17 Ocak 2018 Çarşamba

Personel İşlemleri

13478 defa okundu

 


 Açıktan, Naklen, Yeniden  atanacaklardan istenen belgeler (TUS/YDUS) 

 • 1- Başvuru Belgesi

 • 2- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Taraması Formu
 • 3- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Mezuniyet Belgesi
 • 4- Fotoğraf (20 adet)
 • 5- Mal Beyanı
 • 6-Hizmet Belgesi (istifa eden ve halen çalışanlar için)
 • 7-Görev Belgesi   (halen çalışanlar için)
 • 8-TUS/YDUS sonuç belgesi internet çıktısı
 • 9-Askerlik Durum Belgesi
 • 10-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • 11-Sağlık Kurulu Raporu (Heyet Raporu)
 • 12-Adli Sicil Kaydı

 

 Öğretim üyesi yetiştirme (öyp) projesi kapsamında istihdam edilecek araştırma görevlilerinin atama için gerekli belgeler

1)      Lisans/yüksek lisans diplomasının aslı  ya da noter tasdikli örneği

2)      Lisans mezuniyetine ilişkin transkriptin aslı

3)      Yerleştirmesine esas beyan ettiği ales sonuç belgesinin aslı

4)      Ales’ten muaf ise doktora eğitimini tamamladığına dair ya da öğretim elemanı olarak çalıştığına dair belge

5)      Yerleştirmesine esas beyan ettiği yabancı dil belgesinin aslı

6)      Başvuru Formu

7)      Özgeçmiş Formu

8)      Sağlık Kurulu Raporu

9)      Nüfus Cüzdanı Fotokopisi