Eğitim Programını Değerlendirme Kurulu

EPDK Çalışma Esasları

EĞİTİM PROGRAMINI DEĞERLENDİRME KURUL ÜYELERİ
Prof. Dr. Alim KOŞAR
Prof. Dr. Ersin USKUN
Prof. Dr. Buket ARIDOĞAN
Prof. Dr. Mekin SEZİK
Prof. Dr. Mustafa Özgür PİRGON
Prof. Dr. Münire ÇAKIR
Prof. Dr. Rasih YAZKAN
Doç. Dr. Nilgün ŞENOL
Doç. Dr. Gonca SANDAL
Doç. Dr. Pınar ASLAN KOŞAR
Doç. Dr. Kanat GÜLLE
Doç. Dr. Halil AŞCI
Doç. Dr. Ömer ÇELİK
Dr. Öğr. Üyesi   Giray KOLCU
Dr. Öğr. Üyesi  Fatih AKSOY
Dr. Öğr. Üyesi  Mümtaz Cem ŞİRİN
Dr. Öğr. Üyesi  Mehtap SAVRAN
Dr. Öğr. Üyesi  Melike DOĞAN ÜNLÜ
Dr. Öğr. Üyesi  İlkay ARMAĞAN
Dr. Öğr. Üyesi  Tamer KARAASLAN
Dr. Öğr. Üyesi  Osman GÜRDAL
Dr. Öğr. Üyesi  Yadigar KASTAMONİ YAŞAR
Dr. Öğr. Üyesi  Ahmet DURSUN
Dr. Öğr. Üyesi  Fatma Nihan CANKARA
Dr. Öğr. Üyesi  Selma KORKMAZ
Dr. Öğr. Üyesi Demircan ÖZBALCI
Dr. Öğr. Üyesi Hamit Hakan ARMAĞAN
Dr. Öğr. Üyesi Dilek BAYRAM
Dr. Öğr. Üyesi İlter İLHAN
Dr. Öğr. Üyesi  Seyfullah KAN
Arda AKBULUT ( Dönem 1 Temsilcisi)
Kağan TÜRKER  (Dönem 2 Temsilcisi)
Yahya ÖLMEZ   (Dönem 3 Temsilcisi)
Eminhan UYAN (Dönem 4 Temsilcisi)
Yunus Emre EKİNCİ (Dönem 5 Temsilcisi)
M. Kürşat GÜRDAL ( Dönem 6 Temsilcisi)
 
KURUL SEKRETERİ :
Bilg.İşlt. Günnur Filiz TEKİN
Dahili:3327
 
 
 

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ

EĞİTİM PROGRAMINI DEĞERLENDİRME KURULU (EPDK)

ÇALIŞMA ESASLARI

 

1.        AMAÇ VE KAPSAM

1.1.   Bu esaslar Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Eğitim Programını sürekli ve sistematik olarak değerlendirmek üzere kurulan Eğitim Programını Değerlendirme Kurulunun oluşturulma ve çalışma esaslarını tanımlamak için hazırlanmıştır. 

 

TANIMLAR 

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesinde toplumun öncelikli sağlık sorunlarına yönelik, organ sistemlerine dayalı yatay ve dikey entegre, eğitim programı uygulanmaktadır. Bu eğitim programını sürekli ve sistematik olarak değerlendirmek üzere Eğitim Programını Değerlendirme Kurulu kurulmuştur. 

 

2.        EPDK ÜYELERİ ve GÖREVLENDİRİLMELERİ

2.1 Kurul, Dekan, Dekan yardımcıları, Eğitim-Öğretim Baş Koordinatörü, Başkoordinatör yardımcıları, Dönem Koordinatörleri, Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinden oluşur. Kurul; klinik ve temel bilimler, dikey koridorlar ve Tıp Eğitimi Anabilim Dalını (TEAD) temsil eden öğretim üyelerinin eğitim programındaki rolleri esas alınarak dengeli dağılım ile oluşturulur. Kurul başkanı üyeler tarafından önerilir, Dekan tarafından atanır. 

Kurulun sekreterya hizmetleri Eğitim-Öğretim Başkoordinatörlük sekreteryası tarafından yerine getirilir.

 

3.        EPDK’NIN AMACI 

3.1  Fakültenin mezuniyet öncesi tıp eğitimi programının ve işleyişinin değerlendirilmesi, önerilerde bulunulması ve izlenmesidir. Bu amaçla, çalışmalarını sürdürür; öneri ve raporlarını Mezuniyet Öncesi  Tıp Eğitimi Kuruluna sunar.

 

4.        EPDK’NUN GÖREVLERİ 

a)        Eğitim programının etkinliğini değerlendirmek ve iyileştirmeleri sağlamak amacıyla; 

b)       Eğitim programının değerlendirilmesine uygun yöntem ve araçları tanımlamak ve gereğinde düzenlemek. 

c)        Eğitim programının iyileştirilmesi için veri sağlamak ve değerlendirmek.

d)       Eğitim programının işleyişini değerlendirmek.

e)        Gerekli düzenlemeleri yapmak, dikey ve yatay entegrasyonun sağlanmasına yönelik çalışmaları yapmak.

f)        Eğitim programının Ulusal Çekirdek Eğitim Programı ve Türkiye’deki diğer ulusal düzenlemeler ve uluslararası gelişmelerle uyumlu hale getirilmesi ve izlenmesi için gerekli çalışmaları yapmak 

 

5.        EPDK’NIN ÇALIŞMA İŞLEYİŞİ 

5.1.   Kurul gündem doğrultusunda düzenli olarak en az ayda bir kez toplantı yapar. Kurul başkanı gerekli gördüğünde belirli aralıklarla toplanarak gündemdeki konuları görüşür ve alınan kararları Dekanlık Makamına sunar. 

5.2.   Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Kurulu tarafından üzerinde çalışılması önerilen konuları da programına alır. 

5.3.   Rapor haline getirdiği çalışma sonuçlarını Dekanlık Makamına sunar.

 

6. YÜRÜRLÜK

6.1     SDÜTF-EPDK’nn işbu çalışma esasları SDÜTF Fakülte Kurulu’nda onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. Gerektikçe söz konusu çalışma esaslarının revize edilerek güncellenmesi Fakülte Kurulu’nun yetkisindedir.

 

7. YÜRÜTME

7.1.   Bu çalışma esaslarının uygulanmasından SDÜTF Dekanı sorumludur.

 

* Kurulumuz 26.01.2018 tarih ve 107/1  sayılı Fakülte Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir.

* 20.06.2019 tarih, 121/01 Sayılı Fakülte Kurulu Kararı ile Güncellenmiştir.

 

 

Yayın Tarihi: 30/01/2018
Okunma Sayısı: 2913
Asistan Bilgi Sistemi
Asistan Girişi
Asistan Bilgi Sistemi
Öğretim Üyesi Girişi
Döküman Arşivi
Akademik Takvim
Mesleki Beceri Laboratuvarı
Öğrenci Bilgi Sistemi
Özel Çalışma Modülü
Öğrenci Değerlendirme Sistemi
Öğrenme Yönetim Sistemi
Etik Kurul
SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi
İdari Kadro