Anatomi Anabilim Dalı

Anabilim.Dalı.Başkanı


Prof.Dr.Soner ALBAY

Akademik Kadro


Prof.Dr.Soner ALBAY
Dr.Öğr.Üyesi Ahmet DURSUN
Dr.Öğr.Üyesi Yadigar KASTAMONİ
Arş.Gör.Kenan ÖZTÜRK

Arş.Gör. Nurayet KIRKKOZAK

İletişim


Sekreterlik :  0 246 2113714 

TARİHÇE


Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi 17 Temmuz 1993 tarihinde kuruldu. Anatomi anabilim dalına 24-9-1993 tarihinde Dr. Osman SULAK Araştırma Görevlisi olarak başladı. Daha sonra doktora eğitimini yapmak üzere Almanya'da Tübingen Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Enstitüsü'nde görevlendirildi. 1994 yılında Yrd. Doç. Dr. Ahmet SALBACAK Anatomi Anabilim Dalında ilk öğretim üyesi ve Anabilim Dalı Başkanı olarak göreve başladı. Anatomi eğitimi bir diseksiyon salonu ve bir pratik salonu şeklinde yapılandırıldı. Anatomi Anabilim Dalında 1995 yılında Dr. M. Ali MALAS Yrd. Doç. Dr. olarak göreve başladı. Yrd. Doç. Dr. Ahmet SALBACAK 1995 yılında doçent oldu ve 1996 yılında Anabilim Dalına Doçent kadrosuna atandı. Dr. Osman SULAK 1997 yılında doktorasını tamamladı ve anabilim dalında görevine başladı ve 1998 yılında Yrd. Doçent olarak anabilim dalına atandı. Doç Dr Ahmet SALBACAK Haziran 1999 tarihinde Anabilim Dalından ayrılarak Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalına atandı. Anabilim Dalı 2002 yılında Doğu kampüsündeki Tıp Fakültesi Morfoloji binasındaki yerine taşındı. Anatomi Anabilim Dalı Laboratuvarı öğrenci diseksiyon salonu ve maket çalışma salonu olarak düzenlendi. Halen Anatomi teorik ve pratik uygulamaları bu binada yürütülmektedir. Yrd. Doç. Dr. M. Ali Malas 2002 yılında Doçentlik unvanını aldı. 2003 yılında Yrd. Doç. Dr. S. Murat Tağıl, 2006 yılında Yrd. Doç. Dr. Esra Çetin ve 2007 yılında da Doç. Dr. Soner Albay Anabilim dalı Öğretim üyeliği kadrolarına atandı. Yrd. Doç Dr S. Murat Tağıl 2009 yılında doçentlik ünvanını aldı ve aynı yıl Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı'na ataması yapılarak bölümümüzden ayrıldı. 2011 yılında Anatomi Anabilim Dalı başkanı Prof Dr. Mehmet Ali Malas, Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığına atanması nedeniyle Nisan 2011 yılında anabilim dalındaki görevinden ayrıldı. Anatomi Anabilim Dalı,  Tıp Fakültesinin, Diş Hekimliği Fakültesinin, Sağlık Bilimleri Fakültesinin ( Ebelik, Hemşirelik, Fizyoterepi ve Rehabilitasyon, Spor Bilimleri), Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek okulunun (Anestezi, Acil Tıp Teknisyenliği, Yaşlı Bakım, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri) Anatomi derslerini vermektedir.

YER ve KAPASİTE


Anatomi Anabilim dalımıza ait 75 kişi kapasiteli bir adet öğrenci diseksiyon salonu, 75 kişi kapasiteli bir adet öğrenci maket salonu, bir adet öğretim üyelerine ait kadavra diseksiyon salonu, bir adet de kadavra saklama odası mevcuttur. Bölümümüzde immünohistokimyasal ve mikroskobik anatomik çalışmaların yürütülebileceği bir adet laboratuvar bulunmaktadır. Ayrıca bölümümüzde fetal kadavralarda gelşimsel anatomi çalışıldığından, fetal kadavraların saklandığı ayrı bir oda bulunmaktadır.

EĞiTiM ÖĞRETiM


Lisans Eğitimi yürütülen bölümler :

Tıp Fakültesi (Dönem I)

Tıp Fakültesi (Dönem II)

Diş Hekimliği Fakültesi (Dönem II)

Diş Hekimliği Fakültesi (Dönem III)

Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü

Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü (Dönem I)

Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü (Dönem II)

Sağlık Bilimleri Fakültesi Spor Bilimleri Bölümü (1. Öğretim)

Sağlık Bilimleri Fakültesi Spor Bilimleri Bölümü (2. Öğretim)

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Bölümü

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Acil Tıp ve Ambulans Bölümü

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Görüntüleme Bölümü (1. Öğretim)

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Görüntüleme Bölümü (2. Öğretim)

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaşlı Bakımı Bölümü

 

 

1-TIP FAKÜLTESI DERSLERI :


Anatomi I : Dönem 1. Sınıfta 45 saat teorik ve 28 saat uygulama olmak üzere toplam 73 saat ders ikinci dönemde verilmektedir. Bu dersler Anatomiye giriş, terminoloji, osteoloji ve artroloji dersleridir.
Anatomi II : Dönem 2. Sınıfta 124 saat teorik ve 50 saat uygulama olmak üzere toplam 174 saat 1.,2.,3.,4. ve 5. Komite içerisinde ders verilmektedir. Bu dersler Myoloji, Kardiyo-Vasküler Sistem, Solunum Sistemi, Gastrointestinal Sistem, Ürogenital Sistem, Sinir Sistemi ve Endokrin Sistem dersleridir.


