılık Bölümü: 2. Sınıfta güz döneminde 56 saat teorik sistematik anatomi konuları ile ilgili dersler verilmektedir.

LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ


Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde;
Yüksek lisans eğitim ve öğretim programı mevcuttur (https://saglikbilimleri.sdu.edu.tr)
Doktora eğitim ve öğretim programı mevcuttur (https://saglikbilimleri.sdu.edu.tr)
Ayrıca Tıpta Uzmanlık eğitimi verilmektedir.

ADRES:


Süleyman Demirel Üniversitesi (Doğu Yerleşkesi) Tıp Fakültesi Anatomi ABD, Dekanlık Binası, 3260 ISPARTA-TÜRKİYE.