İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı
Kalite ve Akreditasyon Birimi-Etik Kurul Sekreterliği