2-DIŞ HEKIMLIĞI FAKÜLTESI DERSLERI


Dönem II Anatomi : Diş hekimliği 2. Sınıfta güz ve bahar döneminde 134 saat teorik 31 saat uygulama olmak üzere toplam 165 saat Anatomiye giriş, terminoloji, osteoloji artroloji Myoloji, Kardiyo-Vasküler Sistem, Solunum Sistemi, Gastrointestinal Sistem, Ürogenital Sistem, Sinir Sistemi ve Endokrin Sistem dersleri verilmektedir.
Dönem III Baş-boyun anatomisi: Diş hekimliği 3. sınıf bahar döneminde 16 saatte teorik baş-boyun bölgesinin topografik anatomisi anlatılmaktadır.


3- SAĞLIK BILIMLERI FAKÜLTESI DERSLERI :


Ebelik bölümü :
İnsan Anatomisi : 1. Sınıfta güz döneminde 56 saat teorik 30 saat uygulama olmak üzere toplam 86 saat sistematik anatomi konuları ile ilgili dersler verilmektedir.
Hemşirelik bölümü :
İnsan Anatomisi : 1. Sınıfta güz döneminde 56 saat teorik 30 saat uygulama olmak üzere toplam 86 saat sistematik anatomi konuları ile ilgili dersler verilmektedir.
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
Anatomi I ve II : 1. Sınıfta güz ve bahar döneminde 122 saat teorik 62 saat uygulama olmak üzere toplam 184 saat Anatomiye giriş, terminoloji, osteoloji artroloji Myoloji, Kardiyo-Vasküler Sistem, Solunum Sistemi, Gastrointestinal Sistem, Ürogenital Sistem, Sinir Sistemi ve Endokrin Sistem dersleri verilmektedir.
Fonksiyonel Nöroanatomi : 2.sınıfta Güz döneminde toplam 28 saat teorik, sistemik fonksiyonel nöroanatomi konuları verilmektedir.
Spor Bilimleri Bölümü :

Sportif Anatomi 1. öğretim: 1. Sınıf güz döneminde, 28 saat teorik olmak üzere lokomotor sistem ağırlıklı sistematik anatomi konuları ile ilgili dersler verilmektedir.
Sportif Anatomi 2. öğretim: 1. Sınıf güz döneminde, 28 saat teorik olmak üzere lokomotor sistem ağırlıklı sistematik anatomi konuları ile ilgili dersler verilmektedir.

4- SAĞLIK HIZMETLERI MESLEK YÜKSEK OKULU DERSLERI


Anestezi Bölümü:
Sistemik Anatomi: 1. Sınıf güz döneminde, 28 saat teorik olmak üzere sistematik anatomi konuları ile ilgili dersler verilmektedir.
Acil Tıp ve Ambulans Bölümü
Sistemik Anatomi: 1. Sınıf güz döneminde, 28 saat teorik olmak üzere sistematik anatomi konuları ile ilgili dersler verilmektedir.
Tıbbi Görüntüleme Bölümü
Tıbbi Görüntüleme Bölümü (1. Öğretim)
Sistemik Anatomi: 1. Sınıf güz döneminde, 28 saat teorik olmak üzere sistematik anatomi konuları ile ilgili dersler verilmektedir.
Tıbbi Görüntüleme Bölümü (2. Öğretim)
Sistemik Anatomi: 1. Sınıf güz döneminde, 28 saat teorik olmak üzere sistematik anatomi konuları ile ilgili dersler verilmektedir.
Yaşlı Bakımı Bölümü
Sistemik Anatomi: 1. Sınıf güz döneminde, 28 saat teorik olmak üzere sistematik anatomi konuları ile ilgili dersler verilmektedir.


 

LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ


Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde
Yüksek lisans eğitim ve öğretim programı mevcuttur (www.sdu.edu.tr Sağlık Bilimleri Enstitüsü)
Doktora eğitim ve öğretim programı mevcuttur (www.sdu.edu.tr Sağlık Bilimleri Enstitüsü)
Ayrıca
Tıpta Uzmanlık Öğrencilerine ihtisas eğitimi verilmektedir

ADRES:


Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi AD, 3260 ISPARTA-TÜRKİYE


 

Yayın Tarihi: 28/03/2012
Okunma Sayısı: 26997