18 Aralık 2014 Perşembe

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı

 

Anabilim.Dalı.Başkanı


Prof.Dr.Mustafa.Asım.AYDIN

Akademik Kadro


DOÇ. DR.TURGUT ORTAK
YRD.DOÇ.DR.RAĞIP ÖZDEMİR
ARŞ.GÖR.DR.GÜLŞAH USLU
ARŞ.GÖR.DR.DUDU DİLEK YALÇIN
ARŞ.GÖR.DR.AVNİ HAKAN ÖLMEZTÜRK
ARŞ.GÖR.DR.NADİDE CEMRE RANDA

 

İletişim


Sekreterlik :

( 0246 ) 211 22 77

Klinik:

( 0246 ) 211 22 25

TARİHÇE


Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı 2001 de Yrd. Doç. Dr. Mustafa Asım Aydın tarafından Genel Cerrahi AD bünyesinde hizmet vermeye başlamış, 13 Eylül 2005 tarihinde Prof. Dr. Uğur Koçer tarafından Genel Cerrahi AD’dan ayrılarak Anabilim Dalı olarak hizmet vermeye başlamıştır. Anabilim Dalımızda halen 2 öğretim üyesi ve 8 araştırma görevlisi görev yapmaktadır.

YER ve KAPASİTE


Anabilim dalımızın 1 adet polikliniği ve 17 yataklı bir servisi bulunmaktadır.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ EĞİTİM SÜRECİ


Araştırma görevlileri eğitim süresi 6 yıldır. Bu eğitim süresi boyunca Genel Cerrahi(2 yıl), Ortopedi(3 ay), KBB(3 ay), Beyin Cerrahisi(2 ay), Anestezi(2 ay), Patoloji(1 ay) Anabilim Dallarında rotasyon yapılmaktadır. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cuma günleri genel ve local anestezi ile ameliyat yapılmaktadır. Her hafta Perşembe günleri seminer veya makale saati yapılmaktadır. Klinikte Aylık vaka morbidite ve mortalite tartışmaları yapılmaktadır.

ANABİLİM DALI ÇALIŞMA ALANLARI


El Cerrahisi

Basi Yaraları

Fasiyal Palsi

Meme Rekonstrüksiyonu

Gövde Rekonstrüksiyonu

Doku Ekspansiyonu

Mikrovasküler Flep Cerrahisi

Estetik

Skar Revizyonu

Konjenital Anomaliler

Yüz, El, Alt Ekstremite Travmaları

Yanıklar

Benign Deri Neoplazileri

Malign Deri Neoplazileri

El ve Boyun Neoplazileri


OLANAKLARI


Genel Ameliyathane

Lokal Müdahale Odası