Ders Bilgi Paketlerinin Güncellenmesi

Tıp Eğitim ve Bilişimi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. M. İnci BAŞER KOLCU, eğitim sorumlusu öğretim üyelerimize ders bilgi paketlerinin güncellenmesi konusunda bilgilendirmelerde bulundu. Ders bilgi paketlerinin güncellenmesi konulu toplantı kaydına erişmek isteyen öğretim üyelerimizin https://sdu.edu.tr.sharepoint.com/:v:/s/SDTpFakltesiretimyeleri/EVpsvHGJVThOuVhbAG6NkHsB5pitSV093Yw5mNYtDBhYzg bağlantısını kullanabileceklerini hatırlatır üniversitemizin ve fakültemizin akreditasyon sürecine sağladıkları katkı için öğretim üyelerimize teşekkür ederiz.

Yayın Tarihi: 22/04/2024
Okunma Sayısı: 256