23 Şubat 2018 Cuma

Eğitim Programını Değerlendirme Kurulu

143 defa okundu
EĞİTİM PROGRAMINI DEĞERLENDİRME KURUL ÜYELERİ
 
Prof. Dr. Alim KOŞAR
Prof. Dr. Buket ARIDOĞAN
Prof. Dr. Mekin SEZİK
Prof. Dr. Barış AFŞAR
Prof. Dr. Mustafa Özgür PİRGON
Prof. Dr. Münire ÇAKIR
Prof. Dr. Hikmet ORHAN
Doç. Dr. Rasih YAZKAN
Doç. Dr. Nilgün ŞENOL
Doç. Dr. İlker GÜNYELİ
Doç. Dr. Gonca SANDAL
Doç. Dr. Pınar ASLAN KOŞAR
Doç. Dr. Murat KOÇER
Doç. Dr. Nilgün GÜRBÜZ
Yrd. Doç. Dr. Halil AŞCI
Yrd. Doç. Dr. Ömer ÇELİK
Yrd. Doç. Dr. Giray KOLCU
Yrd. Doç. Dr. Kanat GÜLLE 
Yrd. Doç. Dr. Ahmet KÜPELİ
Yrd. Doç. Dr. Fatih AKSOY
Yrd. Doç. Dr. Mümtaz Cem ŞİRİN
Yrd. Doç. Dr. Mehtap SAVRAN
Yrd. Doç. Dr. Melike DOĞAN ÜNLÜ
Yrd. Doç. Dr. İlkay ARMAĞAN
Yrd. Doç. Dr. Tamer KARAASLAN
Yrd. Doç. Dr. Osman GÜRDAL
Yrd. Doç. Dr. Yadigar KASTAMONİ YAŞAR
Kağan TÜRKER ( Dönem 1 Temsilcisi)
Mustafa KAYAN (Dönem 2 Temsilcisi)
Eminhan UYAN (Dönem 3 Temsilcisi)
Yunus Emre EKİNCİ (Dönem 4 Temsilcisi)
Mevlüt Kürşat GÜRDAL (Dönem 5 Temsilcisi)
Selin ÜNAL ( Dönem 6 Temsilcisi)
 
KURUL SEKRETERİ :Bilgisayar İşletmeni Funda KOBAN
DAHİLİ                           : 3327
 

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM PROGRAMINI DEĞERLENDİRME KURULU (EPDK) ÇALIŞMA ESASLARI
 
MADDE 1- AMAÇ VE KAPSAM
 
 Bu esaslar Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Eğitim Programını sürekli ve sistematik olarak değerlendirmek üzere kurulan Eğitim Programını Değerlendirme Kurulu’nun oluşturulma ve çalışma esaslarını tanımlamak için hazırlanmıştır. 
 
MADDE 2- TANIMLAR 
 
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde toplumun öncelikli sağlık sorunlarına yönelik, organ sistemlerine dayalı yatay ve dikey entegre, eğitim programı uygulanmaktadır. Bu eğitim programını sürekli ve sistematik olarak değerlendirmek üzere Eğitim Programını Değerlendirme Kurulu kurulmuştur. 
 
MADDE 3- EPDK ÜYELERİ ve GÖREVLENDİRİLMELERİ
 
Kurul, Dekan, Eğitimden sorumlu Dekan Yardımcısı, Eğitim-Öğretim Baş Koordinatörü,  Dönem Koordinatörleri, Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinden oluşur. Kurul; klinik ve temel bilimler, dikey koridorlar ve Tıp Eğitimi Anabilim Dalı’nı (TEAD) temsil eden öğretim üyelerinin eğitim programındaki rolleri esas alınarak dengeli dağılım ile oluşturulur. Üyeler, Kurul tarafından önerilir, Dekan tarafından atanır. 
Kurulun sekreterya hizmetleri Eğitim-Öğretim Başkoordinatörlüğü tarafından yerine getirilir. Kurul toplantı tutanaklarının yazılması, imzalatılması ve arşivlenmesi ile ilgili işleri SDÜTF-EPDK sekreteri yapar.
 
MADDE 4- EPDK’NIN AMACI 
 
Fakültenin mezuniyet öncesi tıp eğitimi programının ve işleyişinin değerlendirilmesi, önerilerde bulunulması ve izlenmesidir. Bu amaçla, çalışmalarını sürdürür; öneri ve raporlarını Mezuniyet Öncesi  Tıp Eğitimi Kurulu’na sunar.
 
MADDE 5- EPDK’NIN GÖREVLERİ 
 
Eğitim programının etkinliğini değerlendirmek ve iyileştirmeleri sağlamak amacıyla; 
1. Eğitim programının değerlendirilmesine uygun yöntem ve araçları tanımlamak ve gereğinde düzenlemek. 
2. Eğitim programının iyileştirilmesi için veri sağlamak ve değerlendirmek.
3. Eğitim programının işleyişini değerlendirmek.
4. Gerekli düzenlemeleri yapmak, dikey ve yatay entegrasyonun sağlanmasına yönelik çalışmaları yapmak.
5. Eğitim programının Ulusal Çekirdek Eğitim Programı ve Türkiye’deki diğer ulusal düzenlemeler ve uluslararası gelişmelerle uyumlu hale getirilmesi ve izlenmesi için gerekli çalışmaları yapmak 
 
MADDE 6- EPDK’NIN ÇALIŞMA İŞLEYİŞİ 
 
Kurul gündem doğrultusunda düzenli olarak en az ayda bir kez toplantı yapar. Kurul başkanı gerekli gördüğünde belirli aralıklarla toplanarak gündemdeki konuları görüşür ve alınan kararları Dekanlık Makamına sunar. 
Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Kurulu tarafından üzerinde çalışılması önerilen konuları da programına alır. 

Rapor haline getirdiği çalışma sonuçlarını Dekanlık Makamına sunar.

 

 

*Kurulumuz 26.01.2018 tarih ve 107/1  sayılı Fakülte Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir.