22 Eylül 2018 Cumartesi

Eğitim Programını Değerlendirme Kurulu

1137 defa okundu

 

EĞİTİM PROGRAMINI DEĞERLENDİRME KURUL ÜYELERİ
 
1)Prof. Dr. Alim KOŞAR
2)Prof. Dr. Rengin ELSÜRER AFŞAR
3)Prof. Dr. Buket ARIDOĞAN
4)Prof. Dr. Mekin SEZİK
5)Prof. Dr. Mustafa Özgür PİRGON
6)Prof. Dr. Münire ÇAKIR
7)Prof. Dr. Hikmet ORHAN
8)Doç. Dr. Rasih YAZKAN
9)Doç. Dr. Nilgün ŞENOL
10)Doç. Dr. Gonca SANDAL
11)Doç. Dr. Pınar ASLAN KOŞAR
12)Doç. Dr. Murat KOÇER
13)Doç. Dr. Nilgün GÜRBÜZ
14)Doç.Dr. Öğr. Üyesi  Halil AŞCI
15)Doç.Dr. Kanat GÜLLE
16)Dr. Öğr. Üyesi   Giray KOLCU
17)Dr. Öğr. Üyesi  Ömer ÇELİK 
18)Dr. Öğr. Üyesi  Fatih AKSOY
19)Dr. Öğr. Üyesi  M. Cem ŞİRİN
20)Dr. Öğr. Üyesi  Mehtap SAVRAN
21)Dr. Öğr. Üyesi  Melike D. ÜNLÜ
22)Dr. Öğr. Üyesi  İlkay ARMAĞAN
23)Dr. Öğr. Üyesi  Tamer KARAASLAN
24)Dr. Öğr. Üyesi  Osman GÜRDAL
25)Dr. Öğr. Üyesi  Yadigar K. YAŞAR
26)Dr. Öğr. Üyesi  Ahmet DURSUN
27)Dr. Öğr. Üyesi  F. Nihan CANKARA
28)Dr. Öğr. Üyesi  Selma KORKMAZ
29)Dr. Öğr.Üyesi Demircan ÖZBALCI
30)Dr. Öğr. Üyesi H. Hakan ARMAĞAN
31)Kağan TÜRKER
( Dönem 1 Temsilcisi)
32)Mustafa KAYAN
(Dönem 2 Temsilcisi)
33)Eminhan UYAN
(Dönem 3 Temsilcisi)
34)Yunus Emre EKİNCİ
(Dönem 4 Temsilcisi)
35)Mevlüt Kürşad GÜRDAL
(Dönem 5 Temsilcisi)
36)Selin ÜNAL
( Dönem 6 Temsilcisi)
 
KURUL SEKRETERİ :
Bilg.İşlt. Funda KOBAN
DAHİLİ : 3327
 
 
 

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM PROGRAMINI DEĞERLENDİRME KURULU (EPDK) ÇALIŞMA ESASLARI

 
MADDE 1- AMAÇ VE KAPSAM
 
 Bu esaslar Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Eğitim Programını sürekli ve sistematik olarak değerlendirmek üzere kurulan Eğitim Programını Değerlendirme Kurulu’nun oluşturulma ve çalışma esaslarını tanımlamak için hazırlanmıştır. 
 
MADDE 2- TANIMLAR 
 
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde toplumun öncelikli sağlık sorunlarına yönelik, organ sistemlerine dayalı yatay ve dikey entegre, eğitim programı uygulanmaktadır. Bu eğitim programını sürekli ve sistematik olarak değerlendirmek üzere Eğitim Programını Değerlendirme Kurulu kurulmuştur. 
 
MADDE 3- EPDK ÜYELERİ ve GÖREVLENDİRİLMELERİ
 
Kurul, Dekan, Eğitimden sorumlu Dekan Yardımcısı, Eğitim-Öğretim Baş Koordinatörü,  Dönem Koordinatörleri, Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinden oluşur. Kurul; klinik ve temel bilimler, dikey koridorlar ve Tıp Eğitimi Anabilim Dalı’nı (TEAD) temsil eden öğretim üyelerinin eğitim programındaki rolleri esas alınarak dengeli dağılım ile oluşturulur. Üyeler, Kurul tarafından önerilir, Dekan tarafından atanır. 
Kurulun sekreterya hizmetleri Eğitim-Öğretim Başkoordinatörlüğü tarafından yerine getirilir. Kurul toplantı tutanaklarının yazılması, imzalatılması ve arşivlenmesi ile ilgili işleri SDÜTF-EPDK sekreteri yapar.
 
MADDE 4- EPDK’NIN AMACI 
 
Fakültenin mezuniyet öncesi tıp eğitimi programının ve işleyişinin değerlendirilmesi, önerilerde bulunulması ve izlenmesidir. Bu amaçla, çalışmalarını sürdürür; öneri ve raporlarını Mezuniyet Öncesi  Tıp Eğitimi Kurulu’na sunar.
 
MADDE 5- EPDK’NIN GÖREVLERİ 
 
Eğitim programının etkinliğini değerlendirmek ve iyileştirmeleri sağlamak amacıyla; 
1. Eğitim programının değerlendirilmesine uygun yöntem ve araçları tanımlamak ve gereğinde düzenlemek. 
2. Eğitim programının iyileştirilmesi için veri sağlamak ve değerlendirmek.
3. Eğitim programının işleyişini değerlendirmek.
4. Gerekli düzenlemeleri yapmak, dikey ve yatay entegrasyonun sağlanmasına yönelik çalışmaları yapmak.
5. Eğitim programının Ulusal Çekirdek Eğitim Programı ve Türkiye’deki diğer ulusal düzenlemeler ve uluslararası gelişmelerle uyumlu hale getirilmesi ve izlenmesi için gerekli çalışmaları yapmak 
 
MADDE 6- EPDK’NIN ÇALIŞMA İŞLEYİŞİ 
 
Kurul gündem doğrultusunda düzenli olarak en az ayda bir kez toplantı yapar. Kurul başkanı gerekli gördüğünde belirli aralıklarla toplanarak gündemdeki konuları görüşür ve alınan kararları Dekanlık Makamına sunar. 
Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Kurulu tarafından üzerinde çalışılması önerilen konuları da programına alır. 

Rapor haline getirdiği çalışma sonuçlarını Dekanlık Makamına sunar.

 

 

*Kurulumuz 26.01.2018 tarih ve 107/1  sayılı Fakülte Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir.