27 Haziran 2017 Salı

Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı

14266 defa okundu

 

Anabilim.Dalı.Başkanı

Prof.Dr.Turhan YAVUZ
Akademik Kadro

PROF.DR.TURHAN YAVUZ
DOÇ.DR.ŞENOL GÜLMEN
YRD.DOÇ.DR.KADİR ÇEVİKER
ARŞ.GÖR.DR.ALTAY NİHAT ACAR
ARŞ.GÖR.DR.HUZEYFE ÇETİN

İletişim


Sekreterlik: 2119147

TARİHÇE


    Kalp Merkezi 28 Kasım 1999 yılında fiilen açıldı. Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği olarak o yıldan itibaren bir bölge hastanesi edası ile ciddi sayıda ameliyatlar yapılmaya başlandı. Bölgeden birçok çevre ilden hasta tedavi edilen Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniğinde Koroner bypas, Kalp Kapak ameliyatları, Konjenital Kalp Hastalıkları, Karotis Arter Darlıkları, Aort Diseksiyonları, her türlü damar ameliyatı, lazerle varis operasyonları, Diyaliz hastalarının damar erişim yolları ve Endovasküler yolla lokal anestezi altında kasıktan Abdominal aort anevrizma tamirleri gibi kalp ve damar cerrahisinde tüm dünyada ne yapılıyorsa dünyayla eşzamanlı olarak kliniğimizde de yapılmaktadır. Kliniğimizde yıllık 300 civarında açık kalp ameliyatı,1000 civarında diğer ameliyatlar yapılmaktadır. Dünyada çıkan her türlü yeni operasyon metodu anında kliniğimizde de eşzamanlı olarak yapılmakta olup birçok konuda Türkiye’de en aktif çalışan ve bilinen kliniklerden biridir. 9 uzman yetiştirmiş olup farklı illerde hizmet etmektedirler. Asistan hekimler farklı ülkelere mesleki becerilerini artırmak için gönderilmektedir. Kliniğimizde ciddi dergilerde yayınlanan ilginç klinik ve laboratuar araştırmaları yapılmaktadır. Poliklinik hizmetleri aksamadan verilen kliniğimizde öğretim üyeleri de hasta bakmaktadır. Ulusal ve uluslar arası toplantılara bildirilerle katılınılmakta olup güncel gelişmeler yakın olarak takip edilmektedir. 

YER ve KAPASİTE


   Anabilim Dalımızın 1 adet polikliniği, 6 yataklı yoğun bakımı ve 14 yataklı servisi bulunmaktadır.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ EĞİTİM SÜRECİ


   Araştırma görevlileri eğitim süreci 6 yıldır. Bu eğitim süreci boyunca Genel Cerrahi (6 ay), Göğüs Cerrahisi (6 ay), Göğüs Hastalıkları (2 ay), Anestezi (1 ay) Kardiyoloji (2 ay) AD’ larına rotasyon yapılmaktadır.

ANABİLİM DALI ÇALIŞMA ALANLARI


Erişkin Kalp Cerrahisi Koroner Cerrahi

KapakCerrahisi

Erişkin Konjental Kalp Hastalıkları

Pediatrik Konjental Kalp Hastalıkları

Damar Cerrahisi Arteriyel Cerrahi

Venöz Cerrahi

Av Fistül Cerrahisi

Travma Cerrahisi Kardiyak Cerrahi

Vasküler Cerrahi


OLANAKLARI


1 Adet Yoğun Bakım

3 Adet Ameliyathane

1 Adet Servis

1 Adet Poliklinik