21 Mart 2018 Çarşamba

Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı

5691 defa okundu
Anabilim.Dalı.Başkanı

Prof.Dr. Mekin SEZİK
 
Görevli Öğrt. Üyeleri

Prof.Dr. Münire ÇAKIR
Prof.Dr.Buket ARIDOĞAN
Doç.Dr.Rasih YAZKAN
Yrd.Doç.Dr. Tamer KARAASLAN
Yrd.Doç.Dr.Halil AŞCI
Yrd.Doç.Dr.Giray KOLCU
Yrd.Doç.Dr.Osman GÜRDAL
Yrd.Doç.Dr.Mehtap SAVRAN
 
İletişim

Sekreterlik :
0 (246) 211 3230
TARİHÇE

   Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı (SDÜ-TEBAD) 2007 yılında kurulmuştur. Anabilim dalında çeşitli anabilim dallarından ikinci görevlendirme ile 8 öğretim üyesi bulunmaktadır.
            SDÜ-TEBAD, Tıp Fakültesi içinde eğitimin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesine ilişkin çalışmalarda bulunmaktadır. Anabilim dalı koordinatörlüğünde öğretim üyelerine yönelik Probleme Dayalı Öğrenim (PDÖ), Ölçme ve Değerlendirme ile “Eğiticilerin Eğitimi” kursları düzenlenmektedir. 
Misyonumuz :

   Fakültemizde yürütülmekte olan mezuniyet öncesi ve sonrası tıp eğitimi çalışmalarının, ulusal ve uluslar arası bilgi ve belgelere dayalı olarak evrensel doğrular ve çağdaş ilkeler doğrultusunda yapılabilmesi için gereken eğitim, araştırma, danışmanlık hizmeti vermek ve tıp eğitimi alanındaki gelişmelere katkıda bulunmaktır.
 
Vizyonumuz :

    Tıp Eğitimi alanında ulusal ve uluslar arası gelişmeleri izleyen, fakültedeki diğer anabilim dallarıyla bu gelişmeleri paylaşan ve uygulamaya dönüştüren, ekip çalışmasını benimsemiş ve kurumsallaşmış bir anabilim dalı olmak.
 
Tıp Eğitimi AD kuruluşu (2006)

Prof.Dr. Nevres H. Aydoğan  (Dekan)
Prof. Dr. Fehmi Özgüner  (Temel Tıp Böl. Bşk.)
Prof. Dr. Ali Ayata
Doç. Dr. Osman Sulak
Doç. Dr. Münire Çakır
Doç. Dr. Erol Eroğlu
Yrd. Doç. Dr. Yonca Sönmez(Anabilim Dalı Başkanı)
Yrd. Doç. Dr. Kurtuluş Öngel
Yrd. Doç. Dr. Ersin Uskun
Yrd. Doç. Dr. Murat Tağıl
 
Tıp Eğitimi AD (2008-2011)
Yrd.Doç. Dr. Esin KULAÇ……………..(Anabilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr. Ali AYATA …………………….Çocuk Sağ.ve Hast. AD
Prof. Dr. M. Fehmi ÖZGÜNER…… Fizyoloji AD
Doç. Dr. Münire ÇAKIR………Göğüs Hast. AD
Doç. Dr. Osman SULAK………………Anatomi AD
Doç. Dr. Ersin USKUN…………………Halk Sağlığı AD
Yrd. Doç. Dr. Yonca SÖNMEZ………Halk Sağlığı AD
Yrd. Doç. Dr. S.Murat TAĞIL……….Anatomi AD 
Yrd. Doç. Dr. Kurtuluş ÖNGEL…….Aile Hekimliği AD
Tıp Eğitimi AD (2011-2013)
Yrd.Doç. Dr. Esin KULAÇ……………..(Anabilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr. M. Fehmi ÖZGÜNER…… Fizyoloji AD
Prof.Dr. Sıtkı ÖZTAŞ………………Tıbbi Genetik AD
Doç. Dr. Münire ÇAKIR………Göğüs Hast. AD
Doç. Dr. Mekin SEZİK………………Kadın Hastalıkları ve Doğum AD
Yrd. Doç.Dr. Tamer KARAASLAN……….Beyin Cerrahisi AD
Yrd. Doç. Dr. Yonca SÖNMEZ………Halk Sağlığı AD
 
 
 
İLETİŞİM ADRESİ

    Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi AD 32260-Isparta-TÜRKİYE; Tel: +90-246-211 3230