İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı
Tıp Fakültesi Dergisi-Kalite ve Akreditasyon Birimi-Etik Kurul Sekreterliği