17 Ocak 2019 Perşembe

Tıp Dergisi Kurulu

12118 defa okundu
Editör
Prof.Dr.Alim KOŞAR
Yardımcı Editörler
Doç.Dr.Rasih YAZKAN,
Doç.Dr.Kanat GÜLLE
Dr.Öğr.Üyesi Giray KOLCU,
Dr.Ögr.Üyesi M.İnci BAŞER KOLCU 
Bölüm Editörleri
Prof.Dr.Evrim ERDEMOĞLU (SDÜ Tıp F. Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D.)
Prof.Dr.Pakize KIRDEMİR (SDÜ Tıp F. Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D.)
Prof.Dr.Mustafa NAZIROĞLU (SDÜ Tıp F. Biyofizik A.D.)
Prof.Dr.Mekin SEZİK (SDÜ Tıp F. Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D.)
Doç.Dr. İbrahim Metin ÇİRİŞ (SDÜ Tıp F. Patoloji A.D.)
Doç.Dr.Levent DUMAN (SDÜ Tıp F. Çocuk Cerrahisi A.D.)
Doç.Dr.Taylan OKSAY (SDÜ Tıp F. Üroloji A.D.)
Doç Dr. Rasih Yazkan (Göğüs Cerrahisi AD)
Doç.Dr.İnci Meltem Atay (Psikiyatri AD)
Doç.Dr.Kanat GÜLLE (Histoloji ve Embriyoloji A.D.)
Dr.Öğr.Üyesi Giray KOLCU (Tıp Eğitimi ve Bilişim A.D.)
Dr.Öğr.Üyesi A.Meriç ÜNAL(Spor Hekimliği A.D.),
Dr.Öğr.Üyesi Selma Korkmaz (Dermatoloji A.D.), 
Dr.Öğr.Üyesi Hakan Korkmaz (İç Hastalıkları A.D.), 
Dr.Öğr.Üyesi Mehtap Savran (Farmakoloji A.D.)
Dr.Öğr.Üyesi Emine Elif Özkan (Radyasyon Onkolojisi A.D.)
İstatistik Editörü
Prof.Dr.Hikmet Orhan
Dizgi Grafik
Serdağ Dağlı
Dergi Sekreteryası
Dr.Öğr.Üyesi Giray KOLCU (giraykolcu@sdu.edu.tr)
Hakkı IŞIK (Dahili: 3230)
Kurul Sekreteri
Hakkı IŞIK (Dahili: 3230)
Saime ÖZBAYRAKÇI (Dahili:3714)